Snobbkant - för skarpa linjer där färger möts

Snobbkanten, en viktig teknik i måleriverktygslådan, ger knivskarpa kanter mellan två målade ytor. Snobbkant används oftast där väggen möter taket men det är också en viktig teknik för att få en skarp kant runt fondväggar eller väggar som målas tvådelad. Här går vi igenom vad snobbkant är för något, när det passar att ha snobbkant och hur man gör för att få till en snygg snobbkant. Se filmen där målaren Tom på Dryft har målat snobbkant mellan vägg och tak.

 

Kontakta oss om du vill ha hjälp att måla snobbkant! Våra målare ser fram emot att hjälpa dig! Läs mer här om vad det kostar att måla om

 

 

Vad är en Snobbkant?


En snobbkant är en teknik som används för att skapa en skarp kant mellan två målade ytor. Oftast görs en snobbkant mellan vägg och tak, men samma teknik används också för att göra skarpa linjer på andra ställen, till exempel när en vägg målas med två färger som möts mitt på väggen.

 

När snobbkant görs där väggen möter taket så görs den ofta någon cm ner på väggen. Med andra ord, man låter takfärgen gå ner på väggen och gör kanten till väggfärgen 0,5-1 cm ner på väggen. Det är oftast i detta sammanhanget man pratar om att om väggen är målad med snobbkant eller inte. Alternativet till snobbkant är att måla väggfärgen hela vägen upp till kanten där väggen möter taket. Även vid tapetsering kallar man det för snobbkant när lite vägg lämnas ovanför tapeten mot taket.

 

 


Därför görs en snobbkant där två färger möts

 

Att måla en snobbkant gör att det blir en professionell finish med skarpa och raka kanter. Det hjälper att få en rak linje där två färger, till exempel mellan väggfärg och takfärg eller mellan två olika kulörer på samma vägg. Om man inte använder tekniken med snobbkant finns risk att linjen mellan två färger inte blir lika rak samt att det läcker in färg under tejpen och gör linjen oskarp. Om samma färg målas i både tak och vägg, eller en taklist används, behövs ingen snobbkant målas.

 

 

 

Snobbkant mellan tak och vägg


Snobbkant görs bara om det är två olika kulörer som möts. Det är vanligt att ha en vit färg i tak och annan kulör på väggen, vilket gör att det är vanligast att göra en snobbkant mellan vägg och tak. Om taket och väggen målas i samma färg görs ingen snobbkant. Det är vanligt att kanten mellan tak och vägg inte är helt rak, då ger den raka och skarpa målade snobbkanten en synvilla att det är rakt.

 

 

 

Snobbkant vid målad fondvägg


Målad fondvägg är när kontrast skapas genom att måla en vägg med en kulör som sticker ut från resterande väggar och tak. Raka och skarpa kanter är då väldigt viktigt oavsett om vanlig väggfärg eller annan färg så som kalkfärg används för fondväggen. Att göra snobbkanter runt fondväggen är då ett sätt att få ett snyggt resultat.

 

 

 

Tekniken för snobbkant används också för raka linjer vid målad tvådelad vägg


Det är populärt att måla en vägg i fler än en färg, till exempel en tvådelad vägg där en färg målas på nedre halvan av väggen och en annan på övre halvan. Samma teknik som används vid att göra snobbkant mot taket används för göra så att färgerna möts med en skarp kant. Tekniken med snobbkant används också när väggen målas med mönster där kanterna mellan färgerna ska bli skarpa.

 

 


Så går det till när snobbkant målas


En fin snobbkant ger ett måleriresultat som ser proffsigt ut, medan en dålig snobbkant kan göra ett i övrigt fint måleriarbete att se slarvigt ut. Att måla en snobbkant kräver både skicklighet och rätt verktyg. Det kan vara lite klurigt att få till men när man har gjort några snobbkanter brukar man få till tekniken.

 

 

 

Verktyg och material för att göra en snobbkant


För att göra en snobbkant behövs två olika kulörer, en målartejp i hög kvalitet, en pensel och roller för vardera kulör. Även en laser för att hjälpa tejpa rakt och en så kallad sparboggie eller sparroller som gör det lättare att måla snobbkanten med skaft från golvet. En sparroller har en distans som hjälper den hålla ett jämnt avstånd  från taket när den dras på väggen.


Det är väldigt viktigt att tejp i bra kvalitet väljs. Målartejp finns både som gul tejp och blå tejp, men färgen på tejpen är ingen indikation på kvalitet. Se till att läsa på tejppaketet eller fråga ett proffs så rätt tejp för snobbkant väljs. Tejpen ska fästa tätt så att inte färgen läcker under tejpen, men inte fastna för hårt då det finns risk att tejpen drar med färgen under när den dras bort. Den ska också vara tillräckligt hållbar för att både kunna tejpa utan att den går sönder och för att den ska hålla när den dras bort för att skapa skarpa kanten. Målartejp finns i flera olika bredder där det är bäst att välja den bredd som motsvara det avstånd man vill ha snobbkanten från taket när en snobbkant görs mellan tak och vägg.

 

 


Steg-för-steg guide för att måla snobbkant


Att göra en snobbkant involverar flera steg där det växlas mellan målning och tejpning, eller maskering som tejpning också brukar kallas.  

 

 

1. Börja med att måla den ena färgen

Måla över där kanten mot den andra färgen är tänkt. Låt därefter färgen torka. Det är bäst att alltid börja med den övre färgen då det finns risk att det skvätter eller rinner färg ner på ytan under som senare ska få färg. Det är därför man brukar börja med att måla taket innan väggar målas. Låt färgen torka innan nästa steg med tejpning görs.

 

 

2 . Tejpa en rak linje där snobbkanten ska vara

Tejpa på den målade ytan där nedre kanten av tejpen ska vara där den skarpa linjen mot nästa färg ska skapas. En laser kan användas för att hjälpa en få rak linje att följa med tejpen. Dra ut tejpen till en armlängd, utan att bryta av tejpbiten från rullen, och lägg ut tejpen längs med linjen. Fäst bortre delen av tejpen och tryck sedan resten av tejpen mot ytan. Repetera det längs hela linjen. Försök se till att tejpen sitter ihop över hela ytan då det är lättare att då få en rak linje, men om den går sönder går det bra att fortsätta med en ny bit. Om snobbkanten ska runt en kant så tas en ny tejpbit och överlappar den med den tidigare. Se till att tejpen sitter rak och jämnt mot underlaget innan man går vidare till nästa steg med att sparmåla längs med snobbkanten.

 

 

3. Försegla längs tejpen

Att försegla tejpen betyder att samma färg som är under tejpen målas över tejpen, det vill säga takfärgen. Lättast är att använda en pensel för att måla över nedre delen av tejpen, dvs där kanten sedan ska bli. Det görs för att de ställen som tejpen inte sitter helt tätt ska mättas med samma färg som redan är under. Med andra ord, man låter samma färg som redan är under tejpen läcka in under tejpen istället för att det ska hända med den andra färgen senare. Läckage under tejpen med den andra färgen skulle skapa en ful och oskarp linje. Låt förseglingen av tejpen torka innan nästa steg görs.

 

 

4. Sparmåla längs tejpen och kanterna

Sparmålning är när man drar med en pensel, eller sparroller, på de platser där det är svårt att ha tillräcklig precision med väggroller sen när väggen målas. Det görs med samma färg som väggen ska målas med. Till exempel sparmålas det över den nedre kanten av tejpen, det vill säga där det förseglades i förra steget. Det gör att man inte behöver gå lika nära med rollern sen när väggen målas och på så sätt inte råkar måla över överkanten på tejpen, och därmed in på första färgen.

 

 

5. Måla den andra färgen

Nu när sparmålningen är gjord är det fritt fram att gå på med väggroller för att måla väggen. Om det är en tvådelad målad vägg är det den nedre väggfärgen som ska målas.

 

 

6. Dra bort tejpen för att ta fram snobbkanten

När färgen har torkat är det dags att dra bort tejpen och förverkliga snobbkanten! Färgen ska ha torkat, men låt inte tejpen sitta längre än så då den fastnar hårdare desto längre den sitter. När tejpen dras bort, försök dra bort den i mjuka och så långa drag som möjligt för att slippa pilla bort smådelar av tejpen. Dra också i en vinkel nedåt då det hjälper tejpen att “skära” färgen längs med tejpkanten, precis där snobbkanten ska vara.
 

 

Vanliga frågor om att måla trappa

Jag behöver en målare att måla snobbkant - hur går jag till väga?

      

Kontakta oss för råd och offert - såklart helt kostnadsfritt! Vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt måleriprojekt.

Vad är en snobbkant?

      

Snobbkant är en teknik som används för att skapa en skarp kant mellan två målade ytor. En snobbkant görs ofta någon cm ner på väggen där väggen möter taket.

Hur målar man mellan vägg och tak?

      

För att göra ett snyggt möte mellan vägg och takfärgen målar man ofta en snobbkanten någon centimeter ner på väggen. Man låter därmed takfärgen gå ner på väggen ca 0,5-1 cm, där den möter väggfärgen.

Är snobbkant och snobbrand samma sak?

      

Ofta kallas det för snobbkant, men även snobbrand går bra att kalla det.

Hur mycket ska man måla ner taket för snobbkant?

      

En snobbkant brukar målas ca 0,5-1 cm ner från taket. Men det är egentligen en smaksak och snobbkanten kan vara så bred som man  vill.

Hur bred ska snobbkant vara?

      

Bredden på en snobbkant kan göras som man tycker är snyggt, men vanligast är att den är ca 0,5-1 cm bred.

Hur får man raka linjer när man målar?

      

För att få raka och skarpa linjer när man målar används en teknik som heter snobbkant. För att tejpa snobbkanten rakt kan en laser användas så det blir lättare att tejpa efter en rak laserlinje.

Varför ska man måla taket före väggarna?

      

Man börjar med att måla taket innan väggarna eftersom det finns risk att det skvätter eller rinner färg ner på väggarna när taket målas. Det är också lättare att måla en snobbkant om taket först målas. Detta då det är takfärgen som vid snobbkant målas ner någon cm på väggen.

Behövs snobbkant målas om man har taklist?

      

Om man har taklist behöver ingen snobbkant målas då taklisten täcker mötet mellan takfärgen och väggfärgen.

Behövs snobbkant målas om man har samma färg på väggar och tak?

      

Om man målar samma färg målas i både tak och vägg så behövs ingen snobbkant målas då det inte är något möte mellan två olika färger/kulörer.

Vad är fördelarna med att använda snobbkant-tekniken?

      

Snobbkant-tekniken ger en professionell finish med skarpa och raka kanter där två färger möts.

Vilka verktyg och material behövs för att skapa en snobbkant?

      

För att skapa en snobbkant behövs två olika kulörer, en högkvalitativ målartejp, en pensel och roller för varje kulör, samt gärna också en laser för att lättare tejpa raka linjer.

Vilken tejp ska man ha för att göra en snobbkant?

      

Man bör välja en högkvalitativ målartejp för att skapa en snobbkant. Tejpen ska fästa tätt så att inte färgen läcker under tejpen, men den ska inte fästa för hårt då den kan riskera att dra bort färgen under när tejpen dras bort.

Hur förseglar man tejpen när man skapar en snobbkant?

      

För att försegla tejpen, måla över den med samma färg som är under tejpen. Detta gör att samma färg som är under tejpen läcker in där tejpen inte slutit helt tätt och på så sätt förhindrar att den andra färgen senare läcker in under tejpen och skapar en oskarp linje.

Hur går man tillväga för att måla en skarp kant på en målad tvådelad vägg?

      

Samma teknik som används vid att göra snobbkant mot taket används för att få färgerna att mötas med en skarp kant på en tvådelad vägg - enda skillnaden är att det görs långt ner på väggen istället för bara någon cm ner. Börja med att måla den färg som är högst upp på den tvådelade målade väggen.

Hur tar man bort tejpen när man målas snobbkant?

      

När färgen har torkat, dra bort tejpen för att skapa snobbkanten. Dra bort tejpen i vinkel snett nedåt, i mjuka och så långa drag som möjligt. Färgen ska ha torkat, men vänta inte för länge då tejpen kan fastna för hårt.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.