Elbesiktning av villa eller lägenhet

Du ska inte ta några onödiga risker när det gäller elsäkerhet och en viktig förebyggande åtgärd är att göra en elbesiktning, elkontroll eller elrevision. Det är viktigt att elbesiktningen görs av en elektriker med rätt certifieringar Då får du information om i vilket skick elsystemet är och om elen behöver dras om eller om du behöver byta ut några komponenter. Även kablar som är dragna inne i väggarna åldras med tiden och risken för elbränder och kortslutningar ökar om det inte har gjorts en elbesiktning på länge.


Hur genomförs en elbesiktning?

Vid en elbesiktning i en villa går vi igenom fastighetens:

 

När det gäller kablar inne i väggarna räcker det med att göra stickprovskontroller. Vi går också igenom den dokumentation som bör finnas av elarbeten som genomförts tidigare. Genom vår rapport efter dessa insatser får du en bra bild av standarden på husets elsystem.
 

 

Det finns flera tillfällen då har nytta av en elbesiktning

Förutom att du behöver gör en elbesiktning med lagom intervall för att ha hög elsäkerhet kan det vara bra att kontrollera husets elsystem om du funderar på att modifiera det. Du kanske vill ha nya uttag på platser där det behövs eller funderar på att lägga in golvvärme. Det kan löna sig att dra om elen i samband med det, men det vet du inte om det inte har gjorts en elbesiktning.

Att besiktiga elsystemet kan också vara en bra idé om du ska köpa en villa. På så sätt kan du göra dig en bild av vilka kostnader du kommer att få för renovering. Att byta ut elstammarna är ett omfattande projekt och det är en stor fördel att kunna planera för det med så bra framförhållning som möjligt. Om du inte haft möjlighet att göra det som en del av besiktningen inför ett köp behöver du göra en elbesiktning efter att du köpt ett äldre hus.

Om du ofta har problem med elen, och det inte är uppenbart vad det beror på, kan en elbesiktning vara vad som krävs för att få reda på vad som behöver åtgärdas.

Hur mycket du kan få ut på din försäkring vid olyckor som har att göra med eldragningar och elkomponenter påverkas av hur länge sedan det är elen byttes. En elbesiktning ger svart på vitt hur elsystemet mår, och det är ofta vad som krävs för att försäkringsbolagen ska betala ut ersättning utan att göra en egen utredning.
 

 

Elbesiktning om du bor i en bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt är du ansvarig för elsäkerheten i din lägenhet, precis som om du bor i ett hus. Insatser som rör elen görs dock ofta gemensamt och det kan ligga på styrelsens bord att göra en elbesiktning, beroende på hur stadgarna i föreningen ser ut. Kontrollera hur det förhåller sig om du är osäker eller i samband med att du köper en bostadsrätt. För elanläggningar i en bostadrättsförening som är utanför lägenheterna är det föreningens ansvar och att den är säker säkerställs med en Elbesiktning för bostadsrättsföreningar.
 

 

 

Vanliga frågor och svar om elbesiktning
 

Vad kostar en elbesiktning?

Pris på elbesiktning beror på lite på vad som behöver göras för att vi ska kunna bedöma skicket på elsystemet. Ofta hamnar vi i spannet 4 000–5 000 kronor.
 

Är det krav på elbesiktning?

Om du äger en fastighet så är det ditt ansvar att den är säker. Du kan behöva göra en elbesiktning av en villa och sedan vidta de åtgärder som krävs, utifrån resultatet av en elbesiktning. Det finns dock inget lagkrav på att du måste göra en elbesiktning med ett visst intervall. När det gäller krav för elrevision så är det framförallt försäkringsbolag som kan ha sådana för att betala ut full premie i samband med olyckor.
 

Hur ofta ska en elbesiktning göras?

Det är upp till dig att hålla dig uppdaterad om elsystemet så att du kan hålla det säkert. En elbesiktning ger dig det underlag du behöver för att kunna ta rätt beslut. Man brukar säga att elsystemet behöver bytas ut om det var 50 år sedan sist och att det är bra att göra en elrevision vart tjugonde år.
 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.