Tilläggsisolering av vind

På samma sätt som hur en mössa på vintern kan hålla dig varm så kan en välisolerad vind göra detsamma för ditt hus. Då värmen i huset stiger så är vinden en extra viktig del för att ha välisolerat och energieffektivt hus - speciellt för äldre hus som ofta har för lite och gammal isolering.

 

Till skillnad från ytterväggarna där isoleringen sitter bakom fasaden och därmed ofta bara tilläggsisoleras i samband med byte av fasad så är vinden ofta mycket lättare att komma åt. Det gör isolering av vinden till en lättare och mer kostnadseffektiv åtgärd och bra investering för att energirenovera huset.

 

Genom att tilläggsisolera vinden så håller huset värmen inne under kalla vintermånader och ute under varma sommardagar, vilket gör att dina värme- och kylsystem kan arbeta mer effektivt och att inomhusklimatet blir behagligare. Det finns flera olika typer av vindar samt olika typer av isolering för vindar, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. Här reder vi ut vad som passar för att få ditt hus energieffektivt genom tilläggsisolering av vinden och de olika användningsmöjligheterna som en isolerad vind ger.

 

 

Behöver du hjälp med tilläggsisolering av vinden eller ett helhetsgrepp för att energieffektivisera huset? Våra energiexperter på Dryft ser fram emot att hjälpa dig!

 

 

Här kan du läsa mer om:
 

Tänk på helheten när vinden isoleras

Alla typer av vindar i villor går att tilläggsisolera

Isolera gammal vind i gammalt hus
Olika typer av isolering för vindar
Passa på att inreda vinden
Behövs bygglov för att isolera eller inreda vinden?
Är det lönsamt att isolera vinden?
Tänk på ventilationen på vinden
Vanliga frågor och svar om att tilläggsisolera vinden

 

 

 

Viktigt att tänka på huset som en helhet i samband isolering av vinden

Här nedan hittar du information om tilläggsisolering av vinden, men vid energieffektivisering av hus är det viktigt att också tänka på helheten. Det är klokt att först tänka på isolering, och då inte bara isoleringen av vinden. Genom att tilläggsisolerat vinden kommer man att minska bostadens värmebehov. Det innebär att om man ska byta värmekälla ska man alltid börja med tilläggsisolering eftersom det minskade värmebehovet innebär att den nya värmekällan inte behöver var lika stor som innan, vilket dessutom blir ett billigare inköp. Det är också viktigt att tänka på att förändringar i husets isolering kan påverka ventilationen. Det är extra viktigt i utrymmen som vind där det kan fastna fuktig luft och bilda mögel om ventilationen inte räcker till.

 

 

Alla typer av vindar i villor går att tilläggsisolera

Det finns två huvudtyper av vindar i villor - kallvind och varmvind. Kallvindar saknar uppvärmning och är helt eller delvis isolerade mot boendeytan, det vill säga att isoleringen sitter i vindsbjälklaget. Varmvindar är uppvärmda utrymmen där isoleringen sitter i tak, insidan av yttertaket och väggar på vinden för att behålla värmen.

 

Utöver om en vind är uppvärmd eller inte så finns vindar i flera olika former och utföranden. Till exempel kattvind, som är utrymmet som blir längst ut mot takfoten på en inredd vind eller överplan på ett 1,5 plans hus, eller större vindar som täcker hela våningsplanet med antingen låg eller hög takhöjd. Oavsett om du vill isolera kattvind eller isolera en större vind så finns det metoder som lämpar sig.

 

Oavsett utformning av vinden så finns det många användningsområden för den. Som kallförråd kommer det fokuseras på att tilläggsisolera vindsbjälklaget mellan viden och boendeutrymmet. Som varmvind är möjligheterna större där vinden antingen kan användas som varmförråd eller byggas om till boendeutrymme. Har vinden lågt i tak så kan det passa att bygga ett sovloft eller om vinden har högra takhöjd så kan det byggas om till en inredd övervåning. Om du har en kallvind idag så går det såklart bra att göra om den till en varmvind.

 

 

Isolera gammal vind i gammalt hus

Vindar i gamla hus har ofta både för lite och för dålig isolering, dvs för högt U-värde. Det är inte ovanligt att isoleringen på vindar i gamla hus är så lite som 5-10 cm och dessutom av isoleringsmaterial så som sågspån eller kutterspån som dessutom sjunker ihop med åren och då isolerar sämre. Men även när bättre isoleringsmaterial som mineralull kom på 50-talet så isolerades det ändå för tunt i flera årtionden därefter. Nybyggen idag har ofta 50 cm isolering på vinden och av material med mycket bättre isoleringsegenskaper än det som användes när gamla vinden byggdes. Om du har en gammal vind så är därför isolering av gamla vinden en av de bästa åtgärder som kan göras för att göra ett gammalt hus mer energieffektivt.

 

För att isolera en gammal vind så är det flera saker att tänka på. Först tas den gamla isolering, som brukar vara löst material så som sågspån, bort med en sugbil. Även om det är bättre isoleringsmaterial så brukar det vara en bra ide att ta bort den gamla isoleringen så det kan lättas tätare och minska risken att bygga in fukt. När gamla isoleringen är borttagen så läggs ny isolering i vindsbjälklaget. Att gå från de 10 cm isolering som var i gamla vinden till 20 cm gör stor skillnad, men det är lika bra att lägga mer om det finns plats och om det samtidigt tänks på ventilationen.

 

Riktigt gamla vindar burkar inte ha en ångspärr medans hus från 70-talet började använda ångspärr mer och mer. En ångspärr är precis som det låter en spärr som ska hindra vattenånga, dvs fukt i luften, att tränga igenom. Ångspärren är en plastduk som gör utrymmet den innersluter lufttätt och på sätt också hindrar varm luft att försvinna ut ur det isolerade utrymmet under vinden. Ångspärren ska sitta mellan det isolerade utrymmet och isoleringen. Då isolering av gamla vindar brukar görs uppifrån vinden med vindsbjälklaget som golv så behöver därför ångspärren sättas dit före den nya isoleringen sätts dit.

 

Med ny effektiv isolering och ångspärr så har den tidigare dåligt isolerade gamla vinden nu blivit välisolerad och håller värmen kvar i boendeutrymmet under. Då utrymmet ovanför det isolerade vindsbjälklaget tidigare var van att värme läckte genom den tidigare gamla tunna vindsisoleringen och nu med den nya isoleringen inte längre får denna värmen så uppstår andra problem. Vinden är nu kallare och om det finns fukt så är risken högre att det bildas kondens. Kondens är när fukt i luften blir till vatten mot kalla ytor. På samma sätt som det kan bli kondens på fönster så kan det även bli det på vinden. Det är då viktigt se till att vinden har bra ventilation så fukt inte stannar på vinden och bildar kondens - med fuktskador och mögel som följd.

 

 

Olika typer av isolering för vindar

Att välja rätt isolering för vinden är ett viktigt steg för att göra ditt hem mer energieffektivt. Det finns många olika typer av isolering för vindar, var och en med sina egna för- och nackdelar. Här är tittar vi på några av de mest populära alternativen för att isolera ditt vindsutrymme.

 

Om isoleringen som finns på vinden idag är bra så behöver den inte rensas ut innan nya isoleringen läggs. Men är den mindre effektiv än nyare isolering, fuktig eller brandfarlig så är det en bra ide att ta bort gamla isoleringen innan nya vindsisoleringen görs. Om du ska isolera en gammal vind så är det troligen bäst att först ta bort den gamla isoleringen.  Om man planerar att göra fler renoveringar, så som att dra el eller ventilation, så är det en bra ide att göra i samband med att gamla ventilationen tas bort då det är lättare att komma åt och installationer går effektivare att göra. 

 

Kom ihåg att en isoleringskonstruktion för vinden består av fler delar än bara isoleringsmaterialet. Till exempel beror isoleringsmaterialets tjocklek, ångspärr, luftspalt på vilket isoleringsmaterial som används och husets förutsättningar. Om du har en kallvind är det också viktigt att isolera och täta vindsluckan.

 

Vilken typ av isolering passar ditt hus? Kontakta våra energiexperter på Dryft så reder vi ut vilken typ av isolering som passar din vind.

 

 

Mineralull för isolering av vind

Mineralull, även känd som stenull eller glasull, är en typ av isolering som ofta används i byggnader. Den tillverkas av nedsmälta rester av glas och sten, som sedan spinns till fibrer som sedan snurras ihop till ull. Mineralull finns i många olika former, t.ex. skivor och rullar, och har utmärkta isoleringsegenskaper tack vare luftfickorna där ca 90% av isoleringen är luft. En nackdel med mineralullsisolering är att den har en tendens att orsaka hudirritation när den kommer i kontakt med huden. Detta innebär att skyddskläder och handskar bör användas när man arbetar med materialet.

 

 

Cellulosaisolering för isolering av vind

Cellulosaisolering är en typ av isolering som tillverkas av återvunnet papper eller trämassa. Den har en struktur som liknar ull och sprutas ofta in och ligger sedan löst. Den kan behandlas med brandhämmande medel för bättre brandmotstånd samt medel för att motverka skadedjur. Cellulosaisolering isolerar bra tack vare de luftfickor som finns i materialet. Det absorberar också fukt, vilket minskar risken för fuktskador på konstruktionen. Cellulosaisolering kan sätta sig med tiden, vilket minskar dess effektivitet.

 

 

Sprutskumisolering för isolering av vind

Sprutskumisolering sprutas på ytan som ska isoleras och expanderar snabbt till en solid massa. Då det expanderar in alla små springor och hålrum så blir det både en tät mot både vatten och luft samt ger effektiv isolering. Det brukar dock vara dyrare än andra typer av isolering och sprutskummet innehåller kemikalier kan det finnas hälsorisker vid användning.

 

 

Passa på att inreda den varma vinden

En välisolerad varm vind leder inte bara till lägre energikostnader utan det öppnar också upp för möjligheterna att använda vinden till något mer! Både bra för att få mer ut av ditt hus samt för att öka värdet på huset.

 

Inreda kattvind

Beroende på takkonstruktion så kan en kattvind antingen vara en liten yta längs ytterkanten på takfoten eller en större yta med högre takhöjd i delar av kattvinden, men med snedtak. En liten kattvind kan som isoleras kan ge mycket extra varmförvaring till huset. Är ytan lite större och har högre i tak kan det bli ett mysigt krypin för barn eller till och med en sovalkov. Då det är sluttande takhöjd så gäller det att vara extra kreativ.

 

Inreda vind med låg takhöjd

Täcker din vind stora delar eller hela våningsplanet, till skillnad från en kattvind som bara är är längs ytterkanterna på takfoten, så öppnas det upp många möjligheter. Genom att isolera detta utrymme så kan det fungera som ett till våningsplan. Bygg ett sovloft för gäster eller spelrum för barnen. Med ett eller flera takfönster så blir nya utrymmet både välkomnande och ljust.

 

Inreda övervåning eller vind med vanlig takhöjd

Har du lyxen att ha ett hus med en oinredd övervåning eller vind med normal takhöjd? Då blir möjligheterna också väldigt stora och det kan vara en bra investering att inreda då det förändrar huset drastiskt och kan ge en bra värdeökning.

 

Tänk på vinden som ett till våningsplan. Om det är det något du saknar i resten av huset så är det ett utmärkt tillfälle att bygga de här. Kom ihåg att planera för vatten och avlopp om en badrum planeras att byggas här. Det brukar vara effektivast att bygga det nya badrummet ovanpå ett badrum på våningen under då vatten och avlopp smidigt kan dras vidare upp på nya våningen.

Kom ihåg takfönster! Stora takfönster släpper in in ljus och den blå himlen på dagen och stjärnorna på natten.

 

 

Behövs bygglov för att isolera eller inreda vinden?

Du behöver inte bygglov för att tilläggsisolera ett vindsbjälklag mellan boendeutrymmet och vinden. Men gör du om en kallvind till varmvind så den kan inredas och användas som boendeutrymme så behövs ofta bygglov eller bygganmälan då det ses som en väsentlig förändring. Om du sätter in takfönster behövs bygglov.

 

 

Är det lönsamt att isolera vinden?

Då det ofta är lätt att komma åt att tilläggsisolera vinden så kan kostnader hållas nere. Det i kombination med att en dåligt isolerad vid släpper ut mycket värme så är det ofta en bra investering att isolera vinden.

 

Enligt ett räkneexempel från Energimyndigheten om vindsisolering så kan ett hus som utöver sin befintliga isolering på 10 cm väljer att tilläggsisolera med ytterligare 15 cm minska värmebehovet med ca 2800 kWh/år. Med dagens höga elpriser är det en välkommen besparing!

 

Då många gamla hus bara har 5-10 cm isolering på vinden, men ofta finns plats för upp till 50 cm isolering, så finns det stora möjligheter att utföra en lönsam vindsisolering. Isoleringsmaterial är billigt, så när arbetet väl är igång så är det inte så mycket dyrare att isolera lite extra.

 

Det är också viktigt att komma ihåg att ett minskat värmebehov i huset också gör det möjligt att välja ett mindre värmesystem och spara pengar på både den initiala investeringen och värmesystemets löpande drift.

 

 

Tänk på ventilationen på vinden

När man isolerar mellan vinden och boendeutrymmet nedanför så sjunker temperaturen på kallvinden. Det ökar risken för kondens från fuktig luft som läcker från boendeutrymmet genom till exempel vindsluckan eller genomföringar för eldragningar. Det är därför viktigt att kallvinden har god ventilation så risken för fuktskador och mögel minskar.

 

Om vinden byggs om till en varmvind så är även då ventilation viktigt - på samma sätt som för resten av boendeutrymmena i huset. God ventilation är en viktig del för ett hälsosamt inomhusklimat och med energieffektiv ventilation kan mycket energi sparas.

 

 

Vanliga frågor och svar om att tilläggsisolera vinden

 

Kan man tilläggsisolera vinden?

Ja, att tilläggsisolera vinden är ofta en bra ide för att få ett mer energieffektivt hem. Speciellt för gamla hus som har lite isolering på vinden finns det mycket pengar att spara genom att isolera vinden. Ofta används mineralull och beroende på skicket på nuvarande isolering så tas den antingen bort före nya isoleringen läggs eller kompletteras med ny isolering.

Kontakta våra energiexperter på Dryft för att få hjälp med att tilläggsisolera vinden i ditt hus.

 

 

Vad kostar det att tilläggsisolera vinden?

Kostnaden för att isolera en vind beror på vindens storlek och skick samt vilken typ av isolering som väljs. Förutom materialet och arbetet för att isolera vinden kan det också finnas kostnader för att åtgärda befintliga problem med ventilation, fukt eller mögel på vinden. Varje vind är unik - kontakta våra energiexperter här på Dryft så får du en fastpris-offert för att tilläggsisolera din vinden på ditt hus.

 

 

Finns det några skattavdrag, subventioner eller bidrag för att tilläggsisolera vinden?

ROT-avdraget som ger 30% avdrag på arbete kan användas för att tilläggsisolera vinden. Fler bidrag för att energieffektivisera hus är också på gång.

 

 

När är det värt att tilläggsisolera vinden?

Det lönar sig oftast att isolera vinden, speciellt på äldre hus, eftersom det kan minska energiförbrukningen avsevärt. Då varm luft stiger så är isolering av vinden en av de effektivare åtgärderna du kan göra för att få ett mer energieffektivt hus. Vindsisolering hjälper till att hålla varm luft inne och kall luft ute, vilket bidrar till att skapa en bekvämare inomhusmiljö, minskar energiräkningarna och gör att ett mindre dimensionerat värmesystem kan räcka för att värma huset. Då det är lätt att komma åt en vind så är det dessutom en relativt billig åtgärd att utföra. En vind som har god isolering och ventilation minskar också risken för fuktskador och mögel.

 

 

Hur mycket sparar man på att tilläggsisolera vinden?

Att isolera vinden kan ha en betydande effekt på din energiförbrukning och spara mycket pengar. Energimyndigheten har ett räkneexempel där 15 cm isolering extra isolering på vinden läggs utöver den befintlig 10 cm isolering så kan man minska värmebehovet med upp till 2800 kWh/år, vilket kan innebära betydande besparingar för många hushåll. För de flesta vindar finns det plats dessutom plats att lägga mycket mer isolering än så.

 

 

Hur tjockt ska vinden tilläggsisoleras?

Desto effektivare och tjockare av isoleringen desto bättre isolerat blir ditt hus. Många äldre hus har så lite som 10 cm isolering på vinden, och ofta av ett isoleringsmaterial som är mindre effektivt än moderna isoleringsmaterial. Sikta på att ha 40-50 cm isolering på vinden efter en tilläggsisolering.

 

 

Kan gamla vindar i gamla hus isoleras?

Absolut! Det är en av de mest effektiva åtgärderna man kan göra då gamla vindar ofta för lite och för dålig isolering. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun då den typen av förändringar ändrar värmebalansen på vinden vilket kan leda till fuktproblem. Det är därför viktigt att ta ett helhetsgrepp och samtidigt se över ventilationen på vinden.

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.