Energieffektivisering av äldre hus

 

I Sverige finns det nästa 2,1 miljoner småhus. Husen byggda i närtid under 2000-talet är ofta energieffektiva sett till allt från isolering och uppvärmning till ventilation och smart styrning. 

 

Under tidigare årtionden så har energieffektivt byggande vuxit fram men många hus har under 1900-talet byggts på sätt som inte håller dagens mått på energieffektivt. Det skapar både dyra elräkningar för husets ägare och en stor belastning på miljön. Men som tur är finns det många energieffektiva renoveringar som kan göras som både leder till ett mycket mer energieffektivt hus samtidigt som inomhusklimatet blir bättre för dig och din familj.

 

Oavsett när ditt hus är byggt så ser våra energiexperter på Dryft fram emot att hjälpa dig få ditt hus energieffektivt!
Vill du ha hjälp att se vad för energieffektiviseringar som passar ditt hus och kanske till och med få det utfört?

Prata med våra energiexperter

 

Läs mer om energieffektivisering av 50-talshus

Läs mer om energieffektivisering av 60-talshus

Läs mer om energieffektivisering av 70-talshus

 

 

 

Byggboomen under 60-, 70- och 80-talat skapade Sveriges vanligaste hustyper

På 1890-talet började det byggas bostadsområden utanför Stockholm som kallades kolonier. Efter sekelskiftet utvecklades bostadsområden snabbt. För att försöka stoppa medborgarna från att emigrerade till Amerika etablerades 1908 en rörelse för ägarbostäder, som gjorde det möjligt för arbetarklassen att få tillgång till billiga lån för att bygga villor. Detta ledde till en snabb utveckling av bostadsområden över hela Sverige, med större villor för tjänstemän och mindre villor för arbetare.

 

Men det var inte förrän på 1960-talet som byggandet tog fart ordentligt. "Miljonprogrammet" skapades för att tillgodose den stora efterfrågan på villor för ägarlägenheter till följd av den starka ekonomiska tillväxten. Detta program gjorde det möjligt att lättare låna pengar för att bygga villor, men där energieffektivitet i form av bra isolering, ventilation och uppvärmningen sällan stod högt upp på agendan. Det resulterade i en byggboom där 35% av Sveriges nästan 2,1 miljoner småhus byggdes under 60- och 70-talet. Under början av denna byggboom var eldning av olja ett populär uppvärmningssätt, medans oljekrisen och kärnkraft under 70-talet gjorde direktverkande el populärt. Med 70-talet som de tiotal med överlägset mest byggande (ca 20% av alla småhus i Sverige) så är det många människor idag med 70-tals hus som ser över möjligheterna till att energieffektivisera.

 

När 90-talet kom så blev det snabbt sämre ekonomiska tider. Subventionerna som skapat byggboomen tidigare årtionden togs bort och husbyggandet minskade drastiskt. 1993 byggdes endast ca 3200 villor i Sverige och 90-talet var det årtionde rekordlågt byggande av villor.

 

Under 2000-talet har effektivare isolering och grön teknik haft stort inflytande på husbyggandet. Det har lett till hus med bra isolering, energieffektiv och bra ventilation samt väldigt effektiva uppvärmningssystem så som olika typer av värmepumpar och energieffektiv styring med smart hem teknik.

 

Med en värld i energikris med rekordhöga elpriser samt en global klimatomställning som måste påskyndas så finns det väldigt många hus som behöver energirenoveras både för att minska driftkostnaderna och för miljön.

 

 

Antal småhus byggad per årtioende

 

ByggnadsårAntal byggdaAndel

−1930

412 908

20%

1931-1940

140 763

7%

1941-1950

137 469

7%

1951-1960

164 064

8%

1961-1970

289 420

14%

1971-1980

427 644

21%

1981-1990

213 660

10%

1991-2000

98 523

5%

2001-2010

113 528

6%

2011-

45 287

2%

Uppgift saknas

10 399

1%

Totalt

2 053 665

 

 

 

 

Antal småhus per energiklass

Läs mer om de olika energiklasserna på sidorna om energiklasser för hus och energideklaration.
 

 

EnergiklassAntal byggdaAndel

A

42 000

2%

B

254 000

12%

C

444 000

21%

D

529 000

25%

E

402 000

19%

F

254 000

12%

G

190 000

9%

 

 

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.