DCL-kontakt och uttag - vad är det för något?

En DCL-kontakt är den nya typen kontakt i tak, det vill säga lampkontakt i tak, som den 1:a april 2019 infördes av EU som en ny standard. Vid nybyggnationer är det ett krav på att DCL-standard används. Men många passar även på att byta ut sina redan befintliga uttag i äldre bostäder mot de nya DCL-kontakterna när ny lampa hängs upp eller när el i bostaden dras om. Här går vi igenom allt du behöver veta om DCL-kontakter, inklusive montering och annan information som är bra att veta för den som överväger att modernisera sin nuvarande lampkontakt i tak mot ett DCL-uttag.

 

Behöver du hjälp med DCL-uttag i taket eller DCL-kontakter på taklampan - kontakta oss så hjälper våra elektriker dig eller boka upphängning eller inkoppling av taklampa direkt här

Gamla takkontakter och nya DCL-takkontakter

 

Takkontakt brukar man i folkmun kalla det som även kan benämnas som lamputtag, lampkontakt i tak, stickpropp, stickkontakt till lampa och lamppropp. Det finns alltså många namn - men dess funktion är densamma: att koppla in el till taklampan. På marknaden finns det ett väldigt brett utbud av lamputtag och lampproppar i olika utföranden och varianter. Det finns till exempel runda lamputtag i infällt utförande och takuttag som är utrustade både med och utan krok för upphängning av lampa. Med DCL-lampkontakter som standard blir det lättare att köpa lampor från hela europa och säkerheten ökar i de länder där stickproppar för lampor inte är vanligt.

De nya DCL-kontakterna

Lampa med DCL-kontakt

DCL står för “Devices for Connection of Luminaires" och avser takkontakter som är CE-märkta i enlighet med EU:s nya standard. CE-märkning innebär enligt EU:s direktiv att produkten enligt tillverkarens bedömning uppfyller de krav och normer EU har för säkerhet, hälsa och miljöskydd, och innefattar alla produkter som ska säljas inom EU oavsett var de är tillverkade. 

 

De flesta känner nog till eller har sett den äldre, klassiska 2-poliga lampkontakten som tidigare använts för att koppla in taklampan. DCL-kontakten är mer långsmal med tre stift på rad, istället för den 2-poliga takkontakt som är rundad med två utstickande pinnar.

 

 

Kontakta oss

Koppla lampa utan jord

DCL-uttag installeras enbart med jord och till dessa kan både jordade och ojordade lampkontakter användas. Du kan alltså koppla en ojordad lampa i ett jordat uttag med förbehåll kring att lampan du installerar är dubbelisolerad, CE-märkt och/eller gjord helt i icke-ledande material. Vilken du ska välja baseras på den skyddsklass som din taklampa har, och denna skyddsklass skrivs ut på varje lampa där klass I står för jordad och klass II står för ojordad. Ett DCL-uttag får däremot inte installeras i ett rum som inte har jordad el.

Elektriker på Dryft byter DCL-kontakt

Byte av stickpropp eller takkontakt för taklampor till DCL-kontakt

 

Sedan den nya EU-standarden trädde i kraft 2019 måste de nya DCL-uttagen användas i alla nybyggda bostäder. Om du flyttar till en nybyggd bostad finns det således en risk att du inte kommer att kunna använda dina lampor utan att först byta takkontakt. Att använda en lamppropp-adapter med en E27-sockel kan tillfälligt fungera som en lösning, men det klokaste är att byta till DCL-stickkontakter på dina taklampor.

 

Om man flyttar till en lägenhet eller hus som inte är nytt är det bra att göra en elbesiktning för att se att elen i bostaden är i bra skick och inte har några elfel, samt för att se till att det är ett el-säkert hem. Även om man planerar en renovering, och då också en el-renovering, av din nuvarande bostad är det en god idé att göra en genomgång av elen och gå över till DCL-uttag, och om du installerar nya lamputtag så är det klokt att byta ut stickkontakterna på dina tak - och vägglampor.

 

Vid renovering får man dock installera gamla standarden takkontakter, men de kommer på sikt att sluta säljas, därför kan det vara en bra idé att i förebyggande syfte byta ut dina gamla kontakter mot de nya DCL-uttagen då det kommer vara lättare när du köper nya taklampor i framtiden. Utfasningsperioden började redan år 2009 och 2019 slutade som sagt den gamla standarden att gälla. Anledningen till den långa övergångsperioden har varit för att ge branschen och bostadsägare möjlighet att få en smidig övergång från sina gamla uttag - vilket gör det ännu mer aktuellt med ett byte även om de gamla takkontakterna inte är förbjudna att ha i bostaden eller installera vid renovering.

Kontakta oss
DCL-uttag på vägg

Brett utbud av DCL-uttag

 

Det finns ett brett utbud av DCL-lamputtag för både utanpåliggande och infälld installation i tak och vägg. De flesta uttag är utformade för att göra installationen så enkel och snabb som möjligt. Med ett infällt lamputtag följer ofta en demonterbar krok vilket gör att du enkelt kan göra en nedpendling av armatur. Har du en hängande armatur behöver du alltså denna krok och för en armatur som ska sitta nära taket är det lätt att avlägsna kroken. I lamputtag med dubbel anslutning finns det en extra plats för DCL-uttag vilket möjliggör anslutning av två armaturer. Det finns också lamputtag med dostyper försedda med en så kallad mittstolpe, vilket innebär att kroken håller lamputtaget på plats med en genomgående krok. Detta gör det enklare vid renovering även vid äldre bostäder eftersom dessa typer av doser är vanlgit förekommande i äldre bostäder. Utanpåliggande DCL-lamputtag möjliggör en flexibel och smart installation som också blir snygg även när du inte har en infälld takdosa. DCL-uttag finns i en mängd olika färger och modeller. 

Så byter du till DCL-kontakt på gammal lampa , steg för steg

Enligt lag krävs det att du har erforderlig kunskap för att utföra vissa elarbeten på egen hand. Det är tillåtet att på egen hand koppla och byta delar som lampproppar, vägguttag och strömbrytare, men enbart ifall du verkligen vet vad du gör och är trygg i detta och ifall lampan har en jordad kontakt. På elsäkerhetsverket kan du lära dig mer om vad du får och inte får göra med el. Vid minsta lilla osäkerhet ska en behörig elektriker kontaktas för att utföra installationen åt dig. 

 

För dig som besitter denna kunskap följer nedan en steg för steg-guide till hur du byter till ett DCL-uttag. Vill du istället att en behörig elektriker utför detta på ett säkert och korrekt sätt kan du kontakta oss så hjälper våra elektriker dig. Det kan även vara lämpligt att låta en elektriker komma och se över din gamla lampa utan jordad kontakt. Många människor idag väljer att renovera sina äldre lampor för att göra dem anpassningsbara till moderna miljöer.

Eftersom DCL-kontakter inte kan användas i områden som saknar skyddsjordning behöver du prata med fastighetsägaren ifall du ska byta ditt uttag.

 

Steg 1: Skruva isär DCL-kontakten

Avlägsna först skruven från ytterhöljet av DCL-kontakten, detta kan med fördel göras med hjälp av en stjärnmejsel.

 

Steg 2: Öppna kontakten

Öppna kontakten genom att separera de två delarna som är ihopsatta på samma sida som de guldpläterade polerna.

 

Steg 3: Skruva upp terminalskruvarna

Skruva delvis upp de tre terminalskruvarna, du kan använda dig av en stjärnmejsel även för att utföra detta steg. Låt skruvarna fortfarande sitta kvar i den del av terminalen som är mässingsfärgad. Skapa dock rum för en ledare att få plats mellan stålplattan överst och den undre delen som är mässingsfärgad.

 

Steg 4: Skala ledarna

Därefter ska ledarna skalas, dessa mått är en bra fingervisning på lämpligt utförande: den yttre isoleringen ska dras tillbaka cirka 2 centimeter. Den inre isoleringen bör skalas bak ungefär en halv centimeter.

 

Steg 5: För in ledarna

För därefter in de tre ledarna i skruvterminalerna, här är den exakta ordningen viktig: 

Första skruvterminalen: Blåa kabeln (N, står för neutral).
Andra skruvterminalen: gul-gröna kabeln (jordledare)

Tredje skruvterminalen: Brun kabel (L, står för live, fas)

 

Steg 6: Fäll ihop

Fäll därefter ihop de två delar som under det första steget separerades och skruva sedan åt dragavlastaren med en plattmejsel. Testa sedan att ansluta till ett eluttag och slå därefter på strömmen igen, sedan är det klart! 

Vanliga frågor om DCL-kontakt

Vad är en DCL-kontakt?

      

DCL står för Device for Connection of Luminaires och är en stickpropp och uttag för att ansluta fast belysningsutrustning och har blivit den nya standarden när det kommer till uttag inom EU efter de nya direktiven som implementerades år 2019.

Måste man byta till DCL-kontakt?

      

Det är inte ett måste, sedan 2019 måste dock alla nyproducerade bostäder vara utrustade med ett DCL-uttag. Bor du i en äldre bostad finns det fortfarande ett visst spelrum men det kan ändå vara en klok idé att byta ditt befintliga uttag till ett DCL-uttag eftersom de gamla uttagen med tiden kommer att fasas ut.

Hur byter man till DCL-kontakt?

      

Att byta till en DCL-kontakt kan vara en relativt enkel process, men det kräver ändå en del kunskap och erfarenhet av elektrisk installation. Här kan du följa några steg ifall du uppfyller dessa kriterier:

 

 • Stäng av all ström till uttaget. Detta görs genom att stänga av huvudströmbrytaren eller genom att ta ut säkringen som hör till det aktuella uttaget.
 • Ta bort den befintliga stickproppen från kabeln. Detta steg görs vanligtvis genom att klippa eller skruva av plasthöljet på den befintliga stickproppen. Ibland finns det även en skruv som är till för att hålla fast kabeln - som först skruvas bort.
 • Ta bort yttre skalet på din nya DCL-kontakt. Detta görs enkelt genom att skruva av skruvarna som håller fast det yttre skalet på kontakten. 
 • Anslut kabeln till den nya DCL-kontakten. Denna kontakt har vanligtvis tre anslutningspunkter: en för fas, en för nolla, och en för jord. Följ instruktionerna så att kabeln är korrekt ansluten till varje anslutningspunkt.
 • Skruva fast ytterskalet till DCL-kontakten. Se till att det verkligen sitter på plats.
 • Testa slutligen kontakten för att se till att den fungerar korrekt. Gör detta genom att ansluta till ett eluttag och slå på strömmen igen. 

 

Det är viktigt att endast utföra dessa moment om du verkligen känner dig säker på att göra detta själv. Om du känner dig det minsta osäker bör du kontakta en professionell elektriker.

Blir gamla lampdon förbjudna?

      

Nej, gamla lampdon kommer inte att förbjudas, men de kommer på sikt att sluta säljas, därför kan det vara en klok idé att i förebyggande syfte byta ut dina befintliga kontakter mot de nya DCL-uttagen.

Kan jag använda DCL-lamputtagen i ojordade rum?

      

Nej, DCL-uttag kan bara användas i jordade utrymmen. För att du ska kunna installera ett DCL-uttag i ett utrymme som inte är jordat krävs det att du anlitar en behörig elektriker som kan komplettera utrymmets befintliga installation med skyddsjordledare.

Vad är skillnaden på DCL-uttagen och de gamla uttagen?

      

DCL-kontakten är mer långsmal med tre stift på rad, istället för den 2-poliga takkontakt som är rundad med två utstickande pinnar. 

Kan ojordad lampa användas i jordat uttag?

      

Om produkten är ojordad får den inte användas i ett jordat uttag, såvida den inte är dubbelisolerad. En jordad dubbelisolerad lampa tillhör en annan skyddsklass och kan därmed användas med jord.

Får man byta stickpropp själv?

      

I Sverige är det tillåtet att byta stickproppen på ett elverktyg, hushållsapparat eller annan elektrisk utrustning, så länge du gör det på ett säkert sätt. Det är viktigt att notera att bytet av stickproppen måste göras på ett säkert sätt och att det måste göras med lämpliga verktyg och tekniker. Om du inte har erfarenhet av elektrisk installation eller känner dig osäker på hur du ska byta ut en stickpropp bör du överväga att anlita en professionell elektriker. Detta är särskilt viktigt om du tänker byta ut en stickpropp på en dyr eller komplex apparat eller om apparaten är under garanti. Du kan läsa mer om vad du får och inte får göra gällande arbeten med el hos elsäkerhetsverket.

Jag behöver hjälp att byta till DCL-kontakt, hur gör jag?

      

Om du behöver hjälp med att med att byta till en DCL-kontakt är du välkommen att kontakta oss direkt för att få rådgivning eller hjälp med att installera din kontakt!

Fråga oss direkt

Möt framtidens hantverksbolag

Vår vision är att skapa framtidens hantverksbolag - och att vägen dit är genom samarbete mellan människor från olika bakgrunder och erfarenheter. Vi består idag av snickare, målare, plattsättare, elektriker och rörmokare - som stöttas av projektledare, ingenjörer, affärsutvecklare, programmerare, designers, ekonomer och HR-experter för att hjälpa våra duktiga hantverkare att vara superhjältar. Genom att välja Dryft så får du inte bara en bra kundupplevelse, du kan också vara bekväm i att du valt en entreprenör som tar ansvar för både miljö och människor

Läs mer om Dryft
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.