Byta termostat för golvvärme

 

Golvvärme är ett populärt sätt att värma upp bostaden. Extra skönt på vintern vid kalla dagar när det känns extra svårt att komma ur sängen, eller ha ett varmt golv i badrummet som torkar upp snabbt. Som med allt så går saker ibland sönder, likaså med golvvärme och termostater. 

 

Om golvvärmen slutar fungera så är det som tur är oftast bara termostaten som behöver bytas för att få igång golvvärmen igen. Att byta ut golvvärmeslingorna behövs oftast inte och tur är det då det skulle betyda att hela golvet behöver öppnas för att lägga nya golvvärmeslingor. När termostaten går sönder och behöver bytas så finns det allt från enkla termostater till mer avancerade med display och wifi-styrning att välja mellan.

 

Behöver du hjälp att byta termostat till golvvärme? Kontakta oss så hjälper våra elektriker dig!

 

Lär dig mer om termostater golvvärme 

 

Termostat för olika typer av golvvärme

Kostnad att byta termostat

Byta termostat el-golvvärme

Byta termostat till vattenburen golvvärme

Populära termostater golvvärme

Golvvärmetermostat med Wi-Fi och trådlös styrning

Termostat för olika typer av golvvärme

 

Det finns två olika varianter på golvvärme - elektrisk golvvärme eller vattenburen golvvärme. Vanligast är elektrisk golvvärme i badrum då det är lätt att styra värmen, och vattenburen golvvärme i resten av huset då det med ett effektivt värmesystem som till exempel en värmepump är billigare att använda. Oavsett om du har har el-golvvärme eller vattenburen golvvärme så finns det en termostat som styr så golven får den temperatur du önskar.

Kostnad att byta termostat

 

Vad det kostar att byta en termostat i ditt hem varierar beroende på om du har nya eller äldre termostater, det kan även skilja sig om du har elektrisk eller vattenburen golvvärme. Valet av typ av ny termostat som väljs påverkar också då det finns allt från enkla termostater till termostater med display och wifi-styrning. Att byta termostat för elektrisk golvvärme brukar kosta ca 2000-5000 kr för både arbete och material efter ROT-avdrag. För vattenburen golvvärme kostar det ca 3000-6000 kr att byta en termostat, med material och arbete efter ROT-avdrag.

Byta termostat till el-golvvärme

 

Elektrisk golvvärme är vanligast i badrum då det är lätt att styra och snabbt kan öka temperaturen för att torka upp ett blött golv. Badrum brukar ha så liten golvyta att det inte är så kostsamt att värma med el-golvvärme trots att den inte går att koppla till ett effektivare värmesystem, som en värmepump, vilket är vanligt att göra med vattenburen golvvärme.

 

När golvvärmen slutar fungera är det oftast bara termostaten till golvvärmen som är trasig. I och med att termostaten ofta dagligen slås på och av manuellt eller automatiskt justerar för att ha rätt temperatur, är det inte konstigt att det blir slitage. Har du modern golvvärme kan oftast bara termostaten bytas, men om golvvärmesystemet är äldre behöver oftast både givaren och termostaten bytas. Så länge slingorna i golvet inte är skadade behöver de inte bytas.

Hur fungerar en termostat till el-golvvärme

Den elektriska golvvärmen är uppbyggd av en värmeslinga under golvet, ofta fastgjuten. Sedan är det en eller flera termostater som är placerade i ett eller flera rum för att kunna reglera värmen med hjälp av en givare. Termostaten kopplas mot fast ström som sedan kopplas till golvvärmeslingan som till sist kopplas till givaren. En termostat till el-golvvärme är en anordning som används för att reglera temperaturen på golvvärmen. Termostaten är ansluten till golvvärmesystemet och mäter vilken temperatur det är på golvet och/eller i rummet. Om temperaturen är för låg, ökar termostaten temperaturen på golvvärmen. Om temperaturen är för hög sänks temperaturen på golvvärmen.

Byta termostat till el-golvvärme

När du ska byta termostat till ditt befintliga el-golvvärmesystem är det termostaten och givaren som byts ut. Utförandet av detta brukar ta cirka 1-2 timmar. Gamla/äldre termostater går att byta ut men det gäller att det är samma infästning för den nya termostaten, till exempel med infälld dosa, för att det ska vara en smidig och snygg installation. I särskilda fall kan det även vara så att den befintliga givaren inte går att byta ut och då kan man istället ställa in den nya termostaten så den känner av rummets temperatur och inte i golvet, men kan ändå reglera golvvärmen utifrån det.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Byta termostat till vattenburen golvvärme

 

Vattenburen golvvärme är populärt i delar av huset där man inte behöver kunna styra golvtemperaturen snabbt. Vattenburen golvvärme är därför vanlig i största delen av boendet förutom i badrummet där el-golvvärme är vanligast. Med  vattenburen golvvärme slipper man synliga element och det blir en skön och jämn inomhustemperatur. 

 

Om huset har direktverkande el behöver det konverteras från direktverkande el till vattenburen värme för att kunna ha vattenburen golvvärme. Med vattenburen golvvärme kan också ett energieffektivt värmesystem som en värmepump kopplas till golvvärmen.

 

Likt el-golvvärme har även vattenburen golvvärme termostat för att styra så rätt temperatur på vattnet kommer ut i golvvärmen och att temperaturen i hemmet blir som önskat

Hur fungerar en termostat till vattenburen golvvärme

En termostat som är kopplat till vattenburna värmegolv är konstruerat på olika sätt beroende på om hemmet har vattenelement eller vattenburen golvvärme - eller båda i kombination. Centralt i ditt hem finns ett vattenskåp med ställdon som reglerar vattenflödet i hemmet och termostaten/staterna kommunicerar med dessa för att kunna reglera värmen i golvet. Det finns också en styrenhet i vattenskåpet som har samma funktion som en router. Den pratar med systemet och sköter förhållandet mellan de olika flödena i golvvärmen i husets olika rum. Om termostaten inte fungerar kan man byta ut termostaten, men om systemet är gammalt rekommenderar man oftast att byta hela styrsystemet för att alla delar ska vara kompatibla med varandra. I äldre hus behöver oftast hela styrsystemet bytas ut för att det ska kunna fungera med en nyare termostat.

Byta termostat vattenburen golvvärme

När vattenburna golvvärmen slutar fungera eller inte fungerar som det bör, är det oftast antingen termostaten som är trasig eller att det är fel på kommunikationen mellan olika enheter, exempelvis mellan ställdonen och styrenheten, vilket leder till att golvvärmen styrs fel i antingen framledningstemperaturen eller farten på flödet i den vattenburna golvvärmen. Om bara termostaterna i rummen där vattenburen golvvärme finns behöver bytas ut är det ett enkelt arbete. Behöver däremot mer av systemet bytas ut, så som styrenheten, ställdon, flera termostater, shuntar etc. blir det ett lite större arbete.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Populära termostater golvvärme

 

Två populära märken på termostater för el-golvvärme är Ebeco och Raychem T2. De två märkena har flera modeller på termostater med olika funktioner och fördelar som säkert passar ditt behov.

Populära termostater golvvärme

Två populära märken på termostater för el-golvvärme är Ebeco och Raychem T2. De två märkena har flera modeller på termostater med olika funktioner och fördelar som säkert passar ditt behov

Ebeco termostat

Ebeco är ett vanligt märke när det kommer till termostater inom elektrisk golvvärme. Deras EB-Therm Serie består av termostater utvecklade för en snygg, enkel och energieffektiv styrning av golvvärmen. Trots att du har en fungerande termostat i dagsläget kan det vara värt att investera i en ny då det idag finns modeller som är utformade för att sänka energiförbrukningen genom smart automatiserad styrning. Ebeco termostater finns i allt från enkla modeller till mer avancerade modeller med display och trådlös wifi-styrning.

Raychem T2 termostat

En T2 termostat är en av de vanligare termostaterna. Den är känd för sin enkla installation och användarvänlighet. Där det är en inbyggd rumsgivare och en golvgivare för att kunna reglera golvvärmen i fyra olika lägen: golvgivare, rumsgivare, kombination av rumsgivare med golvgivare som en slags temperaturbegränsare eller med en effektreglering.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Golvvärmetermostat med Wi-Fi och trådlös styrning

 

Med dagens teknik finns det givetvis termostater som kan kopplas upp mot wifi. Med hjälp av en termostat uppkopplat mot wifi sköter den kommunikationen mellan ditt hems värmesystem. Med en uppkopplad termostat kan du sköta golvvärmen trådlöst via en app på ett snabbt och smidigt sätt. 

Vanliga frågor om golvtermostater

Kan man byta termostat till golvvärme?

      

Du kan givetvis byta ut din termostat till golvvärmen. Så länge inte något i värmeslingan i golvet är sönder byter vi bara ut termostaten och/eller givaren till ditt värmegolv. När golvvärmen slutar fungera är det oftast bara termostaten som är trasig. 

Hur mycket kostar det att byta termostat till golvvärme?

      

Att byta termostat för elektrisk golvvärme brukar kosta ca 2000-5000 kr för både arbete och material. För vattenburen golvvärme kostar det cirka 3000-6000 kr att byta en termostat. Är det däremot en skada på värmeslingan i golvet är det ett större arbete med att byta värmeslingan.

Vart sitter termostaten för golvvärme?

      

Termostaten är utplacerad i det rum som ditt värmegolv är i så det kan mäta temperaturen i rummet och justera värmen i golvet utefter det. Om det inte finns en termostat för varje rum så sitter oftast termostaten på ett ställe i huset och styr all golvvärme utefter temperaturen i det rummet.

Får man byta termostat för golvvärme själv?

      

Du som privatperson får byta en fast inkopplad termostat till en med likvärdig funktion och inkoppling för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en egen kapsling eller dosa om du är helt säker på hur du gör. Är du minsta osäker så rekommenderar vi alltid att man kontaktar en certifierad elektriker. Däremot får du inte utföra nyinstallation av en termostat eller byta till en med andra funktioner än den befintliga termostaten, detta ska alltid utföras av en certifierad elektriker. Läs mer på Elsäkerhetsverkets sida om vad du som privatperson får/inte får utföra för elarbeten i ditt hem.


 

Hur vet man att termostaten är trasig i golvvärme?

      

Om värmen för ditt värmegolv slutat fungera, eller styr temperaturen fel, kan det vara ett tecken på att termostaten är trasig.

Hur många grader ska man ha golvvärmen på?

      

Den rekommenderade temperaturen för golvvärmen är en yttemperatur mellan 23-25 grader. Speciellt för trägolv är det viktigt att inte ha för hög temperatur då det kan skada golvet.  

Hur höjer man värmen på golvvärmen?

      

Genom att justera värmen på golvvärmens termostat reglerar du värmen och kan höja den efter vad som önskas. 

Är det bra att stänga av golvvärmen?

      

Vi rekommenderar att hålla en jämn temperatur på din golvvärme. Genom att stänga av och sätta på den ständigt kommer det leda till en ökad kostnad då det kostar mer att värma upp ett golv när det är kallt än att hålla ett varmt golv varmt. Det sliter också mer på systemet att variera temperaturen mycket. Behåll därför en jämn temperatur för att det både ska bli ekonomiskt och en skön jämn temperatur. Med en smart termostat styr den temperaturen själv

Fråga oss direkt

Möt framtidens hantverksbolag 

 

Vår vision är att skapa framtidens hantverksbolag - och att vägen dit är genom samarbete mellan människor från olika bakgrunder och erfarenheter. Vi består idag av snickare, målare, plattsättare, elektriker och rörmokare - som stöttas av projektledare, ingenjörer, affärsutvecklare, programmerare, designers, ekonomer och HR-experter för att hjälpa våra duktiga hantverkare att vara superhjältar.

 

Genom att välja Dryft så får du inte bara en bra kundupplevelse, du kan också vara bekväm i att du valt en entreprenör som tar ansvar för både miljö och människor

Läs mer om Dryft
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.