Elsäkra hemma

Lär dig mer om vad som är viktigt att tänka på för att elsäkra hemma. Våra certifierade elektriker hjälper dig för att få säker och trygg el i hemmet. 

Alla våra hantverkare är anställda på Dryft med kollektivavtal. Med oss är det enkelt, härligt och tryggt att renovera!
Elektriker på Dryft hjälper med elsäkring
Elektriker på Dryft elsäkrar

Så gör du för att elsäkra hemma

 

Att elsäkra är en viktig åtgärd eftersom olyckor som rör elen kan få allvarliga konsekvenser. Enligt Elsäkerhetsverket beror omkring en tredjedel av alla bränder på någon form av elfel.

 

God elsäkerhet i hemmet innebär att du har tänkt igenom vad som kan orsaka problem och vidtagit åtgärder för att minimera risker. I Sverige finns det lagar som rör elsäkerhet och det finns en del saker som du behöver vara medveten om, eftersom det är du själv som är ansvarig för att elsäkra ditt eget hem. Det finns till exempel tydliga regler för vad du får och inte får göra utan hjälp av en behörig elektriker

 

Att ha bra elsäkerhet innebär också att du har den information som krävs för att du ska kunna agera på rätt sätt när det uppstår något fel som rör elen i hemmet. Det handlar bland annat om att du ska veta hur du slår av elen och vad du kan göra för att själv komma fram till vilken komponent som orsakar att säkringar går.

 

Vill du ha hjälp av våra certifierade elektriker för att se över elen - boka in ett kostnadsfritt videomöte eller kontakta oss direkt!

Kontakta oss

 

Konkreta åtgärder för dig som ska elsäkra hemma

 

God elsäkerhet i hemmet handlar mycket om sunt förnuft. I ett elsäkert hem ska du inte behöva vara rädd för att få stötar och det ska inte kunna uppstå bränder på grund av elfel. Elektricitet kan vara farligt, här är exempel på åtgärder för att elsäkra hemmet:

 

 • Koppla ur elektriska apparater som inte fungerar
 • Öka överföringskapaciteten i din elanläggning om vissa säkringar ofta överbelastas
 • Byt ojordade uttag och kontakter mot jordade
 • Uppgradera till en modern elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare
 • Kontakta en elektriker direkt om det går säkringar utan att du vet varför.Se till att ha en modern jordfelsbrytare som slår av strömmen vid elfel
 • Funktionstesta jordfelsbrytaren med jämna mellanrum
 • Kontrollera att sladdar och elektriska apparater är i bra skick
 • Var ytterst noga med hur du använder el i våtutrymmen


 

Elektriker på Dryft efter elsäkring i bostad

Elsäkerhet med barn

 

Om du har små barn hemma kan du behöva vidta extra åtgärder för att elsäkra. Eluttag ska vara petskyddade så att barnet inte kan sticka in fingrar eller föremål i dem. Moderna uttag har normalt inbyggda petskydd men du bör kontrollera att det verkligen är så och byta ut dem eller komplettera med lösa petskydd.

 

Barn bör heller inte ha elektriska apparater eller sladdar inom räckhåll. Ett sätt att undvika sladdhärvor är att installera nya uttag, så att det inte behövs några förlängningssladdar. Ha inte lampor eller andra elprodukter placerade så att de kan rivas ner. Det gäller inte minst i barnens rum. Det är också viktigt att hålla koll på laddare och inte ha dem anslutna till ett eluttag när de inte används, eftersom de kan leda ström.

Kontakta oss
Dryfts elektriker elsäkrar

Dra om elen i tid

 

Komponenterna i ditt elsystem åldras och behöver bytas ut med tiden. Ojordade uttag ska bytas mot jordade, som leder bort ström vid olyckor. Det är inte bara elcentral och kontakter som kan behöva bytas ut utan även kablarna inne i väggen försämras med tiden. Har det gått mer än 50 år sedan elen drogs brukar det vara hög tid att byta ut hela anläggningen inklusive kablar. 

Om du är osäker på om ditt hem är elsäkert är du välkommen att kontakt oss på Dryft så kommer vi och gör en elbesiktning. Att göra en elbesiktning minst vart tjugonde år är ett bra riktmärke. Att elsäkra på ett bra sätt kräver att du har god framförhållning.

Kontakta oss

Prata med en elektriker

     Har du frågor eller funderingar? Våra proffs finns redo att hjälpa dig. Här kan du få hjälp och svar på dina frågor av våra duktiga elektriker, på en tid som passar dig. Såklart helt kostnadsfritt! Det är bra om du under videosamtalet kan visa det du vill ha hjälp med.
     
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.