Värmesystem för uppvärmning av villor

 

Värmesystemet är hjärtat i huset och då hela 80% av husets energibehov går till uppvärmning och varmvatten så är det viktigt att du ett effektivt system.

 

Det finns flera olika värmekällor där olika lösningar passar beroende på ditt hus förutsättningar. Läs mer här nedan om de olika systemen, för- och nackdelar samt vad som är bra att tänka på för att få ett energieffektivt hus.

 

Behöver du hjälp med ditt värmesystem? Våra energiexperter på Dryft ser fram emot att hjälpa dig!

 

Viktigt att tänka på i samband med byte av värmesystem

Här nedan hittar du information om olika värmesystem, men vid energieffektivisering av hus är det viktigt att också tänka på helheten. Det är klokt att först tänka på isolering av huset för att på så sätt dimensionera värmesystemet till det bättre isolerade versionen av huset. Det är också viktigt att tänka på att förändringar i husets uppvärmning kan påverka hur husets ventilationen fungerar. Då energieffektiv ventilation dessutom är en viktig del av ett energieffektivt hus så är det bra att ta med det i planen för att energieffektivisera huset.

 

Vill du ha hjälp att se vad för energieffektiviseringar som passar ditt hus och kanske till och med få det utfört? Prata med våra energiexperter

 

 

Vad ett värmesystem för villor består av

Ett värmesystem för villor består av ett antal olika dela som arbetar tillsammans för att ge bostaden behaglig värme och producera varmvatten.

 

 

Värmekälla och uppvärmningssystem

 

Värmekällan är där ditt hus får energi ifrån för att värma luften inomhus samt producera varmvatten. Beroende på typ av uppvärmningssystem kan du ta vara på olika värmekällor. Har du till exempel ett hus som värms upp med direktverkande el så är el källan till energin men om du har du en värmepump så kan du, beroende på typ av värmepump, ta vara på värmeenergin i berggrunden eller luften utomhus.

 

Effektiviteten på uppvärmningssystemet är har stor påverkan på husets energiförbrukning. Desto mer energi som kan tas från omgivningen, till exempel berggrunden eller luften utomhus, desto effektivare är det. Men vilket uppvärmningssystem som passar din hus beror på husets förutsättningar där vilken typ av distributionssystem för värme som villan har idag påverkar.

 

 

Olika typer av sätt att värma upp villan

 

Det finns flera olika sätt att värma upp ett hus. Här är några av de vanligaste:

 

 

Direktverkande el

Uppvärmning med direktverkande el betyder att el omvandlas till värme. Det kan antingen göras genom el-element eller i en varmvattenberedare som sedan sprider varmvattnet i husets vattenburna system. Att värma upp huset med direktverkande el är inte energieffektivt då varje kWh el som stoppas ger bara en kWh värme.

 

Under 50-talet började uppvärmning med direktverkande el bli populärt och användes ofta för nybyggda hus under byggboomen på 60-talet och 70-talet då ca 35% av alla småhus för permanentboende i Sveriges byggdes. Många av dessa äldre hus har sedan dess uppgraderats med bättre värmesystem - men många äldre hus värms fortfarande helt eller delvis av dyr och ineffektiv direktverkande el. Av den anledningen införs det nya bidrag för att energieffektivisera villor som har direktverkande el som uppvärmning.

 

Fördelar med direktverkande el:

 • Enkla att styra
 • Enkelt och billigt att installera

 

Nackdelar med direktverkande el:

 • Inte ett effektivt sätt att värma ett hus och leder därför till höga driftkostnader

 

 

Bergvärme med en bergvärmepump

Bergvärme är så kallad geotermisk energi från jordens inre. Genom att borra djup ner i berggrunden så kommer man åt grundvattnet som har en relativt konstant temperatur runt 6-8 grader året om. Även om det inte låter så varmt så finns det värmeenergi där som med en bergvärmepump kan samlas ihop för att användas till att både skapa varmvatten för hushållet och uppvärmning genom ett vattenburet system. Med en effektiv bergvärmepump kan man få ut 3-5 gånger så mycket energi som det tar att driva värmepumpen, det kallas också för COP-värde.

 

Fördelar med bergvärme:

 • Effektiv även när det är riktigt allt ute
 • Låga driftkostnader genom effektiv uppvärmning
 • Producerar även varmvatten
 • Bergvärmehålet har oändlig livslängd och bergvärmepumpen håller länge - ofta upp till 20 år

 

Nackdelar med bergvärme:

 • Relativt stor initial investering
 • Behöver vattenburet värmesystem i huset för att sprida värmen
 • Beroende av förutsättningarna i berggrunden under ditt hus

 

 

Värme i uteluften genom Luft-Vatten värmepump

En luft-vatten värmepump använder värmeenergin som finns i luften utomhus och omvandlar den till värme för att värma upp ditt hus genom ett vattenburet värmesystem samt skapa varmvattne för hushållet. Även fast det under vintern är kallt ute så finns det värmeenergi i luften som en luft-vatten värmepump kan ta vara på. Den funkar ner till ca minus 25 grader, men med sämre effekt desto kallare det blir. För att samla in värmeenergin i luften har man en stor fläkt, såkallad utedel, utomhus. Moderna luftvärmepumpar är väldigt effektiva och kan sett till energieffektivitet liknas med en bergvärmepump.

 

Fördelar med Luft-Vatten värmepump:

 • Låga driftkostnader genom effektiv uppvärmning
 • Producerar även varmvatten
 • Lång livsläng - ofta upp till 15-20 år
 • Lägre initial investering än bergvärmepump

 

Nackdelar med Luft-Vatten värmepump:

 • Utedelen tar plats och kan låta - så du vill inte ställa den vid sovrumsfönstret eller uteplatsen
 • Behöver vattenburet värmesystem i huset för att sprida värmen

 

 

Värme i uteluften genom Luft-Luft värmepump (kallas också bara Luftvärmepump)

 

En luft-luft värmepump använder på samma sätt som en luft-vatten värmepump värmeenergin som finns i luften utomhus. Men istället för att värma varmvatten så sprutar den in varmluft genom en innedel. Innedelen är en box som är ca 250 cm bred, 30 cm hög och 30 cm djup och monteras ofta på väggen strax under innertaket i ett rum. Då varmluften bara sprutas in i det rum innerdelen sitter i, och att luft inte är så effektivt för att sprida värme i hela huset, så kan fler innedelar behöva placeras i huset.

 

Då luft-luft värmepumpen inte producerar varmvatten så behöver istället varmvattnet för hushållet produceras på annat sätt - ofta med direktverkande el i en varmvattenberedare. En luft-luft värmepump används därför oftast som ett komplement till ett hus som inte har ett vattenburet distributionssystem för värmen och tidigare värmts enbart med direktverkande el.

 

Fördelar med Luft-Luft värmepump:

 • Enkelt sätt att energieffektivisera ett hus som har direktverkande el utan vattenburet distributionssystem
 • Kan användas som AC för att få kyla på sommaren
 • Lägre initial investering än andra värmepumpar
 • Relativt lång livsläng - ofta upp till 10-15 år

 

Nackdelar med Luft-Luft värmepump:

 • Utedelen tar lite plats och kan låta - så du vill inte ställa den vid sovrumsfönstret eller uteplatsen
 • Värmen kommer in som varmluft och sprids därför inte så bra i huset så fler innedelar kan behövs

 

 

 

Distributionssystem för värme

Distributionssystem är systemet som sprider värme från värmekällan ut i huset. Helt enkelt, ta värmen från uppvärmningssystemet till vardera rum.

 

Vanligen sprids värmen i huset genom att vara vattenburet, luftburet eller el. Vattenburet är att föredra då det effektivt kan sprida värmen i huset och kan användas med effektiva bergvärmepumpar och luft-vatten värmepumpar. Men om huset inte redan har vattenburen värme så är det en rätt så stor insats att installera ett vattenburet distributionssystem i huset. Det kallas byta eller konvertera från direktverkande el till vattenburen värme. Om man inte vill installera vattenburen värme så passar luft-luft värmepump bättre om man inte vill göra en större renovering och installera vattenburet.

 

Likt nämnt i delen om olika uppvärmningssystem så är det viktigt att husets distributionssystem av värmen passar valda uppvärmningssystem. Nedan är de vanligaste sätten att fördela värme i huset.

 

 

Vattenburet värmesystem

Vattenburet menas att varmvatten pumpas runt i huset och genom antingen vattenburen golvvärme eller vattenelement. Detta passar alla uppvärmningssystem som producerar varmvatten - så som bergvärmepump, luft-vatten värmepump och även elpanna.

 

 

Luftburet värmesystem

Luftburet betyder att det är luft som sprider värmen i huset. Luft är mycket sämre att bära värme än vatten, så det brukar inte bli lika jämn temperatur i huset med luftburet som vattenburet. En luft-luft värmepump (också kallad luftvärmepump) sprider värme genom varmluft och är därmed luftburet.

 

 

El

Med el som uppvärmning så kan antingen el användas för att värma vatten i en elpanna och sprida värmen i ett vattenburet värmesystem eller leda elen direkt till el-element eller el-golvvärme.

 

 

Golvvärme eller element - en fråga för både dig med både vattenburet och elvärme

Som nämnt ovan så kan golvvärme och element användas både vid vattenburna och el värmesystem, men där skillnaden är att ena drivs av varmvatten och det andra av el. Om huset har dåligt isolerade fönster så är det bra att ha element under dem för att få mindre kallras. Men om huset är välisolerat så är golvvärme att föredra både för ökad komfort och effekt.

 

Med golvvärme blir ytan som värmer upp huset så stor så golvet kan hålla lägre temperatur än element för att få ut samma mängd värmeenergi i huset. Det är positivt i vattenburna system där en bergvärmepump eller luft-vatten värmepump används då lägre temperatur i vattnet som värmer huset ger bättre effekt för värmepumpen. Därtill kan man ofta ha längre temperatur inomhus med golvvärme, med samma komfort. Det då en skön temperatur vid fötterna gör att det känns varmare, till skillnad mot att gå på kalla golv och ha element som bara på vissa ställen värmer. För varje grad man sänker temperaturen i huset så sparas ca 5% av energin för uppvärmning!

 

 

 

Styrning av värmesystemet

Styrningen av värmesystemet är en viktig del för att se till att en villa har en bekväm temperatur samtidigt som uppvärmningen sker så energieffektivt som möjligt. Med bra styrning finns det mycket pengar att spara i lägre elkostnader!

 

Smart styrning av värmesystemet justerar automatiskt uppvärmningen så den temperatur du önskar uppnås så effektivt som möjligt. Det görs genom att bland annat mäta temperaturen inomhus och utomhus för att veta hur mycket värme som ska skapas. För riktigt smart styrning kan även väderleksprognoser, hushållets beteendenmönster och kommande elpriser per timme närmsta dygn användas för att optimalt styra uppvärmningen av varmvatten och huset för ett behagligt inomhusklimat och kostnad.

 

Med bra styrning och ett bra värmesystem kan temperaturen kontrolleras per rum där det ofta är bekvämt att ha lite svalare i sovrummen - och därmed också spara energi.

 

 

 

Lagring av värme

När man tänker lagring av energi så tänker man ofta på batterier, och visst kan det vara en bra ide att ha batterier för att lagra energi som producerats med solceller eller bara ta vara på billigare el under natten. Men alla hus lagrar värme redan även fast man inte har batterier. Värme lagras i varmvattnet och i husets konstruktion så som väggar, golv och tak - också kallat husets termiska massa.

 

Med smart styrning så kan dessa möjligheter till lagring av värme användas för att få ett energieffektivt hus. Genom att värma upp huset och varmvattnet lite extra under de billigare elpriserna under natten så slipper du värma lika mycket under dagens högre elpriser. Smart!

 

 

 

Vanliga frågor och svar om värmesystem


 

Hur vet jag om min villa behöver ett nytt värmesystem?

För att avgöra om din villa behöver ett nytt värmesystem är det viktigt att bedöma ålder, skick och effekt på ditt nuvarande system. Om värmesystemet är över 10-15 år gammalt bör du överväga att byta ut det. Har din villa ett ineffektivt uppvärmningssystem så som direktverkande el så bör det bytas till ett effektivare så som en bergvärmepump eller luftvärmepump. Om du dessutom har upplevt att det behövts reparationer ofta att värmen i hemmet är ojämn för att systemet presterar ojämnt kan det vara ett tecken på att du behöver ett nytt system. Slutligen, om du märker att energiräkningarna har ökat stadigt trots att du inte har ändrat dina vanor i hemmet kan detta vara ytterligare ett tecken på att du behöver byta ut din värmeanläggning.


 

Hur ofta ska man byta värmesystem i villa?

Hur ofta uppvärmningssystemet måste bytas beror på systemets ålder, typ och skick. En bergvärmepump håller ca 20 år, en luft-vatten värmepump håller ca 15-20 år och en luft-luft värmepump håller ca 10-15 år. Men tänk på att utvecklingen går snabbt framåt och det kan löna sig att byta till ett effektivare system innan ditt gamla går sönder.

Dessutom är det viktigt att regelbundet kontrollera skicket på både värmepumpen samt rör och radiatorer som sprider värmen i huset. Om problemen identifieras tidigt kan de ofta repareras billigt istället för att behöva ett dyrt utbyte.

 

 

Vilka typer av värmesystem för villor finns det?

Ett värmesystem i en villa består av en värmekälla, ett uppvärmningssystemet och ett distributionssystem. Vanliga värmekällor är värme från berggrunden med en bergvärmepump, från uteluften med en luftvärmepump (antingen luft till luft eller luft till varmvatten) eller direktverkande el. Andra värmekällor kan vara fjärvärme att elda med pellets, ved eller olja.

Vanliga distributionssystem av värmen i villan är element (vattenburet eller el-element), golvärme (vattenburet eller med el) eller att värmen sprids genom luftpumpar så som en luft-luft värmepump.


 

Vilket är det bästa värmesystemet för villa?

Generellt är någon typ av värmepump bäst. Detta då du får ut mer energi i värme än vad som stoppas in i el för att driva värmepumpen. Bergvärme med vattenburen golvvärme är bäst sett till effektivitet och komfort. Men om det passar din villa och är bäst investering för dig beror på din villas förutsättningar och klimatet där du bor. Ofta är en luft-vatten värmepump en bättre investering då den är billigare än att skaffa bergvärme. Har ditt hus inte ett vattenburet värmesystem så kan en luft-luft värmepump vara en bra lösning om inte en större renovering ska göras där det vattenburen värme kan installers.


 

Vad kostar det att byta värmesystem?

Vad det kostar att byta värmesystem beror på husets förutsättningar. Till exempel vilken typ av värmesystem huset har idag och vad man vill byta till. Om det redan finns ett vattenburen värme så är behöver det oftast inte bytas ut om man byter till en bergvärmepump eller luft-vatten värmepump. Men om vattenburen värme ska installeras så kan en större renovering behöva göras och då kan luft-luft värmepump vara en bättre lösning.

 

När man funderar på att byta värmesystem så är det viktigt att inte bara titta på intala priset på värmesystemet utan man bör också räkna in besparingarna över tid med billigare elkostnader samt även att man kan få ränterabatt på bolånet om man har ett energieffektivt hus.

 

Kontakta Energiexperterna på Dryft så tar får du råd och offert på vad det kostar att byta värmesystem i ditt hus!


 

Hur byter man från direktverkande el?

Olika tillvägagångssätt görs beroende på vad om din villa har eller inte har vattenburen värme idag. Med andra ord, har huset idag el som värmer vatten som i sin tur värmer huset eller har du element som direkt värms av el. Har du vattenburen värme idag så kan till exempel en bergvärmepump eller luft-vatten värmepump smidigt installeras istället för elpannan. Men har du el-element och vill ha ett värmesystem som behöver vattenburet så är det ett större ingrepp med dragning av vattenrör. Om villan ska renoveras i övrigt så är det en bra ide att passa på att dra vattenburen värme samtidigt - men annars är en luft-luft värmepump en bättre lösning då den inte kräver att vattenburen värme dras.

 

Kontakta oss på Dryft så tar vi reda på vad som passar dig och din villa bäst!


 

Vad är billigast att värma huset med?

Vad som är billigast att värma huset beror på priset på råvaran som används för att värma huset. Priser på olika råvaror ändras hela tiden så det är svårt att svara på frågan generellt. Däremot är värmesystem som använder gratis energi från berggrunden eller luften utomhus ofta både billigast och miljövänligast att värma huset med. Med dessa värmesystem får man ut 3-5 gånger så mycket värme som el som används för att driva värmepumparna.

 

 

Hur effektiv är en gammal bergvärmepump?

En bergvärmepump kan hålla upp till 20 år. Effektiviteten hos en gammal bergvärmepump beror på dess ålder, skick och hur väl den har underhållits. Generellt sett är moderna värmepumpar effektivare än äldre modeller, eftersom de har effektivare teknik i att dra ut värme från berggrunden och därmed behöver mindre el för att drivas. Effekten på ett system avtar med åren och risken att det behöver reparationer ökar. Därmed kan det vara klokt att byta ut den gamla bergvärmepumpen innan den går sönder helt. Bergvärmehålet kan du återanvända för nya bergvärmepumpen och med effektivare teknik i moderna bergvärmepumpar så får du ofta ut tillräckligt energi även om hålet inte är så djupt som du hade önskat.

 

 

Hur effektiv är en gammal luftvärmepump?

En luftvärmepump kan hålla upp till 15-20 år. Effektiviteten hos en gammal luftvärmepump beror på dess ålder, skick och hur väl den har underhållits. Generellt sett är moderna värmepumpar effektivare än äldre modeller, eftersom de har effektivare teknik i att dra ut värme från luften och därmed behöver mindre el för att drivas. Med modernare teknik är de också tystare vilket kan vara välkommet om du tycker utedelen på din gamla luftvärmepump låter om för mycket. Effekten på ett system avtar med åren och risken att det behöver reparationer ökar. Därmed kan det vara klokt att byta ut den gamla luftvärmepump innan den går sönder.

 

 

Hur länge håller värmesystemet?

Om värmesystemet underhålls väl så håll er en bergvärmepump ca 20 år, en luft-vatten värmepump håller ca 15-20 år och en luft-luft värmepump håller ca 10-15 år. Men ofta kan det löna sig att byta ut dem tidigare innan de går sönder då behov av underhåll och reparationer ökar med åren samt att med att tekniken utvecklas så kommer det effektivare och effektivare värmesystem. 

Vilket uppvärmningssystem är vanligast i villor?

Enligt statistik från Energimyndigheten värms 24% av Sveriges småhus med en bergvärmepump eller jord/sjövärmepump som fungerar ungefär likadant.

 

20% värms med en annat typ av värmepump, till exempel en luftvärmepump, men ofta i kombination med elvärme. Till exempel direktverkande el i kombination med en luft-luft värmepump.

 

Olja och gas har som tur är minskat över åren och är nu bara ca 2% av småhusen.

 

16% värms av fjärrvärme och 28% värms av biobränsle eller annat – ofta i kombination med el.

 

10% av småhusen värms fortfarande enbart av el men det ska kommas ihåg att luftvärmepumpar och biovärme ofta kombineras med elvärme. Så det finns många småhus där det finns möjligheter att byta till en energieffektivare värmesystem – både för driftkostnaden och miljön.Vad menas med vattenburen värme?

Vattenburen uppvärmning är en typ av uppvärmningssystem som använder varmvatten för att fördela värmen i huset. Varmvattnet cirkulerar i rör från en värmekälla, till exempel en bergvärmepump, luft-vatten värmepump eller elpanna, och överför sedan värmen radiatorer/element, golvvärme eller t.ex. handdukstorkar. Vattenburen värme är en populär form av uppvärmning i hus på grund av sin effektivitet och möjlighet att enkelt reglera och styra värmen i olika rum. Vattenburen golvvärme ger också en härlig komfort genom varma golv!


 

Är vattenburen värme bra?

Vattenburna värmesystem är ett utmärkt sätt att värma upp ditt hem. Med en effektiv bergvärmepump eller luft-vatten värmepump, som båda är vattenburna värmesystem, kan det sparas mycket driftkostnaderna jämfört med direktverkande el.

 

En annan fördel med vattenburen värme är att det är möjligt att enkelt reglera och styra värmen i olika rum eller zoner. Det kan vara användbart om man har behov av att hålla olika temperaturer i olika delar av hust, till exempel lite svalare i sovrummet än vardagsrummet, eller vill se till att det är en jämn temperatur i huset. Det finns både vattenburet till element och till golvvärme. Med vattenburen golvvärme blir det en härlig komfort med varma golv!

 

Det är dock viktigt att notera att vattenburen värme kan kräva en initial investering för att installera rörsystemet med vattenburen golvvärme eller vattenelement om huset inte redan har det, och det kan också krävas regelbunden underhåll av systemet för att säkerställa att det fungerar optimalt. Om huset inte har vattenburen värme redan kan det vara svårt att installera vattenburen värme i utan att göra omfattande ingrepp. Så det kan vara viktigt att väga fördelarna mot eventuella investeringar och innan man beslutar sig för att installera vattenburen värme.


 

Hur sker uppvärmningen av ett vattenburet värmesystem?

Ett vattenburet värmesystem värmer huset upp genom att varmvatten cirkulerar genom rör till radiatorer eller rören för golvvärme. Genom att styra flödet i rören så kontrolleras hur mycket värme som kommer fram och därmed temperaturen som blir i bostaden. Med ett välplanerat vattenburet värmesystem kan temperaturen styras för varje rum i bostaden.

Varmvattnet som circular i det vattenurna värmesystemet kan skapas från en el-panna men för att vara energieffektiv är en bergvärmepump eller luft-vatten värmepump att föredra.Hur kan jag värma upp min villa effektivt?

Det finns många olika sätt att värma upp en villa på ett effektivt sätt, och vilket som är mest lämpligt för just din villa beror på flera faktorer, till exempel byggnadens storlek, isolering, klimatet där du bor och din egna energianvändning.

 

Ofta när man tänker på att värma upp en villa effektivt så fokuserar man på värmesystemet. Men det är lika viktigt att värmen som skapas hålls kvar i huset - där bra isolering i väggar, tak och golv samt energieffektiva fönster är viktigt. Även ventilation är viktigt att tänka på då det påverkar både inomhusklimatet och energiförbrukningen för uppvärmning mycket. Med ett smart styrsystem ser du till att uppvärmningen sker på det mest kostnadseffektiva sättet.

 

Men sett till effektivaste värmesystemet så är de system där du får ut mer värmeenergi än energin du stoppar in mest effektiva. Det är system så som bergvärmepumpar och luftvärmepumpar som tar energi från sin omgivning bästa valet.


 

Hur underhåller jag värmesystemet i min villa?

Det är viktigt att underhålla värmesystemet i din villa för att det ska fungera optimalt och hålla länge. Med ett värmesystem som underhålls väl så håller de länge utan att tappa effekt. Har ditt värmesystem filter så är det viktigt att byta eller rengöra dem vid behov. För vattenburna system bör det då och då kontrollera att rör och element är inte har läckor. Kontrollera så att termostater och ställdon fungerar som de ska. Om du märker att vattenelement inte värmer som de ska eller låter om så kan det vara luft i systemet - det bär då luftas för att fungera optimalt. Se till att värmesystemet är inställt rätt så de håller en jämn och behaglig temperatur oavsett temperaturen utomhus, på så sätt värmer värmesystemet varken för mycket eller för mycket.


 

Hur gör jag för att energieffektivisera min villa?

Då värme står för majoriteten av en villas energianvändning så är det klokt att börja där. För det behövs det tas ett helhetsgrepp då olika delar av huset samspelar och påverkar varandra, till exempel isolering, uppvärmning och ventilation.

 

Börja med att se till att huset är välisolerat genom att tilläggsisolera där det behövs, till exempel ytterväggar, vind och grund, och täta eller byta fönster. När huset är välisolerat så är det dags att se till se till att huset värms upp effektivt genom att installera en effektiv värmepump. Genom att först fokusera på isolering så kan värmesystemet dimensioneras till värmebehovet som är i det isolerade huset snarare än att riskeras att överdimensioneras utefter det dåligt isolerade huset. Kom ihåg att när ett hus tätas, isoleras och byter värmesystem så kan det påverka ventilation. Därför är det viktigt att tänka på hur planerade åtgärder påverkar luftflöden så en energieffektiv ventilationslösning kan installeras.

 

Kontakta Energiexperterna på Dryft så hjälper vi dig med ditt hus!


 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.