Vad kostar det att måla om ett rum?

 

Att måla om hemma kan göra stor skillnad oavsett om det är sovrum, vardagsrum eller annan del av huset eller lägenheten som ska målas om! Men har man inte målat om tidigare kan det vara svårt att veta vad det kostar att ta hjälp. Här nedan får du en bra översikt vad det kostar att få ommålat hemma.

 

På Dryft har vi erfarna målare som kan allt inom målning. 

Vi erbjuder inomhusmålning, utomhusmålning, tapetsering och mycket mer.

 

Lär dig mer om att måla om 

 

Priset för att måla om ett rum

Underlaget påverkar vad det kostar att måla om

Kostnaden för att måla om ett rum 

Vad kostar det att måla om ett rum som har tapet

Vad kostar det att måla om rum som har vävtapet

Vad kostar det att måla om övermålad tapet

Vad kostar det att måla om taket i ett rum 

Vad kostar det att måla om golvlister och dörrfoder

Vad kostar det att måla om dörrar inomhus

Vad kostar det att måla om fönster inomhus

Kostnaden för att måla om elementen 

 

Få offert på vad det kostar att måla om ditt rum

Priset för att måla om ett rum 

 

Vad kostar det att måla om ett rum?

 

Att måla om väggar som är i bra skick i ett rum på ca 8-10 kvm kostar för både arbete och material ca 5000 - 6000 kr efter ROT-avdrag, medan ett större rum på ca 20 kvm kostar mellan 10 000 - 15 000 kr. När man ändå har målare på plats hos sig så är det en bra ide att också passa på att måla om mer än bara väggarna, till exempel tak, golvlister, foder, fönster, element och innerdörrar. Skick på det som ska målas om har stor påverkan på priset då underarbetet är väldigt viktigt för att få ett fint och hållbart resultat.

 

I denna guiden förklarar vi vad de olika sakerna i ett rum kostar att måla om och hur kostnaden påverkas av olika förutsättningar. Förhoppningsvis ger det dig en bra översikt vad det kostar för just ditt rum. Prata med våra målare om du vill veta mer!

Underlaget påverkar vad det kostar att måla om

 

Det viktigaste inför ommålning är underarbetet och därför har det nuvarande underlaget stor påverkan på vad det kostar att måla om. Har du målade väggar, tapet, övermålad tapet, finns det skador eller befintliga hål i väggen. Faktorer som dessa har stor inverkan på hur snabbt det går och hur mycket det kostar att måla om ett rum. Vid dåligt underlag, större skador eller sprickbildningar krävs det mer arbete och material och leder därför till högre kostnader för att måla om ett rum. Om det finns sprickbildningar är det vanligare att dessa finns i taket än på väggarna. Detta brukar oftast vara äldre byggnader.

Kostnaden för att måla om ett rum

 

Att måla om ett rum som i dagsläget har målade väggar är en mindre kostnad än vid andra typer av ytskikt. Det första steget vid att måla om ett rum med nuvarande målade väggar är eventuell spackling av mindre hål och skador. Efter det kan det behöva fogas mellan eventuella glipor mellan vägg och foder eller lister. Slutligen målas väggen två gånger. Att måla om väggar i bra skick i ett rum på ca 8-10 kvm kostar för både arbete och material ca 5000 - 6000 kr efter ROT-avdrag, medan ett rum på ca 20 kvm kostar någonstans 10 000 - 15 000 kr. 

 

Vill du veta vad just ditt rum kostar? Prata med en av våra målare!

Få offert på målning

Vad kostar det att måla om ett rum som har tapet

 

När du ska måla om ett rum som har tapetserade väggar finns två olika vägar att gå som påverkar kostnaden - måla på tapeten eller, för att uppnå bästa resultat, ta bort tapeten. 

 

Om man målar på tapet finns det risk att tapetens struktur och tapetskarvar syns igenom. Om tapeten är slät men har tapetskarvar kan ibland tapetskarvar skäras bort och spacklas. Dock är det inte en metod som rekommenderas då spacklet över tapetskarvarna har en annan struktur än resten av tapeten vilket i vissa ljus leder till att väggen ser randig ut. Dessutom måste tapeten vara i bra skick så den inte lossnar när den målas med fuktig färg. 

 

För bästa resultat med släta fina väggar rekommenderas därför ett lite mer tidskrävande tillvägagångssätt som tar ca 7-9 timmar mer arbetstid och behöver mer material än att måla direkt på tapeten.

 

Nedan beskriver vi de två tillvägagångssätten.

Vad kostar det att måla direkt på väggar med tapet

Spelar det ingen roll att tapetens struktur syns kan det målas direkt på tapeten. Detta är dock inget vi rekommenderar på grund av risken för blåsbildning, dvs att tapeten släpper från väggen, och då struktur kan synas igenom vilket helt enkelt är ett mindre snyggt slutresultat. Med struktur menas tapetskarvar, mönstrad tapet och speciellt om du har ett mönster som “sticker ut” finns stor risk att det syns igenom. Vill du ändå göra detta är processen som sådan - vi patenterar först väggarna för att minska risken för eventuell blåsbildning, det vill säga bubblor som kan uppstå i tapeten när den reagerar med fuktiga färgen. Efter det spacklas eventuella små hål och skador igen för att uppnå släta ytor efter själva målningen. Vid denna variant finns det alltså stor risk att strukturen från tapeten syns igenom efter målning. Kostnaden för att måla ett rum som är som är 8-10 kvm direkt på tapeten är ca 7500 - 8500 kr efter ROT-avdrag, med både material och arbete. Har du däremot ett rum på ca 20 kvm kostar det för arbete och material efter ROT-avdrag någonstans mellan 15 000 till 25 000 kr.

Vad kostar det att få väggar med tapet att bli slätt målade

Kostnaden för att måla om ett rum med tapet är högre om du vill ha släta väggar som resultat. För ett rum på 8-10 kvm kostar det ca 14 500 - 16 000 kr efter ROT-avdrag. För ett rum på ca 20 kvm skulle det kosta 20 000 till 30 000 kr för arbete och material efter ROT-avdrag. Det som gör det dyrare än ett rum utan tapet, eller där det målas direkt på tapeten, är att det behövs fler behandlingar för att få ett bra resultat. Det första steget är att riva ned löst sittande tapet. Efter det kommer väggarna att patenteras så att underlaget är bra för kommande behandlingar och därefter bredspacklas, även kallat helspackla, två gånger samt slipas för att nå ett slätt underlag. Om det eventuellt skulle finnas glipor mellan vägg och foder eller lister fogas dessa igen för att uppnå ett jämnt och fint resultat. Slutligen målas väggen, och vi rekommenderar alltid att man målar väggen två gånger för bästa resultat.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 hide">

Vad kostar det att måla om rum som har vävtapet

 

En vävtapet har en tydlig struktur och ger fina och levande väggar. Om du skulle vilja måla på den befintliga väggen kommer det att synas igenom eftersom att tapeten har en så pass tydlig struktur. Precis som vid vanlig tapet kan man välja att få släta väggar som slutresultat vid målningen och då blir det en lite större process. Då bredspacklar man alla väggar två gånger för att uppnå det bästa resultatet. Då vävtapet oftast har större ojämnheter än en vanlig tapet behövs mer spackel för att få det slätt. Därefter målas väggarna två gånger. 

 

Vill man ha kvar strukturen i vävtapeten går det att måla direkt på väggen. Vad det kostar att måla om ett rum med vävtapet beror alltså på vad för slutresultat du önskar. Vid vävtapet där man vill uppnå släta väggar tar det ca 7-9 fler arbetstimmar än vid struktur på väggarna. Med andra ord är både kostnaden för att måla direkt på  vävtapet eller för att få slät yta ungefär densamma som vanlig tapet. Skillnaden är att mindre tapet oftast behöver rivas ner då den sitter bättre men att mer spackel behövs för att göra vävtapeten slät.

Vad kostar det att måla om övermålad tapet

 

Kostnaden för att måla om en övermålad tapet blir densamma som vid processen för att måla om tapetserade väggar, detta eftersom det är precis samma process - du kan riva och få släta väggar, vilket vi rekommenderar för snyggt slutresultat, eller måla direkt över. 

 

När man ska måla på en övermålad tapet börjar man med att patentera alla väggar för att motverka eventuell blåsbildning vid färdigstrykning. Därefter spacklas mindre skador och hål. Slutligen målas väggarna två gånger.

Prata med en målare

     Boka ett videomöte med oss så hjälper vi dig med dina frågor och funderingar och ordnar med en offert på ditt arbete.

Såklart är mötet helt kostnadsfritt.För att ge dig bäst råd så är det bra om du är hemma under videomötet så du kan visa oss de platser du önskar få arbetet utfört.
     

Vad kostar det att måla om taket i ett rum

 

Likt för väggar påverkar skickat på taket vad det kostar att måla om det. Vid ommålning av taket tittar man först efter eventuell sprickbildning och här är det allra vanligaste att det uppstår sprickor vid limfärgstak. Om det inte finns några sprickbildningar målas taket två gånger för ett snyggt resultat. Det är rekommenderat att måla taket när väggar målas då kontrasten mot fina nymålade väggar kan få ett gammalt tak att se slitet ut.

Vad blir kostnaden att måla om tak utan sprickbildning

Kostnaden för att måla om ett tak på ca 8-10 kvm ligger mellan 1500 - 2500 kr efter ROT-avdrag och det inkluderar både arbete och material. Om du istället har ett rum på ca 20 kvm skulle kostnaden för detta ligga någonstans mellan 3000 till 4500 kr för både arbete och material efter ROT-avdrag. Jämfört med att måla väggar är det en låg kostnad att måla taket, då taket är mycket mindre yta än väggarna, ofta har mindre skador och då ett tak i bra skick går snabbt att måla i samband med att väggar målas.

Vad kostar det att måla om taket vid sprickbildning

Att måla måla om ett tak med sprickor krävs en fler behandlingar och mer arbetstid vilket kommer att mynna ut i en högre kostnad. Det är vanligt med sprickor vid limfärgstak. Efter år 1930 har det vanligtvis inte målats med limfärg, men innan dess var det vanligt med limfärgstak. Vid sprickor i tak skrapas först den löst sittande färgen bort. Efter det tvättas taket för att få bort eventuella rester från skrapningen. Därpå patenteras taket för att minimera risken för blåsbildning. I nästa steg bredspacklas taket två gånger för att få en jämn och slät yta. Därefter kläs taket med microlit som är en duk som gör att ytan håller ihop bättre och därmed minskar risken för framtida sprickor. Slutligen målas taket två gånger.


Som du märker kräver denna process mer arbetstid och material och därför kommer kostnaden för att måla om ett tak med sprickbildning ligga på ett spann mellan 8 500 - 10 500 kr efter ROT-avdrag, med arbete och material inräknat. Skillnaden i arbetstid för att måla om ett tak med sprickbildning ligger på ca 7-9 timmar mer än ett tak i bra skick. Har du däremot ett rum på ca 20 kvm skulle kostnaden för detta vara någonstans mellan 10 000 till 15 000 kr efter ROT-avdrag. Priset är för både material och arbetskostnad.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Vad det kostar att måla om grängat tak

 

Ett grängat tak har en struktur i sig och vid skador i dessa typer av tak kommer de spacklade ytorna ha en annan struktur än resten av taket. Om man är okej med att vissa ytor blir släta och andra har struktur, blir processen mindre och billigare. Då går det lika snabbt att måla ett grängat tak som att måla ett tak utan sprickor.

 

Vill man däremot ett helt slätt tak, måste man bredspackla hela vilket blir en dyrare investering och tar längre tid, dock är det här ett snyggare slutresultat. Här börjar processen med att patentera taket och sedan spackla två gånger, därefter målas taket två gånger som ett sista steg i processen. Med andra ord, nästan samma mängd arbete som vid ett tak med sprickor som beskrevs tidigare.

Vad kostar det att måla om golvlister och dörrfoder

 

Golvlister och dörrfoder brukar se gamla och slitna ut i kontrast mot nymålade väggar. Därför är det rekommenderat att alltid måla dessa när väggarna i rummet målas om då det är smidigt att göra detta i samband med målning av väggar så blir kostnaden inte lika stor.

 

När det gäller målning av golvlister och dörrfoder finns det även här några viktiga aspekter att tänka på som kan påverka kostnaden.

 

Har du i dagsläget målade golvlister och dörrfoder i bra skick börjar man att tvätta listerna inför den nya behandlingen. Därefter mattslipas listerna och dörrfodret för att uppnå ett underlag som färgen lätt kan fästa på. Eventuellt kan fogning behövas vid glipor. Slutligen målas listerna och fodren två gånger. Att måla golvlister och foder i bra skick kostar därmed mellan 2000-2500 kr efter ROT-avdrag för ett rum på 8-10 kvm, med material och arbetskostnad inräknat. Medan ett rum på ca 20 kvm kostar 3000 till 4500 kr för arbete och material efter ROT-avdrag. 

 

Om du däremot har golvlister och dörrfoder i dåligt skick, det vill säga med flagnad färg eller sprickor, blir processen lite större och tar därför längre tid. Det tar ca 2-3 fler arbetstimmar att göra golvsocklar och foder i dåligt skick fina jämfört med om de vore i bra skick. Det som tillkommer först är skrapning av golvlisterna, efter det ska listerna och fodret spacklas två gånger samt slipas för ett slätt underlag. Därefter grundmålas golvlisterna och fodren, och avslutningsvis målas dem två gånger. Kostnaden för att måla om golvsocklar och foder i dåligt skick är ca 3000 - 4500 efter ROT-avdrag. För ett rum på ca 20 kvm skulle det kosta någonstans mellan 5500 till 6500 kr. Priset är för arbete och material efter ROT-avdrag. 

Om golvlisterna är högre än vanliga låga golvsocklar ökar arbetstiden och det blir en aningen mer kostsam process. Behandlingen är densamma men arbetstiden och materialet ökar. Kostnaden för detta ligger är ca 4000 till 5000 kr efter ROT-avdrag, för ett rum på ca 8-10 kvm. För ett rum på 20 kvm skulle de kosta 6500 till 8000 kr.

Vad kostar det att måla om dörrar inomhus

 

Vid ommålning av inomhusdörrar skiljer sig processen något om du har en dörr i bra skick eller en i dåligt skick. Arbetstiden påverkas också om det är slät dörr eller en dörr med speglar som ska målas.

 

Priset för målning av en slät dörr i bra skick är ca 1000 - 2000 kr efter ROT-avdrag, för både arbete och material. Vid innerdörrar i bra skick startar processen med att tvätta dörrarna, efter detta mattslipas dörren så färgen fäster bättre. Slutligen målas dörren två gånger. 

 

Har du däremot en slät dörr i dåligt skick, dvs med flagnad färg eller flisor, tar arbetet längre tid. I denna process tvättas dörren först och sen sker en skrapning av dörren för att få bort gammal färg och därefter slipas den. Sedan spacklas dörren två gånger och slipas igen för att nå ett slätt underlag till målningen. Dörren grundmålas och sedan avslutas det med att målas två gånger för en snygg finish. En slät innerdörr i dåligt skick tar ca 2 timmar mer att göra fin än en dörr i bra skick och kostar därmed totalt ca 2500 - 3 500 kr efter ROT-avdrag med material att måla om.

 

 

För dörrar med speglar behövs det lite mer arbete för att få dörren fin då det är mer vinklar och vrår, men processen är densamma som vid släta dörrar förutom att det kan behöva fogas mellan de olika delarna av spegeldörren. Vid dörrar med speglar i bra skick blir kostnaden efter ROT-avdrag ca 2000 - 3000 kr. En dörr med speglar i dåligt skick kostar ca 3000 - 4000 kr efter ROT-avdrag då det precis som för släta innerdörrar tar ca 2 timmar mer tid att få fina.

Vad kostar det att måla om fönster inomhus

När fönster ska målas skiljer processerna i om du har bra eller dåligt skick på dina fönster, precis som för de andra delarna av rummet som målas. Om fönstren är i bra skick tvättas delarna på fönstret som ska målas, sedan mattslipas dem och därefter målas de två gånger. Priset för målning av insidan av fönster i bra skick är ca 1300 - 2300 kr per fönster efter ROT-avdrag. Om fönstren är dåligt skick måste först gammal färg skrapas bort, sedan spacklas och slipas fönstret. Fogning görs därefter för att få bort sprickor vid hörn och vinklar. Efter detta grundmålas fönsterna och sedan avslutas det med att målas två gånger. Det tar ca 2 timmar längre per fönster om det är i dåligt skick än bra skick och därmed kostar det ca 2200 - 3200 kr per fönster efter ROT-avdrag att måla fönster i dåligt skick.

Kostnaden för att måla om elementen

Kostnaden för att måla om ett element i bra skick är ca 1300 - 2300 kr per element efter ROT-avdrag. Först mattslipas elementen för att få ett slätt underlag till målningen, därefter målas elementen två gånger. Om elementen däremot är i dåligt skick med färg som flagnar behöver först lös färg skrapas bort och därefter slipas elementen. Slutligen målas elementet två gånger. Att skrapa ett element tar upp till en timme beroende på form och storlek. Kostnaden för att måla ett element som är i dåligt skick är därmed ca 1600 - 2600 kr efter ROT-avdrag.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Vanliga frågor om att måla om inomhus

Vad kostar det att måla ett rum?

      

Att måla om väggar som är i bra skick i ett rum på ca 8-10 kvm kostar för både arbete och material ca 5000 - 6000 kr efter ROT-avdrag, medan ett större rum på ca 20 kvm kostar mellan 10 000 - 15 000 kr. Men ofta vill man måla om mer än bara väggarna och underlaget spelar roll när du målar om ditt rum och därmed påverkar det priset. Har du till exempel slitna golvlister eller ett tak som har sprickor kommer det att göra att både materialet och arbetskostnaden ökar. I denna artikeln förklarar vi hur olika saker i ett rum, och dess skick, på verkar priset för att måla om rummet.

Vad kostar det att måla om inomhus?

      

När du ska måla om hemma, kan det vara en eller flera saker som måste målas om. Kostnaden för ett rum på 8-10 kvm där samtliga ytor målas om kostar någonstans mellan 16 000 till 31 000 kr efter ROT-avdrag. 

Vad kostar det att måla om 70 kvm?

      

Om du ska måla om en yta på 70 kvm där det befintliga underlaget är bra utan sprickbildning och med tidigare målade väggar, kommer kostnaden för detta hamna någonstans mellan 35 000 till 45 000 efter ROT-avdrag. Priset är för både material och arbetskostnad.

Vad kostar det att måla om 100 kvm?

      

När man ska måla om en större yta är det svårt att ge ett snittpris då ytas förutsättningar spelar stor roll och kan därför påverka priset. Att måla om en yta på 100 kvm där det nuvarande underlaget är målade väggar i bra skick kommer kostnaden för detta ligga någonstans mellan 50 000 till 70 000 kr efter ROT-avdrag. 

Vad kostar det att måla om 150 kvm?

      

Det är svårt att sätta ett generellt pris för en yta på 150 kvm. Det finns många faktorer som spelar in. Du kan ha saker i ditt hem som inte ska målas, det vill säga att det behöver målas runt dessa ytor eller så har du saker som är utformade på vissa sätt som kräver mer material och längre arbetstid. Ett generellt spann för att måla om en yta på 150 kvm skulle hamna på en summa mellan 60 000 till 80 000 efter ROT-avdrag. 

Vad kostar det att måla om en normalstor villa?

      

En normalstor villa brukar ligga på ca 150 kvm. Om du vill måla om husets befintliga väggar där det nuvarande underlaget är målade väggar i bra skick, samt måla om alla befintliga tak, där det inte är någon sprickbildning, kommer summan för detta kommer ligga någonstans mellan 90 000 till 120 000 kr efter ROT-avdrag. Priset är för arbete och material. 

Vad kostar det att måla om en lägenhet?

      

Priset för att måla om en lägenhet på ca 70 kvm med nuvarande målade väggar i bra skick kommer att ligga någonstans mellan 35 000 till 45 000 kr efter ROT-avdrag. Kostnaden täcker både arbete och material. 

Vad kostar det att måla om ett vardagsrum?

      

Kostnaden för att måla om ett vardagsrum på ca 30 kvm där endast väggarna ska målas, med nuvarande målade väggar utan sprickbildning, kommer kostnaden för detta ligga någonstans mellan 8000 till 12 000 kr med material efter ROT-avdrag. 

Hur ofta ska man måla om inomhus?

      

Det finns egentligen ingen tumregel för när du bör måla om inomhus. Många väljer att måla om för att skapa någon form av förändring, andra kanske märker att det börjar bli slitet. Väggarna kan också bli solblekta om det utsätts för sol dagligen vilket kan ge en ojämn färg, eller så har det blivit fettfläckar från matoset i köket som du vill göra något åt. 

Jag behöver hjälp av en målare, hur gör jag?

      

Behöver du hjälp av en målare, kan du kontakta oss direkt på Dryft. 

Jag behöver hjälp med att måla om, hur gör jag?

      

Behöver du hjälp med att måla om hemma kan du kontakta oss om du har frågor eller använda våra offertverktyg för att kunna få en offert på ditt arbete. 

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.