Energieffektivisering av gamla hus från 60-talet

 

Idag finns mycket kunskap om hur man skall bygga energisnåla hus. Hus byggda under byggbommen på 1960-talet, som nu utgör cirka 15% av alla småhus i Stockholm, har givetvis inte samma energistandard som moderna hus. Husen är oftast dåligt isolerade, ventilationen är genom självdrag som är svårt att reglera och uppvärmningen var med oljeeldning även om det oftast har bytts ut efter oljekrisen på 70-talet. Det finns därför stora möjligheter att energieffektivisera 60-talshus, där även mindre åtgärder kan ha stor effekt. Men som alltid det är viktigt att det görs en ordentlig analys så att de åtgärder man gör ger den bästa helhetslösningen. Alla hus är unika, speciellt de som är lite äldre.

 

Läs mer här för att lära dig hur ditt 60-tals hus kan blir lika energieffektivt som ett nybyggt hus idag!

Våra energiexperter på Dryft ser fram emot att hjälpa dig vidare!

 

Har du ett gammalt hus från ett annat årtionde? Läs mer här om energieffektivisering av gamla hus.

 

 

 

 

Täta runt fönster och dörrar i 60-talshus

 

Att täta springor runt fönster- och dörrkarmar är en enkel åtgärd som kan ge stora energivinster i äldre hus, så det är ofta klokt att börja med det. Det gäller att tätningen görs på rätt sätt så att huset blir för tätt och ventilationen genom självdrag försämras och leda till fukt i huset - något som ofta kan ses genom att det blir kondens på insidan av dåligt isolerade fönster.

 

Byte av fönster och ytterdörrar i 60-talshus

 

Även om tvåglasfönster användes på 60-talet, är de inte tillnärmelsevis lika energieffektiva som moderna isolerglas. Att byta till treglasfönster kan därför ge stora energivinster. Det kanske också är dags att byta fönster eftersom rötskador i karmar och foder har blivit så omfattande att de inte längre går att reparera. 

 

På samma sätt som för fönster är ytterdörrarna oftast dåligt isolerade, där byte till moderna energieffektiva dörrar kan minska husets värmeförluster. Ytterdörren kanske också är hårt ansatt av tidens tand och är dags att byta ut. Moderna dörrar ger också ett betydligt bättre brand- och inbrottsskydd. Fönster och dörrar är en viktig del av husets karaktär, där det finns ett stort utbud av olika utföranden så att du kan hitta det som bäst passar ditt hus. Vill du behålla sin tidstypiska ytterdörr, kan man sätta in ett extra dörrblad på insidan för bättre isolering.

 

 

Tilläggsisolering av vind och tak i 60-talshus

 

Taket och vinden i 60-talshus är likt väggarna dåligt isolerade med endast 10-15 cm isolering. Idag rekommenderas 50 cm isolering. Isoleringen i tak och vind är viktigt eftersom värmet stiger och det kan bli stora värmeförluster. En fördel är att vinden ofta är lätt att komma åt på 60-talshus.  Tilläggsisolering av vinden eller tilläggsisolering på insidan av taket ett enkelt och effektivt sätt att förbättra isoleringen på huset. 

 

 

Isolering av platta på mark i 60-talshus

 

60-talshus byggdes oftast med krypgrund eller markliggande betongplatta med ingen eller mycket lite isolering. Förutom att golvet blir kallt, kan det bli fuktproblem. Idag rekommenderas att nybyggda hus isoleras med 30 cm isolering under plattan. 

 

Det går inte att tilläggsisolera under plattan i efterhand och att isolera ovanpå tar ofta för mycket från rumshöjden. Betongplattan behöver därför bilas bort och grävas ur så att isolering kan läggas innan ny platta gjuts. Gör man det rätt så blir det inte bara mycket bättre isolerat utan också mer takhöjd, ofta välkommet i ett gammalt hus. I den nya plattan kan man gjuta in golvvärme, vilket inte rekommenderas om plattan inte är isolerad. 

 

Om huset har källare bör man passa på att isolera källarväggarna när man lägger om dräneringen. Isolering görs då utifrån vilket håller källarväggen varm och torr och motverkar på så sätt också fuktproblem. 

 

Tilläggsisolering av ytterväggar i 60-talshus

 

Även om isoleringen blev bättre under 60-talet så har ytterväggarna oftast max 10 cm isolering, till skillnad från dagens hus med 30 cm isolering. Isoleringen kan också ha blivit hoptryckt, vilket gör att drag och kyla hittar sig in i konstruktionen. 

 

Ytterväggarna kan antingen tilläggsisoleras på utsidan eller insidan. Utsidan är oftast att föredra då det bättre tar bort köldbryggor och gör den gamla konstruktionen torrare. Utvändig tilläggsisolering bör göras när fasaden byts. Invändig isolering passar om fasaden är i bra skick och inte ska bytas, men det tar av boytan. En tegelfasad kan också isoleras utanpå, men det kan se konstigt ut att fönstren då kommer så långt in i fasaden. Här kan man ”lyfta ut” fönstren. 

 

Effektivare ventilation i 60-talshus

 

God ventilation är viktigt både för energieffektivitet och god inomhusmiljö. Under 60-talet var det självdragsventilation som gällde. En nackdel med självdrag är att det kan var svårt att reglera luftväxlingen och därmed inomhustemperaturen. Ett för stort utflöde av uppvärmd inomhusluft ger energiförluster och ett för stort inflöde av kall luft kyler och ger drag. Om fönster och dörrar tätas kan självdraget också förändras. Om det finns anledning att förbättra att självdragssystemet, kan man installera ventiler i anslutning till fönster eller genom väggar.

 

Det gäller att få bra luftväxling, att få in frisk luft utan att ventilera bort varm inomhusluft. Här kan man använda mekanisk ventilation med värmeåtervinning av uteluften, s.k. FTX. Det kan ge en värmeåtervinning på upp till 80%. Att installera ett fullt FTX-system är en stor investering och tar också stor plats i ett 60-talshus. Därför är mini-FTX en bra ide, där aggregatet istället monteras genom fasaden och det behövs ingen rördragning. Det kan vara en god investering både sett till minskad energiförbrukning och förbättrat inomhusklimat.

Uppvärmning av 60-talshus

 

Uppvärmningen i hus byggda på 60-talet gjordes ursprungligen genom oljeeldning, som säkert har bytts ut mot andra energikällor. Fördelen är att det finns radiatorer för vattenburen värme vilket gör det enkelt att använda en luft-vatten värmepump eller en bergvärmepump för att värma både huset och varmvattnet. På så sätt har 60-talshus en fördel gentemot hus byggda på 70-talet, då 70-talshusen ofta har direktverkande el och därmed svårare att uppgradera med vattenburen värme. Med effektiva värmepumpar kan energikostnaden minskas med upp till 75%. Det är dock viktigt att innan man inför ett nytt energisystem, att först gör en noggrann översyn av husets isolering och ventilation.

 

 

Producera el med solceller på 60-talshus

Solceller för att producera egen el blir allt vanligare. Moderna solceller är mycket effektiva och de har blivit billigare i inköp. Vädermässigt har Stockholmsregionen bra förutsättningar för solenergi. 60-talshusens ofta svagt lutande tak är inte optimalt, men med rätt exponeringsriktning och utan skugga från träd och närliggande bebyggelse kan solceller ända sänka din elräkningen rejält.

Även ett gammalt hus kan bli smart

Att på digital väg styra olika funktioner i hemmet blir allt vanligare. Det kan vara ett bra hjälpmedel i energieffektiviseringen av ditt hus, där man till exempel kan övervaka energiförbrukningen, styra temperatur och belysning i olika delar av huset även om man inte är hemma, och inte minst ta tillvara variationer i timpriset på el. Huset må vara gammalt men det är lätta att ta det in i framtiden genom att installera smart automatisk styrning.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Vill du veta mer om hur gamla hus från andra årtionden kan energieffektiviseras? Läs mer om:
Hus från 50-talet

Hus från 70-talet

 

Vanliga frågor om 60-tals hus

Vad menas med energieffektivisering av gamla hus från 60-talet?

      

Energieffektivisering innebär att förbättra ett hus energiprestanda, det vill säga att minimera energiförbrukningen och därmed minska husets klimatpåverkan och kostnader för uppvärmning, belysning, etc. Gamla hus från 60-talet är ofta mindre energieffektiva än moderna hus, så det finns vanligtvis mycket utrymme för förbättring.

Varför ska jag överväga att energieffektivisera mitt hus från 60-talet?

      

Att energieffektivisera ditt hus från 60-talet kan spara pengar på dina energiräkningar, förbättra ditt hemkomfort och bidra till att minska ditt hus klimatpåverkan.

Hur kan jag förbättra isoleringen i mitt hus från 60-talet?

      

Du kan förbättra isoleringen i ditt hus från 60-talet genom att lägga till mer isolering i väggar, tak och golv. Du kan också titta på att byta ut gamla fönster med energieffektiva alternativ.

Är det värt att installera solpaneler på mitt hus från 60-talet?

      

Solpaneler kan vara en effektiv lösning för att minska din energiförbrukning och elräkningar. Om ditt hus har en lämplig orientering och lutning på taket, och det finns lite skuggning från träd eller andra byggnader, kan solpaneler vara en bra investering.

Hur kan jag förbättra effektiviteten av mitt värmesystem i ett 60-tals hus?

      

Om ditt hus har ett äldre värmesystem, kan du överväga att uppgradera till en mer energieffektiv lösning, som en värmepump. Att regelbundet underhålla och serva ditt befintliga system kan också förbättra dess effektivitet.

Vad är energieffektiva fönster och hur kan de hjälpa mitt 60-tals hus?

      

Energieffektiva fönster är utformade för att minska mängden värme som förloras genom fönstret, samtidigt som de släpper in naturligt ljus. Att installera energieffektiva fönster i ditt 60-tals hus kan bidra till att minska dina energikostnader och förbättra ditt hemkomfort.

Kan energieffektivisering förbättra värdet på mitt 60-talshus?

      

Ja, det kan det definitivt. Ett mer energieffektivt hem kan vara mer attraktivt för potentiella köpare, eftersom det innebär lägre driftskostnader. Dessutom kan vissa energieffektiva uppgraderingar, som solpaneler eller moderna värmepumpar, öka ditt hem värde direkt.

Hur kan jag göra mitt 60-talshus mer energieffektivt utan att förlora dess historiska karaktär?

      

Det finns många energieffektiviserande åtgärder du kan vidta som inte påverkar ditt hus utseende eller historiska karaktär. Detta kan inkludera att lägga till isolering på loftet, installera energieffektiva fönster som liknar de ursprungliga, eller använda invändiga energibesparande åtgärder som LED-belysning och energieffektiva vitvaror.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.