Energieffektiv ventilation i hus

 

 

Bra ventilation - viktigt för hälsan för både boende och huset samt för energiförbrukningen

 

Husets ventilationssystem är till för att du ska ha bra inomhusluft för dig och din familj. Inomhusluften är viktig för både din och ditt hus hälsa, och dålig inomhusluft kan medföra en mängd problem. Alla vet hur det känns att vakna i ett kvavt sovrum efter en lång natt med dålig luft och ett dåligt ventilerat hus kan drabbas av mögel.

 

Att öppna fönstren är ett lätt sätt att få in frisk luft i ditt hem. Men när den friska luften kommer in så åker värmen ut. Så förutom hälsofördelarna med bra ventilation så är energieffektiv ventilation viktig för din energiförbrukning.

 

De flesta äldre hus har självdrag och då finns det bra möjligheter i att uppgradera till ett modernare ventilationssystem för att få ett bättre inomhusklimat och sänka sin energiförbrukning. Vill du ha hjälp med att få energieffektiv ventilation i ditt hus?

Prata med våra energiproffs

 

Jag behöver hjälp att få bättre ventilation, hur gör jag?

      

Kontakta oss! 

Du når oss via mejl, chatt, telefon eller genom att boka ett kostnadsfritt videomöte med ett energi- och ventilationsproffs direkt på sidan. 

Hur vet man om man har dålig ventilation?

      

Några tecken på dålig ventilation är:

 • Luften känns unken och/eller du blir ofta trött när du är inomhus
 • Slemhinnor såsom ögon och luftvägar känns torra och irriterad
 • Du har ofta ont i huvudet eller problem med astma eller allergi
 • Det blir imma och kondens på insidan av fönster
 • Fukt stannar kvar i badrummet länge efter att du duschat och fukten tar lång tid att torka
 • När du lagar mat så sprids stekos i köket

 

Men det är inte säkert att man känner allt skadligt i luften. Till exempel så kan byggmaterial och möbler utsöndra kemikalier till luften. De kallas lättflyktiga organiska föreningar, eller VOC, som du inte alltid känner lukten av. Så att ha bra ventilation där de vädras bort är viktigt för din hälsa.

Vilken typ av ventilation är bäst?

      

Bäst ventilation får du med ett FTX-system. Då är luftflödet bra, luften filtreras och värmen i inomhusluften återvinns.

Hur får man bra inomhusklimat?

      

Bra inomhusklimat betyder att det är god kvalitet på luften, inomhustemperaturen är skön och det är inte dragit. Det uppnås genom att ha täta fönster och dörrar, ha ett bra ventilationssystem så som till exempel FTX-ventilation och ett uppvärmningssystem med styrning som ger jämn och behaglig inomhustemperatur i varje rum.

 

Självdragsventilation

 

Många äldre hus har självdragsventilation och det var den vanligaste ventilationen fram till 70-talet. Självdrag fungerar genom att varm luft i huset stiger och släpps ut genom till exempel skorstenen eller frånluftsdon. Det skapar ett undertryck i huset som gör att frisk utomhusluft sugs in genom tilluftsdon, som ofta sitter i fönster, eller andra glipor i huset klimatskal. Då självdragsventilation inte har någon motor/fläkt så kallas det för passiv ventilation.

 

Då självdrag släpper ut varm inomhusluft och suger in kall utomhusluft så leder det till stora värmeförluster och det kan kännas dragit när utomhusluften kommer direkt in i huset genom springor och tilluftsdon.

 

Då självdraget drivs av värmeskillnaden mellan varma luften inomhus och kalla utomhusluften så fungerar det bäst på vintern när det är större temperaturskillnad. På sommaren när det är varmt ute så fungerar därmed ventilationen sämre. Så självdrag leder ofta på vintern till hyffsat ventilerat i huset (om du inte stänger tilluftsdonen/spjällen) men släpper ut mycker varmluft och på sommaren ger självdraget dåligt ventilation och därmed dålig inomhusluft.

 

Hus med självdragsventilation kan få mycket bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning genom att uppgradera till ett bättre ventilationssystem så som ett FTX-system eller mini-FTX.

 

 

Energieffektivisering kan påverka självdraget negativt

 

När ett äldre hus, som ofta har självdrag, energieffektiviseras så byts eller tätas fönster och isolering förbättras. Det gör huset tätare vilket är bra för energiförbrukningen, men det blir också svårare för självdraget att suga in utomhusluft och släppa ut inomhusluften. Det leder till sämre inomhusklimat för de boende, men också till risk för mögel i huset när fukt inte ventileras bort lika bra. Till exempel kondens på insidan på fönster under vintern kan vara tecken på dålig ventilationen, ofta i samband med dåligt isolerade fönster (fönster med högt u-värde).

 

Det är också vanligt att värmesystemet byts ut när ett äldre hus energieffektiviseras. Det är vanligt att hus med självdrag är byggda för att ha ett värmesystem som håller murstocken/skorstenen varm genom till exempel eldning. När värmesystemet byts till ett modernt värmesystem så värms inte längre murstocken. Det leder till att självdraget fungerar sämre när det inte lika effektivt sugs ut varm luft genom den nu kalla murstocken, och då inte heller suger in frisk luft.

 

Självdragsventilation är därmed inte tillräckligt bra för varken ett bra inomhusklimat eller för att få en hållbar energikonsumtion.

Hur vet man om man har självdrag?

      

Om du inte har någon mekanisk ventilation som drar ut luften ur huset, dvs en fläkt som ständigt är på, så har huset självdrag. Luften kommer då in genom springor eller luftintag vid fönster och åker ut vid frånluftsdon/frånluftsgaller i kök och badrummet.

Vad menas med självdrag?

      

Självdragsventilation betyder att det inte är en motor/fläkt som hjälper luften i huset att bytas ut. Istället skapas luftflöde genom att varm luft stiger ut genom frånluftsventiler och frisk utomhusluft kommer in genom ventiler i fönster eller andra springor i huset.

Hur fungerar självdrag?

      

Självdragsventilation fungerar genom att varm luft stiger. Varm inomhusluft stiger och släpps ut genom frånluftsventiler, till exempel en skorsten, vilket skapar ett undertryck i huset. Frisk uteluft kommer då in i huset genom tilluftsventiler, t.ex. vid fönster eller andra öppningar i klimatskalet. Eftersom självdragsventilation inte kräver någon motor/fläkt så är det ett passivt ventilationssystem.

Var är för och nackdelarna med självdrag?

      

Fördelen med självdragsventilation är att det fungerar utan el. Men där slutar fördelarna. Nackdelarna är att det är svårt att få tillräckligt bra ventilation och det är inte energieffektivt då uppvärmd inomhusluft släpps ut

Är självdrag bra?

      

Självdrag är vanligt i gamla hus men moderna hus byggs alltid med något typ av mekanisk ventilation som ger bättre ventilation och oftast också har värmeåtervinning/värmeväxling. Så jämfört med modern ventilation är självdrag inte bra.

Hur förbättra självdragsventilation?

      

För att förbättra självdragsventilation så gäller det att använda huset som det är tänkt när det byggdes. Dvs att ha otäta fönster eller tilluftsventiler så frisk luft kan komma in och se till att murstocken är varm genom eldning så inomhusluften stiger ut genom skorstenen. Men att värma ett hus med eldning är sällan en bra ide när det finns effektiva värmepumpar och att släppa in kall utomhusluft genom ventiler är också energislöseri. Bästa sättet att förbättra självdragsventilation är därför att byta ut den till mekanisk ventilation. 

 

Mekanisk frånluftsventilation (F-ventilation)

 

Mekanisk frånluft, också kallat F-system, fungerar genom att en fläkt drar ut inomhusluften ut ur huset. Ofta sker detta i delar av huset där det är mest dålig eller fuktig luft, så som kök och badrum. Tilluften, dvs den friska utomhusluften, kommer likt för självdrag in genom springor i fönster, dörrar, fasden eller tilluftsdon.

 

Man kan därför säga att mekanisk frånluftsventilation är lika dåligt för energieffektiviteten som självdrag, men att luftkvaliteten i hemmet är bättre då det blir ett bättre luftflöde.

 

 

Mekanisk till och frånluftsventilation (FT-ventilation)

 

Mekanisk till och frånluftsventilation, också kallat FT-ventilation, har likt mekanisk frånluft en fläkt som suger ut inomhusluften men de har också en fläkt som tar in frisk luft. FT-system har oftast rörkanaler i huset så den friska luften kommer in i sovrum och vardagsrum medans inomhusluften sugs ut i kök och badrum.

 

FT-ventilation är lätt att kontrollera så det blir lagom luftflöde till alla husets rum. Men likt självdrag och F-ventilation så suger den in kall utomhusluft och skjuter ut den varma uppvärmda luften. Även fast det ger bra inomhusluft så är det inte energieffektivt.

 

 

Ventilation med värmeväxling (FTX-ventilation)

 

 

Effektiv värmeåtervinning med FTX-ventilation

FTX-system är som ett FT-ventilation med mekaniskt till och frånluft, men den har också värmeväxling. Värmeväxling betyder att värmen i frånluften förs över till den kalla tilluften. Upp till 85% av värmen brukar kunna återvinnas. Det ger en stor effekt på energiförbrukningen jämfört att 0% värmeåtervinning som det är för självdrag, F-ventilation eller F-ventilation.

 

 

Filter för renare inomhusluft med FTX-ventilation

Förutom att återvinna värmen har FTX-system filter som gör att utomhusluften redas från partiklar och pollen innan det kommer i ditt hus. Dessa filter bytes själv enkelt 1-2 gånger per år och du kommer bli förvånad hur smutsig utomhusluften är.

 

 

Möjligt att kyla inomhusluften med FTX-ventilation

Om du har en vattenburet värmesystem så kan det oftast kopplas till ett så kallat kylbatteri så tilluften kan kylas. Det brukar vara välkommet varma sommardagar! Därtill kan värmeväxlingen även fungera omvänt och återvinna kylan så den stannar i huset. Smart!

 

 

Rörsystem och aggregat som tar plats i ett FTX-system

Rörsystemet som leder frisk uppvärmd luft till varje sovrum och vardagsrum samt tar förbrukad luft från kök, badrum och tvättstuga tar mycket plats. Därtill behövs också ett aggregat där till och frånluften växlar värme. Dessa rör brukas dras på vinden i enplanshus med stor vind, men i äldre hus med flera våningar kan det vara svårt att få plats om inte en större renovering görs samtidigt. Ett mindre ingrepp i huset som fortfarande fångar fördelarna med FTX är därmed ett mini-FTX.

Hur fungerar FTX-ventilation?

      

FTX-ventilation fungerar genom att ett FTX-aggregat suger in frisk luft utifrån samtidigt som den suger ut gammal utomhusluft. I aggregated förs värmen från inomhusluften som är påväg ut över till utomhusluften som är påväg in så värmen återvinns. Genom ett rörsystem i fördelas den friska uppvärmda luften i sovrum och vardagsrum medans gamla utomhusluften hämtas från kök och badrum.

Var är för och nackdelarna med FTX-ventilation?

      

Nackdelarna med med FTX-ventilation är att både aggregatet och rörsystemet tar mycket plats och det är en relativt kostsamt att installera. Däremot väger fördelarna upp jämfört med nackdelarna. Med FTX-ventilation återvinns upp till 85% av värmen i den luft som ventileras ut, luften filtreras från partiklar och pollen, och frisk luft når husets alla rum. Med FTX-ventilation får du därmed ett mycket bra inomhusklimat huset samtidigt och ventilationen är samtidigt väldigt energieffektiv.

Är FTX-system bra?

      

För ett hus där det finns utrymme att installera FTX-ventilation så är det den bästa ventilationen du kan ha. Återvinner värme, filtrerar luften och ger ett bra luftflöde i ditt hem.

Hur ofta ska filter i FTX-system rengöras eller bytas filter?

      

Det brukar vara lagom att byta eller rengöra filtren i FTX-systemet 1-2 gånger per år. Det är enkelt att göra själv. Filtren samlar på sig partiklar och pollen i utomhusluften som därmed hindras att komma i huset.

Mini-FTX - ett bra alternativ till ett stort FTX-system

 

Ett mini-FTX, eller decentraliserad ventilation som det också kallas, är som det låter ett litet FTX-system. Men till skillnad från vanlig FTX så har det inte rördragningen runt omkring i huset eller det skrymmande FTX-aggregate. Istället för att dra rör till varje rum så görs två hål på ca 16 cm diameter i fasaden på motsatt sida av huset. I vardera hål placeras en mini-FTX som jobbar i par. När ena sprutar in utomhusluft så suger den andra ut inomhusluft och samlar på sig värmen från luften den sprutar ut. Efter ca 90 sekunder byter de riktning och värmen tillförs till luften som kommer in. På så sätt får man effektiv värmeväxling utan att installera ett stort FTX-system! För stora hus kan fler än ett par behövas, men principen är densamma.

 

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.