Installera jordfelsbrytare till din elcentral

Man brukar säga att nio av tio elolyckor med dödlig utgång hade kunna förhindras med en jordfelsbrytare. Tvärtemot vad många tror kan en jordfelsbrytare användas oavsett om du har jordade eller ojordade uttag. Även när du inte, enligt lag, måste ha en jordfelsbrytare är det en bra ide att låta installera den eftersom det minskar risken för olyckor. Nedan kan du lära dig mer om vad en jordfelsbrytare är och varför den är bra att ha. 

Proppskåp att byta till elcentral

Lär dig mer om hur jordfelsbrytare fungerar

Vad är en jordfelsbrytare

Inkoppling av jordfelsbrytare

Så ska du göra om jordfelsbrytaren löser ut

När är det krav på jordfelsbrytare

Kan det bli fel på en jordfelsbrytare?

Hur många säkringar kan en jordfelsbrytare ha?

När är jordfelsbrytaren av eller på?

Är det dags att byta hela elcentralen?

Vanliga frågor om jordfelsbrytare

 

Elektriker på Dryft byta elcentral

Vad är en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare (förkortas jfb) är en liten komponent som kan göra mycket stor nytta i och med att den skyddar mot brand och personskador vid elfel. Problem med ledningar och elektriska apparater kan få allvarliga konsekvenser och öka risken för bränder och stötar. Faktum är att jordfelsbrytare kan fungera som en typ av livförsäkring. Det beror på att jordfelsbrytare löser ut vid avvikelser i elsystemet och stänger av det. Sedan kan du kontrollera vad som är fel och slå på strömmen igen.

Det finns två olika typer av jordfelsbrytare, Typ A och Typ B. Jordfelsbrytare av Typ A är den vanligaste sorten och används i bostäder. Typ B behövs vid vissa typer av installationer, exempelvis vid solceller. 

Kontakta oss

Inkoppling av jordfelsbrytare

När det gäller inkoppling av jordfelsbrytare så ska det utföras av en behörig elektriker. Det räcker inte med att du har tillgång till ett kopplingsschema för en jordfelsbrytare utan arbetet ska utföras av personal från ett registrerat elinstallationsföretag. Om du behöver hjälp med inkopplingen av en jordfelsbrytare så är du välkommen att kontakta oss på Dryft.

En jordfelsbrytare har ett lågt pris men det kan krävas andra komponenter vid installationen. Du betalar även för arbetet vid installationen av en jordfelsbrytare. Vissa försäkringsbolag ger rabatt på försäkringspremien om ditt elsystem skyddas av jordfelsbrytare som är installerade av en behörig elektriker.

Kontakta oss

Så ska du göra om jordfelsbrytaren löser ut

Ofta är det uppenbart varför en jordfelsbrytare löser ut. I alla fall om det sker i samband med att du har kopplat in en elektrisk apparat. Koppla ur den och se om det hjälper.

Om din jordfelsbrytare löser ut, utan att det är uppenbart varför, börjar du med att slå på den igen. Var observant på vad som händer i samband med att du gör det. Löser den inte ut direkt så var det förmodligen ett tillfälligt fel som du inte behöver bekymra dig om. Ifall en jordfelsbrytare löser ut flera gånger under några dagar eller veckor bör du ta kontakt med en elektriker.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter att du slagit på den bör du vidta följande åtgärder:

1. Skruva ut dina säkringar eller slå ifrån dina automatsäkringar.

2. Återställ säkringarna tills du har lokaliserat var felet finns.

3. Koppla ur alla elektriska apparater som är inkopplade mot den säkringen och se om du kan upptäcka fel på någon av dem.

Du ska renovera hemmet eller ska skaffa laddbox

När du ska renovera ditt hem är det bra att passa på att uppgradera även elsystemet i hemmet, där elcentralen är hjärtat. Ofta sitter en stort proppskåp i hallen på äldre lägenheter och en mindre ny elcentral hade synts betydligt mindre. Bor du i hus och funderar på att skaffa elbil med laddbox, då är det en bra ide att byta till en modern elcentral som bättre lämpar sig för installationen och belastningen av laddboxen.

Om jordfelsbrytaren löser ut innan någon säkring återställts ska du ta kontakt med en elektriker. Då är det själva elcentralen det är fel på, eller så finns det ett fel innan elcentralen som du inte kan påverka. Vill du ha hjälp med att byta ut din elcentral läs mer här, eller om du är osäker på vad felet är så kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på det!

När är det krav på jordfelsbrytare?

Sedan år 2000 har det funnits krav på att jordfelsbrytare ska vara installerade i nyproducerade bostäder. Jordfelsbrytare ska även finnas i skolor, förskolor och fritidshem. Sedan 2004 har det funnits krav på att jordfelsbrytare ska installeras vid elinstallationer i samband med om- och tillbyggnader.

Men trots att det inte är krav på just din bostad att ha en jordfelsbrytare så rekommenderar vi alltid att man installerar en. Med en jordfelsbrytare minskar du risken för olyckor och skyddar dig och ditt hem. Vill du veta mer eller få hjälp med att installera en jordfelsbrytare av våra certifierade elektriker

Kontakta oss

Kan det bli fel på en jordfelsbrytare?

Om en jordfelsbrytare löser ut när det inte behövs så är det något fel på den. Den kan också förlora funktionen, så att den inte löser ut trots att det uppstått ett jordfel. En jfb har en knapp som gör att du själv kan testa jordfelsbrytaren för att se att den fungerar. Jordfelsbrytare tillverkade innan 1996 bör bytas ut. Detta eftersom de inte är kvalitetstestade på samma sätt som moderna jordfelsbrytare.

Hur många säkringar kan en jordfelsbrytare ha?

Man kan vanligtvis ha en jordfelsbrytare för hemmets samtliga säkringar. Om en jordfelsbrytare är kopplad till många säkringar kan den dock lösa ut även vid normal elanvändning. En rekommendation är att ha två jordfelsbrytare och låta den ena täcka kyl och frys, så att de inte stängs av bara för att det uppstår ett problem någon annanstans i ditt elsystem.

När är jordfelsbrytaren av eller på?

Jordfelsbrytaren är på om ditt elsystem fungerar som det ska. Om den löst ut beror det på att det uppstått ett tillfälligt fel eller på något som behöver åtgärdas. Det kan vara irriterande om en jordfelsbrytare ofta löser ut, men det beror i regel på att du har ett fel som behöver åtgärdas.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Dryft hantverkare elektriker

Är det dags att byta elcentral?

Har du ett äldre proppskåp utan jordfelsbrytare så kan det även va en bra idé att byta ut hela skåpet till en ny elcentral med jordfelsbrytare. En modern elcentral är inte bara säkrare och anpassad till ett modernt liv med krävande elprodukter, den är även mindre och snyggare än ett gammalt proppskåp.

Våra certifierade elektriker hjälper dig gärna med bytet. Boka själv en tid som passar dig för byte av elcentral eller prata med oss för rådgivning om din elcentral behöver bytas och vilken som då passar dig!

Boka byte av elcentral

Vanliga frågor om jordfelsbrytare

Vad är en jordfelsbrytare?

      En jordfelsbrytare är en viktig elkomponent som bryter strömmen direkt när det har uppstått ett så kallat jordfel. En jordfelsbrytare löser ur när spänningen i systemet är för hög eller när det uppstått ett fel på en elektrisk apparat.
     

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

      Genom att koppla in en jordfelsbrytare avläses skillnader i ström i fasen respektive neutralledaren, av en komponent som kallas summaströmtransformator. Om det är för stor skillnad mellan strömmarna bryts strömmen genom att en skyddskrets löser ut. Enkelt uttryckt kan man säga att en jordfelsbrytare mäter strömmen som går från elcentralen och i bostaden. Jordfelsbrytaren återställs sedan manuellt eller automatiskt beroende på vad det är för typ av jordfelsbrytare.
     

Vad får en jordfelsbrytare att slå ifrån?

      Den vanligaste anledningen till att en jordfelsbrytare löser ut är att du har en elektrisk apparat inkopplad som det är något fel på. En jordfelsbrytare kan också slå ifrån om du använt en apparat på ett felaktigt sätt, till exempel genom att koppla in den mot fel typ av uttag. Spänningstransienter, alltså avvikelser från normal spänning, kan också innebära att en jordfelsbrytare löser ut. Ytterligare en tänkbar anledning är att elledningarna börjar bli dåliga och har förlorat sin isolerande förmåga.
     

När är det krav på jordfelsbrytare?

      Sedan år 2000 har det funnits krav på att jordfelsbrytare ska vara installerade i nyproducerade bostäder. Jordfelsbrytare ska även finnas i skolor, förskolor och fritidshem. Sedan 2004 har det funnits krav på att jordfelsbrytare ska installeras vid elinstallationer i samband med om- och tillbyggnader.
     

Kan det bli fel på en jordfelsbrytare?

      Om en jordfelsbrytare löser ut när det inte behövs så är det något fel på den. Den kan också förlora funktionen, så att den inte löser ut trots att det uppstått ett jordfel. En jfb har en knapp som gör att du själv kan testa jordfelsbrytaren för att se att den fungerar. Jordfelsbrytare tillverkade innan 1996 bör bytas ut. Detta eftersom de inte är kvalitetstestade på samma sätt som moderna jordfelsbrytare.
     

Hur många säkringar kan en jordfelsbrytare ha?

      Man kan vanligtvis ha en jordfelsbrytare för hemmets samtliga säkringar. Om en jordfelsbrytare är kopplad till många säkringar kan den dock lösa ut även vid normal elanvändning. En rekommendation är att ha två jordfelsbrytare och låta den ena täcka kyl och frys, så att de inte stängs av bara för att det uppstår ett problem någon annanstans i ditt elsystem.
     

När är jordfelsbrytaren av eller på?

      Jordfelsbrytaren är på om ditt elsystem fungerar som det ska. Om den löst ut beror det på att det uppstått ett tillfälligt fel eller på något som behöver åtgärdas. Det kan vara irriterande om en jordfelsbrytare ofta löser ut, men det beror i regel på att du har ett fel som behöver åtgärdas.
     

Finns det några undantag då man inte behöver jordfelsbrytare?

      Jordfelsbrytare måste inte installeras i en äldre elanläggning, men det kan vara en bra idé att göra det även om du inte är tvungen enligt lag
     
Fråga oss direkt

Andra populära el-tjänster!

Laddbox elbil

Läs mer

Smarta hem

Läs mer

Felsökning

Läs mer

Byta strömbrytare

Läs mer

Möt framtidens hantverksbolag

Vår vision är att skapa framtidens hantverksbolag - och att vägen dit är genom samarbete mellan människor från olika bakgrunder och erfarenheter. Vi består idag av snickare, målare, plattsättare, elektriker och rörmokare - som stöttas av projektledare, ingenjörer, affärsutvecklare, programmerare, designers, ekonomer och HR-experter för att hjälpa våra duktiga hantverkare att vara superhjältar. Genom att välja Dryft så får du inte bara en bra kundupplevelse, du kan också vara bekväm i att du valt en entreprenör som tar ansvar för både miljö och människor.

Läs mer om Dryft
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.