Hur vi arbetar med Covid-19

Nu i Covid-19 måste vi alla ta vårt samhällsansvar, och som företag har vi också ett extra ansvar för våra kunder och medarbetare. För många projekt kan vi få tillräckligt med information genom bilder eller videomöte. Självklart gör vi också hembesök om ni föredrar det, då på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt

Ta kontakt med oss

Vår Covid-19 policy

Vi stannar hemma vid minsta tecken av sjukdom

Vi är extra varsamma med handhygien

Vi undviker kollektivtrafik, varken privat eller på jobbet