Målare på Dryft som kan måla på tapet

 

Måla på tapet - så gör man för att måla över en tapet

 

Att måla på tapet är ett projekt som kräver noggrannhet och tålamod. Det är viktigt att följa varje steg noggrant för att säkerställa att tapeten inte kommer lossna från väggen när den målas på och för att få ett snyggt resultat. Här är en steg-för-steg guide för hur man gör för att måla på tapet.

 

Vill du ha hjälp att måla på tapet? Kontakta oss på Dryft så hjälper våra målare dig!

 

 

Olika typer av tapeter att måla på


Det finns många olika typer av tapeter, där vissa passar bättre än andra att måla på. Non-woven tapeter, papperstapeter och textiltapeter går bra att måla på men man ska vara noggrann med underarbetet likt beskrivet nedan. Det går inte att måla direkt på vinyltapeter, men ofta går det att dra bort plastlagret så ytan blir likt en papperstapet som då går att måla på likt vanligt papperstapet. Det kallas att vinyltapeten är spaltbar.

 

Glasfiberväv, som också kallas vävtapet, har ofta ett mönster och struktur, går att måla direkt på då vävlimmet de är uppsatta med tål fukten bättre än vanligt tapetlim. Dock är det en bra idé att ändå spärrmåla vävtapeten för att vara på säkra sidan. Det är vanligt att man vill få bort strukturen i vävtapeten och då är det att antingen ta ner hela tapeten eller att bredspackla den innan målning.

 

Våtrumstapeter är av plast, så de går det inte att måla på och att ta bort dem är ingen bra idé då de ofta är tätskikten för badrummet.

Tänk på att även om tapeten är målad sen tidigare så bör det ses som att man igen målar direkt på tapeten. Detta då att om underarbetet förra gången tapeten målades inte var bra nog så kan samma problem uppstå om det målas direkt på det på samma sätt som om det inte redan var målat.

 

 


Steg-för-steg guide för att måla på tapet


Att måla på tapet kräver många steg för att säkerställa att tapeten inte kommer lossna från väggen när den målas på, för att det ska hålla väl över åren och för att det ska bli ett bra resultat.

 


1. Täcka golvet för att skydda mot tapetrester och färg

 

Innan man börjar, se till att skydda golvet mot tapetrester och färg. Använd samma typ av skyddspapp eller skyddsplast som används för målning och kom ihåg att tejpa skarvarna. Detta kommer att göra städningen mycket enklare när projektet är klar.

 


2. Undersök om tapeten sitter fast


För att veta hur man ska gå vidare är det viktigt att undersöka tapetens tillstånd. Detta steg är avgörande för att säkerställa att tapeten sitter fast ordentligt på väggen och kommer att hålla även när det spacklas och målas på den.

 

 

 

2.1 Titta och känn efter lös tapet


Tapet sitter ofta löst vid kanter mot golvsocklar, taket eller dörrkarmar. Även i hörn sitter det ofta löst. Knackar man på lös tapet kan det låta ihåligt då det är luft mellan tapeten och väggen bakom.

 

 

2.2 Vattentest för att se hur tapeten reagerar med fukt


Fukta en liten del av tapeten med vatten. Det görs lättast med en svamp. Om tapeten sväller eller börjar bubbla betyder det att den inte sitter fast ordentligt. Detta är viktigt att veta eftersom fuktigt spackel och färg kan få tapeten att lossna från väggen. Om tapeten lätt släpper från väggen behöver tapeten tas bort innan väggen målas.

 


3. Riva tapet som sitter löst och skära bort tapetskarvar


Om tapeten inte sitter fast ordentligt, eller om den har många lager, är det bäst att ta bort den innan man börjar måla. Detta kan göras genom att lösa upp tapetlimmet under tapeten. Nedan beskrivs några olika sätt att ta bort tapet. När tapetlimmet är upplöst kan tapeten skrapas ner med en spackelspade. Använd en gammal spackelspade då den lätt får skador, och därmed inte kan användas för att spackla med efter. Kom ihåg att ta bort alla lager av tapet, inte bara det översta.

 


3.1 Ta bort tapet med tapetlim, plast och piggvals


Ett sätt att ta bort tapeten är att applicera tapetlim på tapeten och sedan täcka den med plast. Efter några timmar har fukten från tapetlimmet löst upp tapetlimmet bakom tapeten och gör att tapeten lossnar från väggen. Att tapetlim används som källa till fukt istället för vatten är för att tapetlimmet lättare stannar kvar på väggen. Man kan också använda en piggvals, som är en vals med piggar som rullas över väggen, för att få in fukten i tapeten så det bättre löser upp limmet bakom tapeten.

 


3.2 Ta bort tapet med ångmaskin


Ett annat sätt att ta bort tapeten är att använda en ångmaskin. Den varma ångan tränger in i tapeten och löser upp tapetlimmet, vilket gör det lättare att skrapa bort tapeten från väggen.

 

 

3.3 Skära bort tapetskarvar


Om tapeten har överlappande skarvar, är det viktigt att skära bort dessa innan man fortsätter. Annars syns de som ränner som buktar ut när man sen målar på tapeten. Använd en vass kniv för att skära bort skarvarna.

 


3.4 Skära bort tapet på golvsocklar och dörrkarmar


När man tapetserar är det vanligt att vika över tapeten några millimeter mot golvsocklar och dörrfoder. Det är lättast att skär bort dessa uppvik innan man går vidare med spackling och målning av väggen.

 

 

 

4. Måla tapeten med spärrfärg

 

När lös tapet tagits bort är det dags att måla den med spärrfärg. Spärrfärg, som också kallas tapetspärr, förseglar ytan och skyddar tapetlimmet bakom tapeten från fukt i spackel och färg. Detta förhindrar att tapeten lossnar från väggen när man fortsätter med spackling och målning.

 

 

5. Spackla tapeten och slipa väggen jämn


Efter att man har målat tapeten med spärrfärg, är det dags att spackla väggen för att skapa en jämn yta. Hur mycket som behöver spacklas beror på hur mycket av tapeten som tagits bort.

Det är viktigt att veta att när vissa delar av väggen spacklas så blir delar av väggen slät av spackel och vissa delar har är tapet som yta. Det gör att färg reagerar olika mot underlagen och kan bli skillnader på texturen och glansen på färgen där det är spackel och där det är tapet. Det kan göra att väggen ser flammig eller randig ut när den målas. För bästa resultat bör väggen bredspacklas om spackling behövs. Men i de fall tapeten sitter bra, är slät och inte har tapetskarvar så behövs ingen spackling göras. Låt spacklet torka helt och slipa sedan spacklet slätt. Ofta behövs det mer än ett lager spackel för att ytan ska bli jämn.

 

 

5.1 Spackla tapetskarvar


Om man har skurit bort tapetskarvar kommer man behöva spackla dessa områden för att få en jämn yta. Tänk på, likt nämt ovan, att om bara tapetskarvarna spacklas kan det bli randigt på väggen när färgen får olika textur.

 

 

5.2 Spackla skador efter att tapet tagits bort

 

Om man har tagit bort lös tapet, kommer man ha skador på väggen där tapeten tidigare satt. Dessa områden bör spacklas för att skapa en jämn yta.

 

 

5.3 Spackla bort textur och mönster på tapet


Många tapeter har textur eller mönster. Denna textur och mönster kommer att "lysa igenom” som skuggor när väggen är målad. Om man inte vill ha den texturen på väggen behöver tapeten bredspacklas så hela väggen blir slät.

 

 

5.4 Skär upp och spackla blåsor på tapet


Tapetblåsor är när delar av tapeten släpper från väggen och bildar utbuktningar. Det kan uppstå i olika delar av processen, så som vid när man testar tapeten med fukt, när tapeten spärrmålas, när den spacklas eller när den målas. Dessa blåsor kan dra ihop sig när det torkar men det är ingen garanti att de gör det. Det är också stor risk att de kommer tillbaka senare i processen eller när väggen målas i framtiden.

 

Om man märker att det finns blåsor på tapeten kommer man att behöva skära upp dessa. Använd en vass kniv för att skära upp blåsan, ta bort den lösa tapeten, sprärrmåla igen området som nu saknar spärrfärg och spackla sedan igen området. Det är bäst att göra detta så tidigt som möjligt i processen som möjligt då det blir mer jobb, och är svårare att få snyggt, desto senare i processen det görs.

 

 

6. Grundmåla på tapet


När spacklingen är klar och det har slipats slätt är det dags att grundmåla väggen. Grundfärg är lösare än vanlig väggfärg vilket gör att den mättar spacklet bättre. Mättat spackel gör att den slutgiltiga färgen inte sugs in mer över ytan som är spacklad än andra delar av väggen. Det hjälper färgen den slutgiltiga färgen att bete sig likadant över hela ytan och minskar risken för att väggen ska bli flammig.

 

En vitmålad vägg, som den blir när den grundmålas, gör också att det är lättare att se ojämnheter som missats vid spacklingen. Spackla då dessa ojämnheter, och grundmåla över spacklet igen, innan man går vidare till nästa steg med att färdigmåla väggen.

 


7. Måla på tapet


Efter att väggen med tapet har gjorts slät med spackling och grundmålats är det dags att måla väggen med färdigfärgen. Det görs som vanligt genom att tejpa snobbkant för att få skarpa linjer och därefter målas med två lager vanlig väggfärg eller annat ytskikt så som till exempel kalkfärg.

 

 

 

Vad det kostar att måla på tapet

 

När man målar om ett rum med tapetserade väggar har man två alternativ - ett billigare och ett dyrare. Antingen målas det på tapeten utan att skära bort tapetskarvar och lämnar kvar textur som kan finnas i tapeten eller så skärs tapetskarvar bort och textur spacklas bort. Läs mer här om vad vad de två olika alternativen av målning på tapet kostar.

 


 

 

Tapetsering på tapetserade väggar

Tapetsera på tapeten - ett alternativ till att måla på tapeten

 

Om man istället för att måla på tapeten vill klä den med ny tapet så går det också bra! Processen för att tapetsera på gamla tapeten är likt att måla den, där spärrmålning och spackling för att få den slät är lika viktigt. 

 

Om tapeten som är under är slät behöver däremot inte tapeten bredspacklas i syfte att få samma yta över hela väggen. Den nya tapeten kommer inte reagera olika, som färg kan göra, på om underlaget är spacklat eller spärrmålad tapet. Men om den gamla tapeten har struktur så ska man inte räkna med att den nya tapeten kommer dölja det och då är det bredspackling som gäller för att få bort texturen. Grundmålning bör alltid göras för att mätta spacklet så det nya tapetklistret fungerar som det ska med att få fast den nya tapeten. Grundmålningen bör också göras i syftet att få färgen på väggen bakom nya tapeten att vara i samma färg som den nya tapeten, dess så kallade bottenfärg, så det inte lyser igenom i skarvar som kan uppstå när nya tapeten sätts. 

Vanliga frågor om att måla på tapet

Jag behöver hjälp att måla på tapet - hur går jag till väga?

      

Kontakta oss för råd och offert - såklart helt kostnadsfritt.
Våra målare ser fram emot att hjälpa dig med ditt måleriprojekt!

Kan man måla direkt på tapet?

      

Det går oftast att måla på de flesta typer av tapeter men det behövs mycket underarbete för att det ska bli ett bra resultat. Innan det målas behöver lös tapet tas bort, kvarvarande tapet behöver spärrmålas och sen spacklas väggen för att få en slät yta för målningen.

Vilken typ av färg ska man använda för att måla på tapet?

      

Den färg som målas som yttersta lagret är vanlig väggfärg. Men därinnan behöver spärrfärg användas för att skydda tapeten och tapetlimmet från fukt i väggfärgen. Om tapeten har spacklats efter att den målats med spärrfärgen bör den målas med grundfärg för att mätta spacklet innan väggfärgen målas.

Vad ska man tänka på innan man målar på tapet?

      

Underarbetet innan man målar på tapet är väldigt viktigt för att få ett hållbart resultat. Ta bort lös tapet, spärrmåla, spackla, grundmåla och sedan måla med färdigfärg.

Hur river man tapet?

      

Det finns flera metoder för att riva ner tapet, bland annat att fukta tapeten med tapetlim eller att använda en ångmaskin för att lösa upp tapetlimmet. När tapetlimmet är löst kan tapeten skrapas ner med en spackelspade.

Måste man tvätta tapet innan målning?

      

Man brukar inte tvätta då fukt kan göra att tapetlimmet lossnar. Däremot är det flera andra moment än tvättning som behöver göras innan det målas på tapeten. Bland annat att ta bort lös tapet, spärrmåla, spackla och därefter är tapeten redo att målas på.

Kan man tapetsera över gamla tapeter?

      

Ja, det går att tapetsera över gamla tapeter, men det kräver liknande förberedelser som görs om det ska målas på tapet.

Vilken grundfärg ska användas på tapet?

      

Man kan säga att att det behövs två olika typer av grundfärger för att måla på tapet. Ena är spärrfärg förseglar tapeten från fukt och den andra är vanlig grundfärg för väggar som målas innan färdigfärgen målas på väggen med tapet.

Ska man använda spärrfärg eller tapetgrund på tapet?

      

Spärrfärg, eller tapetgrund, används för att skydda tapeten, och tapetlimmet bakom tapeten, mot fukt i spackel och färg. Spärrfärg är därför viktigt att använda på tapeten innan den målas. Tapetgrund och spärrfärg för tapet är samma sak.

Måste man ta bort gamla tapeter innan väggen målas?

      

Om tapeten inte sitter fast ordentligt, eller om den har många lager, är det bäst att ta bort den innan du börjar måla. Annars finns risk att det blir blåsor i tapeten eller till och med att tapeten ramlar ner när den blir tyngre från fukt i färgen. Sitter tapeten bra behöver den inte tas bort innan det målas på den.

Vilka typer av tapeter kan man måla på?

      

Det går oftast att måla på de flesta typer av tapeter såsom non-woven tapeter, papperstapeter och textiltapeter. Om plastlagret på vinyltapten går att dra av så går det att måla på det som är kvar. Dock är det flera moment av förberedelser som behövs innan man målar på tapet för att resultatet ska bli bra.

Hur förbereder man tapeten innan målning?

      

Undersök om tapeten sitter fast bra på väggen, ta bort den del av tapeten som sitter dåligt, måla med spärrfärg och spackla. Därefter är väggen och tapeten redo för målning.

Hur gör man om tapeten får bubblar eller blåsor vid målning?

      

Om det blir blåsor på tapeten är det för att tapeten har släppt från underlaget. Skär upp tapetblåsorna med en vass kniv, ta bort den lösa tapeten, sprärrmåla området och spackla det slätt.

Hur spacklar man tapeten innan målning?

      

Före tapeten spacklas behöver den spärrmålas för att skydda den mot fukten i spacklet. Hur mycket som behöver spacklas beror på hur mycket av tapeten som tagits bort eller hur mycket skador väggen har. För att få bästa resultat rekommenderas väggen att bredspackla så hela väggen har samma typ av underlag inför målningen.

Hur många lager färg behövs när man målar på tapet?

      

Fyra lager färg blir det totalt, utöver spackel. Första lagret är spärrmålning, därefter spacklas väggen, för att sedan grundmålas och sedan stryks tapeten med två lager av väggfärgen.

Hur får man bort struktur eller mönster på tapeten när den ska målas?

      

Om man inte vill ha den texturen som tapeten har så behöver den antingen tas ner eller bredspacklas.

Hur tar man bort tapetskarvar innan målning?

      

Om tapeten har överlappande skarvar på tapeten är det viktigt att skära bort dessa så de inte syns när det målats. Använd en vass kniv för att skära bort skarvarna. Därefter behöver skarvarna spacklas så det blir jämnt inför målningen.

Vad ska man göra om tapeten inte sitter fast ordentligt?

      

Om tapeten inte sitter fast ordentligt, eller om den har många lager, är det bäst att ta bort den innan du börjar måla. Annars riskerar det att bli tapetblåsor när man målar, eller till och med att tapeten ramlar ner när den blir tyngre av färgen.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.