Elektriker som installerar laddbox med lastbalansering

Lastbalansering till laddbox

En laddbox är troligen den mest krävande apparaten du har i ditt elsystem. Äldre elsystem är sällan byggda för att klara av en laddbox, speciellt inte i kombination med alla andra strömförbrukare du har i ditt hem. Det gör att din laddbox inte laddar så snabbt som du önskar och risken är stor att säkringen i huset går när du laddar bilen samtidigt som livet pågår med matlagning och tvätt. Lastbalansering är räddaren!


En lösning är att säkra upp huvudsäkringen i huset, det kan vara både onödigt och dyrt. Ett annat alternativ, som vi rekommenderar, är att installera dynamisk lastbalansering som ser till att laddboxen inte tilldelas mer el än vad som blir över när resten av huset har fått sitt. På så sätt kan du ha en kraftfull framtidssäkrad laddbox som kan använda fullt ut när resten av huset sover och vara trygg med att den automatiskt begränsas, men ändå såklart funkar att ladda med, när resten av huset är el-törstigt.

Prata med ett proffs!

Köper du din lastbalanserare i samband med laddboxen så får du 50% grön teknik avdrag även på lastbalanseraren och installationen av den. Det är därför en bra ide att passa på att installera en lastbalansering i samband med köpet av din nya laddbox! Lastbalansering finns till alla våra laddboxar - Zaptec, Charge Amps Halo och Aura. Såklart alltid installerade av våra certifierade elektriker!
 

Läs mer här nedan för att lära dig mer om lastbalansering och varför de är så bra att ha tillsammans med din laddbox!

 

Vad om lastbalansering vill du veta mer om? 

Vad är lastbalansering till laddbox?

Lastbalansering till Zaptec laddbox

Lastbalansering till Charge Amps Halo och Aura

Effekt, Ampere och Effekttopp - vad betyder det och varför är det viktigt för mig med laddbox?

Säkring löser ut - ett vanligt problem för nya laddboxägare

Är lastbalansering värt kostnaden?

Vad kostar laddbox med lastbalansering?

Prata med ett proffs!

Vad är lastbalansering till laddbox?

Lastbalansering, som också kallas dynamisk lastbalansering, är en liten box som sätts vid din elcentral alternativt din elmätare. Den känner av hur elsystemet används i realtid och fördelar effekt till laddboxen så att totala effekten som huset använder inte överstiger din huvudsäkring.

Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. De lösningar vi rekommenderar på lastbalansering gör också att du genom en app både kan monitorera och automatiskt styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra elbehov.


 

Lastbalansering till Zaptec laddbox

 

För laddboxen Zaptec finns det två olika modeller på lastbalansering som båda styrs genom en app. De skiljer sig lite i vad som krävs för installation och funktion. Läs mer nedan om dessa två olika modeller på lastbalansering.
 

Boka rådgivning

Tibber Pulse och Enegic lastbalansering för Zaptec

Tibber Pulse lastbalansering

      Ena lastbalanseraren är Tibber Pulse. Den fungerar bara med nyare elmätare som har RJ12 eller RJ45-port. Du kan själv kolla på din elmätare om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Även ditt elnätsbolag kan berätta om du har någon av dessa portar.

Tibber Pulse lastbalansering kostar 1 095 kr efter grön teknik skatteavdrag och du kan köpa den hos oss som tillval till Zaptec laddbox.
     

Enegic lastbalansering - rekommenderas!

      Lastbalanseraren vi rekommenderar är Enegic som passar de flesta laddboxar och extra bra med Zaptec. 

Enegic lastbalansering är utvecklad av några av Sveriges mest kunniga på lastbalansering så du kan vara trygg att dess mjukvara ständigt utvecklas för att ligga i framkant när det kommer till effektiv lastbalansering.

Till skillnad från Pulse som bara mäter på en punkt, dvs i en ny elmätare som har RJ12 eller RJ45-port, så har enegic möjlighet till flerpunktsmätning som gör att effektmätningen blir rätt och optimal även när laddboxen är kopplad till en undercentral.

Enegic lastbalansering, och därmed laddningen av din Zaptec laddbox, styrs genom Enegic app och sköter all kommunikation mellan Zaptec laddbox och ditt hem.

Installationen av Enegic görs genom att de avancerade sensorerna i Enegic sätts på de inkommande ledningarna i elcentralen. Trots att det är snabbt och smidigt så behöver det göras av en certifierad elektriker. Perfekt att göra i samband med att laddboxen installeras! 

Enegic lastbalansering till Zaptec kostar 2750 kr efter grön teknik skatteavdrag och du kan köpa den hos oss som tillval till Zaptec laddbox. Har du redan en Zaptec laddbox och vill ha en Enegic till den? Inga problem! Kontakta oss så installerar vi en Enegic till din laddbox.
     
Boka gratis rådgivning!

Lastbalansering till Charge Amps Halo och Charge Amps Aura laddbox

För laddboxarna Charge Amps Halo och Charge Amps Aura passar Engic utmärkt! Enegic kostar 2750 kr efter grön teknik skatteavdrag och du kan köpa den hos oss som tillval till respektive laddbox. Har du redan en laddbox och vill ha Enegic till den? Kontakta oss så hjälper vi dig såklart med det.

Effekt, Ampere och Effekttopp

Vad betyder allt detta och varför är det viktigt för mig med laddbox?

När du läser om laddboxar så benämns laddboxarna i kilowatt (kW). Därtill pratas det om att det är viktigt att ha en stor nog huvudsäkring och den benämns i ampere (A). 

Vad betyder egentligen allt detta och varför är det viktigt för dig och din laddbox? För att förstå vilken laddbox och installation som passar dig, samt om en lastbalanserare är något som passar dig, så är det bra att att förstå lite om el. 

Här reder vi ut begreppen

Effekt (kW) - hur snabbt du kan ladda bilen

      När det kommer till laddboxar så pratas det ofta om Watt (kW som står för tusen W). Watt är måttet är måttet på kraften i el per tid. Med andra ord, hur snabbt man kan tanka batteriet i elbilen med kraft. De vanligaste effekterna på laddboxar är att de kan ladda upp till 3.7 kW, 11 kW och 22 kW. 

Elbilens batteri mäts i kWh, vilket helt enkelt är effekten (kW) gånger tiden (h). Med andra ord, om en man laddar med 11 kW i en timme så blir det 11kWh mängd energi. För en elbil som drar 2 kWh per mil så laddar därmed en laddbox som har 3.7 kW effekt nästan 2 mil per timme, medans en 11 kW laddar ca 5 mil per timme och en effekt på 22 kw laddar bilen med 11 mil per timme.

Det är dock och inte bara effekten på laddboxen som påverkar hur snabbt du kan ladda utan också hur snabbt bilen klarar av att laddas, samt om du har tillräckligt med el till huset och laddboxen. Elbilar kommer utvecklas snabbt framöver så även om din bil idag är en begränsning för hastigheten du kan ladda så är klokt att tänka en storlek större när det kommer till vilken laddboxen och huset elsystem. Det tar oss in på nästa ämne - huvudsäkring och dess ampere.
     

Ampere (A) - hur mycket el ditt hus kan använda samtidigt

      Hur mycket el du har tillgång till in i huset avgörs med hur stor huvudsäkring i ditt hus är. Storleken på huvudsäkringen i ditt hus mäts i ampere (A) och betyder förenklat hur mycket el som ditt hus kan använda på samma gång.

För vanlig hushållsel så klarar man sig oftast på 16 A medans om du har elvärme eller värmepump kan behöva 20-25 A för att ha tillräckligt med el för allt i ditt hus samtidigt.


För att få ut önskad effekt från din laddbox så är det därför viktigt att ha tillräckligt med el in i huset. Med andra ord, tillräckligt stor huvudsäkring. För att veta vilken huvudsäkring du har så kollar du i ögat på äldre säkringar/proppar där en färgkod visar storleken på säkringen. För nyare automatsäkringar står det istället på säkringen, till exempel B16 eller C16 där 16 representerar antal ampere säkringen är.
     

Effekttopp - summan av all effekt ditt hus behöver samtidigt

      Lite förenklat så betyder högre Ampere högre potentiellt effektuttag (Watt). Viktigt att komma ihåg är att det är maximala effektuttaget är för hela huset och inte bara för laddboxen. 

Vid normal användning vid tiden på dygnet när mest el förbrukas, ofta vid tidig kväll, kan effektuttaget nå upp till 17-25 kW beroende på om ditt hus har direktverkande el eller värmepump som uppvärmning. Mat lagas, diskmaskinen kör för fullt, kläder tvättas, dammsugaren körs, vatten värms efter kvällens dusch/bad och barnen sitter vid varsin speldator. Ofta är det vid denna tiden på dygnet som du också precis kopplat in elbilen för laddning efter att ha använt bilen under dagen. 

Med en laddbox på de normala 11-22kW så blir det lätt för mycket och säkringen slår ut om du inte har en väldigt stor huvudsäkring!
     
Hitta rätt laddbox för dig

Säkring löser ut - ett vanligt problem för nya laddboxägare

Ett vanligt problem som som uppstår för nya hus som får laddbox installerad för första gången är att laddboxen drar så mycket el att det tillsammans med andra apparater i ditt hus blir ett för stort effektuttag och säkringen går. Det händer framförallt när elbilen laddas samtidigt som resten av huset använder mycket el vid till exempel matlagning, städning och tvättning.


Det kan lösas genom att säkra upp eller installera en lastbalanserare - eller bäst av allt, en kombination av dessa!

 

Säkra upp huvudsäkringen

Säkra upp betyder att man sätter in kraftigare säkringar och höjer sitt elabonnemang. Att höja abonnemanget leder dock till högre fast nätavgift - så det ska inte göras om det inte behövs. Om du har 16A huvudsäkring så är det en bra ide att säkra upp till 25A för att under de flesta timmarna på dygnet ha tillräckligt med el för både din laddbox och hushållet, samt för att kunna ladda laddboxen snabbt. Men att säkra upp högre än 25A blir ofta dyrt då nätverksavgiften hos de flesta elbolag sticker iväg ordentligt för huvudsäkringar över 25A. Så att ha en säkring på 25A brukar vara bäst nivå för att ha tillräckligt stor huvudsäkring samtidigt som som kostnaderna för ditt elabonnemang är rimliga. Men likt du precis här om effekttoppar så kan även 25A vara för lite under de tiderna på dygnet när resten av ditt hus är el-törstigt. För det är lastbalansering lösningen!

Lastbalansering - rekommenderas!

En dynamisk lastbalanserare är en liten dosa som sätts i din elcentral. Den övervakar effektuttaget i ditt hus och begränsar effekten som till exempel laddboxen använder för att det inte ska överstiga din huvudsäkring. Helt enkelt ser den till att hushållsel och uppvärmningen får förtur, och ger den el som blir över till laddboxen. Med en lagom stor huvudsäkring och lastbalansering kan du därför vara trygg med att säkringen inte löser ut när hushållet kräver mycket el men ändå får ut hög laddningseffekt när hushållet behöver mindre el. Perfekt kombination! Det går också att statiskt begränsa effekten på laddboxen, så kallad statisk lastbalansering, men det tar inte hänsyn till husets övriga användning av el och kan därför ändå göra att säkringen löser ut. För att vara trygg behöver därför begränsningen på laddboxen sättas mycket lågt vilket leder till att laddningen kommer gå långsamt även när det egentligen finns mycket el över som skulle kunna gå till laddboxen. Därför rekommenderar vi dynamisk lastbalansering.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 hide">

Är lastbalansering värt kostnaden?

Att installera lastbalansering för din laddbox är en lite extra kostnad när du köper laddbox.
Du räknar snabbt hem den investeringen.

Slipper säkra upp till dyr huvudsäkring

Alternativet till att skaffa lastbalansering när du köper laddbox är att säkra upp huvudsäkringen till nivåer där nätavgiften från elbolagen blir hög. Ofta är skillnaden i nätavgiften mellan 20/25A till 35A flera tusen kronor per år vilket gör att kostnaden för lastbalansering sparas in redan första året relativt att säkra upp högt.

Undviker dyra effekttoppar

Det blir vanligare att kostnaden för elabonnemang blir högre för kunder som har många och höga effekttoppar. Så det är klokt att redan nu göra så sitt elsystem har en jämnare elförbrukning utan höga effekttoppar. Med lastbalansering jämnas effekttopparna ut vilket i framtiden kommer spara dig pengar på elabonnemanget.

Laddas när elen är billigare

Att ha livskvaliteten i att vara trygg att husets elsystem håller sig i skinnet ska inte underskattas! Att dessutom laddboxen laddar som mest under de tider på dygnet när resten av huset använder mindre el sparar dig pengar. Detta då det under dessa tider på dygnet inte bara är du som använder mycket el utan även resten av samhället - vilket gör att elpriserna är dyrare.

När du ska börja måla är det viktigt att linoljefärgen arbetas in ordentligt i underlaget – låt penseln jobba på. Har du däremot ett nytt obehandlat virke så är det viktigt att du grundar virket, helst två gånger, samt använder förtunnad linoljefärg. Olika fabrikat vill att man spär ut linoljan olika mycket, så se till att läsa noggrant på förpackningen.

50% billigare när lastbalansering köps med laddbox

När du köper lastbalansering samtidigt som din laddbox så får du dessutom 50% grönt avdrag även på lastbalansering med installation.

 

Vad kostar laddbox med lastbalansering?

 

När lastbalansering köps samtidigt som laddbox med installation så kommer man undan riktigt billigt! Detta då lastbalanseringen installeras samtidigt som laddboxen och du får dessutom 50% grön teknik-avdrag på både laddboxen, lastbalansering och installation av dem båda. 

 

Efter grön teknik-avdrag kostar Enegic lastbalansering 2 750 kr för Zaptec, Charge Amps Halo och Aura laddbox. För Zaptec laddbox finns även lastbalansering med Tibber Pulse  för 1 095 kr efter grön teknik-avdrag.

 

Zaptec Go

6 960 kr 5 990 kr

Installerat och klart

Zaptec Go

Läs mer och boka installation
preview

8 390 kr 7 490 kr

Installerat och klart

Charge Amps Halo

Läs mer och boka installation
preview

15 450 kr 12 950 kr

Installerat och klart

Charge Amps Aura

Läs mer och boka installation

Prata med ett proffs!

Boka ett videomöte med våra laddboxexperter! Såklart helt kostnadsfritt. Under samtalet går vi genom dina behov, ditt hus elsytem och föreslår en lösning som passar dig och ditt hus.

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.