Tilläggsisolera huset

Att tilläggsisolera är ett sätt att göra en bostad mer energieffektiv. Särskilt för dig som bor i ett äldre hus brukar det snabbt bli lönsamt att förbättra husets isolering, dvs få ett lägre U-värde. Det är viktigt att isoleringen görs rätt så så du inte får problem med fukt på grund av klimatförändringar inne i husets konstruktion, likt kondens kan komma på fönster. Om du låter snickare från Dryft tilläggsisolera huset kan du vara trygg i att det blir gjort på rätt sätt och vi lämnar bra garantier på vårt arbete. Utöver tilläggsisolering är det en bra ide att se över hela huset för att se hur man man kan göra det mer energieffektivt och säkerställer att huset funkar som det ska även efter tilläggsisoleringen. Prata med våra energiexperter så hjälper vi dig med både tilläggsisoleringen och andra lämpliga åtgärder för energieffektivisering av ditt hus.

 

Sänkta kostnader är en av flera fördelar med att tilläggsisolera

De flesta som väljer att tilläggsisolera gör det för att huset på så sätt blir mer energieffektivt och billigare att värma upp. I tider med höga elpriser kan det vara värt mycket. En annan fördel är att du får ett jämnare inomhusklimat och huset kan bli lite svalare på sommaren. 

Om du har en vind eller källare som inte är isolerad, och som du vill kunna använda på ett annat sätt, kan tilläggsisolering vara ett första steg. Då kan du till exempel använda utrymmet som boyta. Att tilläggsisolera kan också ge ett torrare inomhusklimat vilket kan minska risken för fukt och mögel. Dessutom innebär det ofta att husets värde ökar.

Hur värme försvinner ur ett hus

Du kan tilläggsisolera flera delar av en fastighet

När man talar om tilläggsisolering kan det handla om flera olika projekt beroende på vad som ska isoleras. Ofta gäller det en eller flera av följande delar av huset. Informationen om hur värmen försvinner ur ett normalt hus och tillhörande bilden är från Energimyndigheten.

 

  • Uppåt genom vind och tak försvinner 15% av värmen
  • Nedåt genom golvet och källare försvinner 15% av värmen
  • Åt sidorna genom ytterväggarna/fasaden försvinner 20% av värmen
  • Genom fönster och ytterdörrar försvinner 35% av värmen
  • Genom ventilationen försvinner 15% av värmen

Om du är osäker på vilket av dessa alternativ som blir bäst hos dig är du välkommen att kontakta oss på Dryft så kan våra energiexperter ge förslag på vad som passar ditt hus förutsättningar. 

 

Tilläggsisolera vind

Vinden kan antigen isoleras i golvet så mindre värme läcker från boytan till vinden eller så kan även väggar/tak på vinden isoleras så det blir ett varmt utrymme och därmed kan användas som boende. Då värme stiger så brukar det vara mycket effektivt att isolera på vinden då det hindrar värme att stiga från boytan under.

 

Tilläggsisolera tak

Då värme stiger så är det på samma sätt som det är viktigt att ha mössa på vintern för att hålla värmen viktigt att ett bra isolerat tak för att huset ska hålla värmen. Att isolera taket brukar vara en bra idé eftersom isoleringen sällan tar utrymme som hade kunnat användas till annat. Genom att tilläggsisolera taket blir huset energieffektivare. Man brukar isolera tak underifrån men om du ska byta ut takets ytskikt kan det vara en bra ide att lägga extra isolering i samband med takbytet.

 

Tilläggsisolera golv

Genom att tilläggsisolera golv kan du skapa ett skyddande skikt för både fukt och kyla mot marken eller minska värmeförlusten mellan två våningsplan. Speciellt om du har golvvärme så är det viktigt att det är bra isolering under så värmen når det urymmet du vill värma istället för att gå nedåt i marken. Teknikerna för isolering av golvet varierar beroende på vad för typ av golv/underlag det är.

 

Tilläggsisolera yttervägg och fasad

Förr eller senare behöver du byta fasad och det kan vara ett bra tillfälle att tilläggsisolera utifrån. Tänk bara på att det kan vara svårt att få det att se snyggt ut, om fönstren hamnar innanför den nya väggen, men det går att lösa om fönstren byts samtidigt. Ofta är det en bra ide att byta till bättre isolerade fönster och ytterdörrar i samband med att fasaden görs om i samband med att den tilläggsisoleras. Om väggens utseende förändras krävs det oftast bygglov för att tilläggsisolera ytterväggarna.

 

Tilläggsisolera invändigt

När du tilläggsisolerar invändigt skapar du nya innerväggar med till exempel gipsskivor och placerar ett isolerande material mellan den gamla och den nya väggen. Nackdelen med att isolera ytterväggens insida är att du förlorar en del boyta. Om ytterfasaden är i fint skick och du tänkt renovera invändigt kan det också vara ett bättre val att isolera invändigt.


 

 

Vanliga frågor och svar om tilläggsisolering

Nedan svarar vi på de vanligaste frågorna om att tilläggsisolera.


 

Vad ska man tänka på innan man tilläggsisolerar ett hus?

Tilläggsisolering är ett bra första steg i att göra huset mer energieffektivt. För att tilläggsisolera effektivt gäller det att förstå husets konstruktion så isoleringen kan göras på rätt sätt. Isolering som utförs på fel sätt kan leda till fuktproblem och mögel. Dessutom är äldre hus är otäta och dessa springor och glipor släpper in frisk luft i bostaden. När huset tilläggsisoleras så blir tätare. Det kan i sin tur påverka ventilationen - så det är viktigt att också se över ventilationen i huset i samband med tilläggsisolering.
 

När huset är tilläggsisolerat så finns det många fler saker att också göra för att få ett energieffektivt hus. Till exempel fönster, uppvärmning, smart styrning och solceller.

 

 

När är det värt att tilläggsisolera?

Moderna hus är ofta tillräckligt energieffektiva men om du bor i en äldre villa lönar det sig i regel att tilläggsisolera.


 

Hur vet man om man behöver tilläggsisolera?

Om du tycker att du har högre uppvärmningskostnader än du borde ha, utifrån husets storlek och vad det är för inomhustemperatur, ska du tilläggsisolera. Generellt har äldre hus mindre, och mindre effektiv, isolering än vad moderna hus har så bor du i ett äldre hus är det oftast en bra ide att tilläggsisolera.

 

 

Hur tjockt ska man tilläggsisolera?

Hur mycket isolering du ska använda beror på hur huset är konstruerat och på hur mycket utrymme du är beredd att offra i förhållande till hur stor isolerande effekt du vill ha. Varje hus är unikt och därmed varierar det vart och hur mycket som är optimalt att isolera. Kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på vad som är bäst för dig och ditt hus!

 

 

Vad kostar det att tilläggsisolera ett hus?

Eftersom man kan tilläggsisolera på så många olika sätt är det svårt att uppskatta kostnaden utan att se ditt hus. Kontakta oss på Dryft så lämnar vi en offert på fast pris på att tilläggsisolera ditt hus!

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.