Tilläggsisolering av yttervägg

Tilläggsisolera yttervägg i villa

 

Att huset har ett välisolerat och tätt yttre skal är en viktig del av ett energieffektivt hus. Gamla hus har ofta för lite isolering på vinden, taket och ytterväggar. Eftersom ytterväggarna är så stor del av ytan huset har mot klimatet utomhus så läcker ca 20% av husets värme ut genom ytterväggarna. För att få ett energieffektivt hus är därmed tilläggsisolering av ytterväggarna en bra idé.

 

Ytterväggar kan isoleras från utsidan eller insidan och med olika typer av isoleringsmaterial. Men det är inte bara isoleringen som är viktig utan även andra delar av ytterväggen har viktiga funktioner för att ytterväggen ska vara välisolerad, torr och tät. Oavsett om ytterväggen isoleras utifrån eller inifrån är det viktigt att se till att alla delar av ytterväggen samspelar på rätt sätt så inga fuktproblem uppstår.

 

Tilläggsisolering av ytterväggar är dock inte alltid lika enkelt som att tilläggsisolera vinden eller att tilläggsisolera insidan av yttertaket då isoleringen i ytterväggarna är mellan fasaden och ytskiktet på insidan av huset, och därmed svårare att komma åt utan större ingrepp. Men planeras en fasadrenovering eller större renovering av insidan av huset så är det en bra idé att samtidigt tilläggsisolera ytterväggarna. 

 

Vill du göra ditt hus mer energieffektivt? Att börja med att tilläggsisolera huset är en bra start! Prata med våra energiproffs på Dryfts så hjälper vi dig med både tilläggsisolering och allt inom energirenovering!

Energirenovering Podden - Isolering ytterväggar

 

Avsnitt 9 - Klimatskalet - isolering 

 

Lyssna på Sveriges största energirenoveringspodd av Dryft! I avsnitt 9 slår vi oss ner tillsammans med spännande gäster och pratar om hur tilläggsisolering förbättrar ditt klimatskal och hur du med hjälp av isolering kan dra ner på dina uppvärmningskostnader samt när och varför det krävs bygglov. Lyssna på avsnittet och lär dig mer! 

Gamla hus har ofta för lite isolering i ytterväggen

 

Tjockleken på isolering som använts i ytterväggar har ökat med årtiondena. Hus byggda under början av 1900-talet har väldigt lite och ibland ingen isolering, och isoleringen var ofta av mindre effektiv isolering såsom sågspån eller torv. Från 30-talet användes murverk med gasbetong där hålutrymmena i betongen gav lite isolering. Det var inte förrän på 40-talet som bättre isolering såsom mineralull började användas, om än så lite som bara 5 cm mineralullsisolering. Under 50-talet60-talet och framförallt under oljekrisen under 70-talet växte tjockleken på isolering i ytterväggen till 10-15 cm. 

 

Även fast isoleringen i ytterväggen har blivit bättre med tiden så har äldre hus gemensamt att de har långt ifrån de 30 cm isolering i ytterväggarna som är standard idag. I gamla ytterväggar kan även isoleringen sjunkit ihop med åren och då blir både mindre effektiv och inte täcker hela väggen.

 

U-värdet i äldre väggkonstruktioner är mycket hög för att vara en vägg, ofta mellan 0,6-0,9, vilket motsvarar ett energieffektivt modernt fönster. Med andra ord motsvarar de sämst isolerade väggarna som om man hade ett hus byggt av bara moderna fönster – vilket även om moderna fönster är bra för att vara fönster inte är ett speciellt välisolerat hus. Under 70-talet när mer isolering började användas togs U-värden ner till ca 0,4, men fortfarande långt från Boverkets rekommendationer om att ytterväggar ska ha max  0,15 som U-värde.

 

 

Tilläggsisolering av yttervägg utifrån

 

Isolering av ytterväggar görs oftast i samband med fasadbyte då det är lätt att komma åt att tilläggsisolera innan nya fasaden sätts upp vilket gör det kostnadseffektivt.Om ytterväggen har dålig isolering kan det räcka med att byta ut isoleringen till ny bättre isolering, och på så sätt slipper bygga ut ytterväggen utåt ytterligare. Men oftast är det en bra idé att passa på att lägga till mer isolering och på så sätt behöver ytterväggen byggas ut.

 

 

Tilläggsisolering utifrån påverkar husets storlek och utseende så bygglov kan behövas

 

Då isolering på utsidan påverkar husets storlek kan det behövas bygglov. Estetiskt kan det se konstigt ut med fönster som relativt nya utbyggda fasaden hamnar längre in. Då bygglov ändå behövs kan man passa att också flytta fönster och/eller ändra dess storlek, som kan inkluderas i bygglovet, i samband med fasadrenoveringen och tilläggsisoleringen av ytterväggen. Om inte fönster påverkas kan isoleringen av ytterväggen utifrån göras utan att påverka insidan av huset.

 

 

Tilläggsisolering utanpå fasaden är ingen bra ide

 

Isolering på utsidan av fasaden är dock sällan en bra idé, oavsett om det är tegelfasad eller träfasad. Detta då det oftast finns en luftspalt innanför yttre ytskiktet på fasaden som har som syfte att vädra bort fukt. Denna luftspalten är viktig för att undvika fuktproblem. Om tilläggsisolering då sker på utsidan av fasaden kommer ändå kall luft komma in i luftspalten bakom fasaden och därmed också bakom tilläggsisoleringen, och därmed inte uppnå bättre isolering av ytterväggen. Alternativet är att luftspalten sätts igen men då riskerar ytterväggen få fuktproblem. Därmed är isolering utanpå fasaden inte en bra idé utan isolering utifrån bör göras bakom ytterfasaden när fasaden byts ut.

 

 

Tilläggsisolering av yttervägg inifrån

 

Om inte en fasadrenovering behövs men att det däremot är dags för en invändig renovering så kan istället ytterväggen tilläggsisoleras inifrån. Det görs genom att antingen ersätta gamla isoleringen med ny effektivare och/eller sätta mer isolering på insidan av gamla isoleringen.

 

 

Extra effektiv isolering kan minska påverkan på boytan

 

Vid tilläggsisolering från insidan påverkas inte husets storlek sett utifrån likt det gör när huset tilläggsisoleras utifrån, och därmed behövs inget bygglov. Däremot påverkar det värdefull boyta och därför är det populärt att använda effektiv, men dyr, PIR-isolering för att uppnå god isolering utan att det bygger för mycket inåt.

 

 

Se över ytterväggens ångspärr

 

Ångspärr är en viktig del av ytterväggen men då ångspärr inte började användas förrän mitten på 1900-talet är det inte alla äldre hus som har det. Vid tilläggsisolering inifrån är det bra att installera ångspärr för att göra huset tätt. Men om huset redan har ångspärr i ytterväggen är det viktigt att inte en till ångspärr sätts utan att ersätta den gamla. Detta då två ångspärrar riskerar att kapsla in fukt och skapa fuktproblem i isoleringen mellan dem.

 

Om tilläggsisolering sätts på insidan av nuvarande ångspärr är det viktigt att det är dubbla isoleringsförmågan på utsidan av ångspärren jämfört med isoleringsförmågan på insidan för att daggpunkten ska vara hamna på utsidan av ångspärren. Daggpunkten är där temperaturen i ytterväggen gör att fuktig varm luft skapar kondens likt kondens kan uppstå på dåligt isolerade fönster.

 

 

Passa på att dra ny el i ytterväggens installationsskikt

 

Ytterväggar som isoleras inifrån behövs ett nytt ytskikt på insidan, ofta en skiva OSB eller plywood samt en skiva gips. Men innan ytskiktet sätts är det bra att passa på att dra ny el i det så kallade installationsskiktet mellan ångspärren och ytskiktet för att få snygg dold el-dragning.

 

 

Med täta tilläggsisolerade väggar behöver ventilationen ses över

 

När ytterväggar tilläggsisoleras, speciellt med ny ångspärr, blir ytterväggarna täta. Det är bra för husets isoleringsförmåga och för att slippa drag, men kan påverka ventilationen negativt om huset har självdragsventilation där springor och otätheter i ytterväggarna är källa till tilluft.

 

Med täta ytterväggar kan då tilluft hindras från att komma in i huset och därmed göra inomhusluften dålig. Det är därför viktigt att se över husets ventilation i samband med tilläggsisolering av ytterväggar. Passa på att uppgradera till energieffektiv FTX-ventilation för att få både bra inomhusklimat och energibesparing.

 

 

De olika delarna av en välisolerad yttervägg

 

En yttervägg är en komplex konstruktion där det gäller att förstå syftet med alla olika delar av ytterväggen när den ska tilläggsisoleras för att uppnå en välisolerad vägg och undvika fuktskador.

Sett utifrån in är en yttervägg uppbyggd som följande:

 

 

1. Ytskikt på utsidan av ytterväggen

 

Detta är den del av ytterväggen som syns utifrån och är ofta träpanel, tegel eller puts. Förutom att det har som syfte att ge huset ett fint yttre så är det till för att skydda huset från yttre fysisk påverkan samt vädret så som regn, snö, vind och sol. Träpanel behöver underhållas genom att målas om, så kallad fasadmålning, medan fasader av puts och tegel är mer 
underhållsfria.

 

2. Luftspalt i ytterväggen


Bakom ytskiktet sitter en luftspalt med öppning både i underkant och överkant av fasaden. Luftspalten är ett utrymme som är till för att fuktig luft ska vädras ut så att inte fukt stannar bakom fasaden.

 

 

3. Vindduk i ytterväggen


Vindduk, också kallat vindskydd eller vindtätning, är en vattentät och vindtät duk som sitter bakom luftspalten och skyddas av fasaden från att bli skadad. Det är en mycket viktig del av en välisolerad yttervägg och har som syfte att hålla ute fukt från att tränga in i isoleringen samt göra fasaden vindtät. Men ett bra vindskydd är inte bara tätt utifrån utan kan också ventilera ut fukt inifrån. Det  vill säga, vindduken är tätt utifrån med diffusionsöppen från insidan.
 

Precis som en varm stickad tröja hjälper dåligt när det blåser ut så kan man se vindskyddet som din skaljacka som håller ute vind men ändå andas.

 

4. Isolering i ytterväggar

 

När andra delar av väggen, såsom luftspalt, vindduk och ångspärr, har som huvuduppgift att hålla väggen torr så är det framförallt isoleringen de skyddar. Isoleringen har som huvuduppgift att hålla kvar värmen på insidan av huset men hjälper också att göra huset mer ljudisolerat från ljud utifrån.

Framförallt är det tjockleken på isoleringen som är det viktiga, även om det finns skillnader i hur bra olika isoleringsmaterial är. 

 

 

Mineralullsskivor i ytterväggen

 

Mineralull, som oftast är glasull och stenull, är ett vanligt isoleringsmaterial som är lätt att installera och har goda isolerande egenskaper. Det är också brandsäkert och har ljudisolerar väl. Ljudisoleringen är anledningen till att mineralull också används i innerväggar. För att isolera med mineralull, skärs rullar eller plattor av materialet till rätt storlek och placeras sedan mellan väggreglarna.

 

 

Lösullsisolering i ytterväggen

 

Lösullsisolering kan vara gjord av material som cellulosa eller mineralull och är ett löst material som blåses in i väggen. Det gör att det är lämpligt för att isolera svåråtkomliga utrymmen. Det har goda isolerande egenskaper då det fyller ut väl även där isoleringsskivor inte når. Nackdelen är att det kan vara svårt att installera utan specialutrustning som blåser in det i ytterväggen. Det är oftast vindduken på utsidan och ångspärren på insidan som håller fast lösullsisoleringen i ytterväggen. 

 

 

PIR-isolering i ytterväggen

 

PIR-isolering har väldigt bra isolerande egenskaper. Med PIR-isolering behövs ca 40% mindre tjocklek på isoleringen för att nå samma isoleringsförmåga som med mineralull. Det är också vattentåligt och resistent mot mögel och röta. Nackdelen är att det är dyrare än andra isoleringsmaterial. 

 

Givet det högre priset används det främst när man inte vill bygga ut för mycket på grund av att man vill bevara utrymmet. Vid tilläggsisolering av ytterväggar utifrån passar därför PIR-isolering vid isolering utifrån när huset inte får bli större eller vid tilläggsisolering inifrån när det tar av värdefull boendeyta. Isolering av ytterväggar med PIR görs likt mineralullsskivor genom att skära ut plattor som placeras mellan väggreglarna i ytterväggen.

 

 

Viktigt att sätta isoleringen rätt för att undvika köldbryggor i ytterväggen 

 

Oavsett val av isoleringsmaterial placeras isoleringen mellan väggreglar. Men eftersom väggreglarna har sämre isoleringsförmåga än själva isoleringen så läcker värme genom väggreglarna, så kallade köldbryggor. Det är därför inte bara tjockleken på isoleringen samt dess isoleringsförmåga som är viktigt utan också hur och vart isoleringen sätts i ytterväggen. Till exempel kan ett överlappande lager utanpå eller innanför väggreglarna bryta köldbryggorna och på så sätt uppnå en bättre isolerad vägg.

 

 

5. Ångspärr i ytterväggen

 

Ångspärren i ytterväggen, som också kallas diffusionsspärr eller fuktspärr, är en plastfilm som sätts på insidan ytterväggens isolering. Ångspärr började användas under mitten på 70-talet så har du ett äldre hus så finns det oftast inte någon ångspärr. Ångspärren i ytterväggen hindrar fukten i den varma inomhusluften från att tränga in i isoleringen och är därmed viktig både för att hålla ytterväggen torr och för hålla kvar varm luft i huset.

 

Det är viktigt att ångspärren är hel och att tätningar görs vid genomföringar. För att ångspärren i ytterväggen ska hålla i många år är den av så kallad åldersbeständig plast. Ångspärren i ytterväggen används också för att hålla fast lösull om det används för att isolera ytterväggarna. Med en tät ångspärr i ytterväggarna bildas det tillsammans med ångspärren på vinden eller taket en tät påse runt huset som hindrar varm fuktig luft att tränga in i konstruktionen, och på så sätt hindrar fuktproblem, samt hindrar varma luften att smita ut ur huset.

 

 

6. Installationsskikt i ytterväggen

 

Efter ångspärren och innan invändig beklädning brukar man lämna ett tomrum. Detta tomrum är till för att kunna dra rör dolt för el och vatten, det vill säga i väggen istället för på synliga sidan. Det gäller därför att tänka ordentligt var man vill ha till exempel eluttag innan invändiga beklädnad sätts upp.

 

 

7. Beklädnad på insidan av ytterväggen 

 

På insidan av väggen sätts skivor för att ha ett jämnt underlag för till exempel att måla på och ha en stark yta för att hänga upp saker på väggen. Först sätts OSB eller plywood som gör väggen stark och ger god fästförmåga för att hänga upp saker och därefter ett lager med gips för att ge en slät yta för att måla på.
 

Vanliga frågor om tilläggsisolering av ytterväggar och fasad

Vad är tilläggsisolering av yttervägg?

      

Tilläggsisolering av yttervägg innebär att man lägger till extra isolering till en befintlig yttervägg för att förbättra husets isolering. Detta kan göras antingen inifrån eller utifrån. Då husets ytterväggar är en stor del av husets yta mot det yttre kan tilläggsisolering ge en stor besparing på uppvärmningskostnaderna.

Varför behöver jag tilläggsisolera min yttervägg?

      

Gamla hus har ofta för lite isolering i ytterväggen. Genom att tilläggsisolera kan du minska energiförlusten genom väggen och därmed spara energi och pengar. Boverket rekommenderar 30 cm isolering i ytterväggar, vilket oftast inte äldre hus har.

Hur påverkar tilläggsisolering husets storlek och utseende?

      

Tilläggsisolering utifrån kan påverka husets storlek och utseende, och därför kan bygglov behövas. Det är viktigt att kolla med din kommun vad som gäller innan projektet påbörjas.

Kan tilläggsisolering göras på utsidan av fasaden?

      

Tilläggsisolering från utsidan av ytterväggen är vanligt. Men tilläggsisolering utanpå fasaden, till exempel utsidan av teglet på en tegelfasad eller träet på en träfasad, rekommenderas generellt inte. Detta då luftspalten bakom fasaden gör att kall luft kommer in bakom fasaden och den nya isolering, och därmed inte ger någon betydande isolerande effekt. Om luftspalten täpps igen kan det skapa fuktproblem i ytterväggen.

Vad är fördelarna med att tilläggsisolera inifrån?

      

Tilläggsisolering inifrån passar att göra om fasaden inte behöver bytas men att det däremot är dags för invändig renovering. Det ger också möjlighet att se över ytterväggens ångspärr och dra ny el i ytterväggens installationsskikt.

Vad består en välisolerad yttervägg av?

      

En välisolerad yttervägg består av flera delar. Ytskikt på utsidan, luftspalt, vindduk, isolering (som kan vara till exempel mineralullsskivor, lösullsisolering eller PIR-isolering), ångspärr, installationsskikt och beklädnad på insidan.

Behöver jag se över ventilationen om jag tilläggsisolerar mina väggar?

      

Ja, med täta tilläggsisolerade väggar behöver ventilationen ses över. Ventilationen i äldre hus har ofta tilluft genom springor i fasad och fönster, och när de täpps igen leder det till att ventilationen påverkas negativt.

Vilken typ av isolering passar för att tilläggsisolera ytterväggar?

      

Mineralullsskivor är ett populärt val för isolering av ytterväggar på grund av deras goda isolerande egenskaper och brandresistens. Även att blåsa in lösullsisolering är ett bra sätt att isolera ytterväggen. Dyrare, men effektiv, PIR-isolering passar när god isolering vill uppnås utan att ta för mycket plats.

Vad är en ångspärr i ytterväggen och varför är den viktig?

      

En ångspärr är ett lager i väggen som förhindrar att fukt tränger in i isoleringen. Det är viktigt att se över ångspärren när ytterväggen tilläggsisoleras för att undvika fuktproblem och för att få en så välisolerad yttervägg som möjligt. Äldre hus har oftast inte en ångspärr.

Vad är ett installationsskikt i ytterväggen?

      

Installationsskiktet är det inre lagret av väggen där el och andra installationer kan dras. När ytterväggen tilläggsisoleras inifrån kan det vara ett bra tillfälle att dra ny el i detta skikt.

Vad är en luftspalt i ytterväggen och varför är den viktig?

      

En luftspalt i ytterväggen tillåter luft att cirkulera mellan yttre delen av fasaden och vindduken. Det hjälper till att hålla väggen torr och är en viktig del av en välisolerad yttervägg.

Vad är en vindduk i ytterväggen och varför är den viktig?

      

En vindduk är ett skyddande lager utanför isoleringen som hindrar att vind och vatten tränger in i isoleringen. De brukar fungera så att de är täta utifrån men andas från insidan så eventuell fukt i ytterväggen kan vädras ut.

Vad är köldbryggor i ytterväggen och hur kan de undvikas?

      

Köldbryggor är platser i väggen där väggen är sämre isolerad. Det kan till exempel vara vid ytterväggens träreglar som isoleringen sätts mellan. För att bryta köldbryggor kan isolering sättas på utsidan eller insidan av träreglarna.

Behövs bygglov för att tilläggsisolera ytterväggen?

      

Ja, i vissa fall kan bygglov krävas för att tilläggsisolera ytterväggen utifrån, särskilt om det påverkar husets storlek och utseende.

Hur vet jag om min yttervägg behöver tilläggsisolering?

      

Har du ett gammalt hus som aldrig tilläggsisolerat kan du vara rätt så säker på att du har för lite isolering i ytterväggarna. Andra tecken är att det drar kallt från ytterväggarna på vintern. Isolering av ytterväggar en viktig del av en energirenovering - men oftast behövs fler åtgärder såsom isolering av vind, energieffektiva fönster och bättre värmesystem.

Vad är fördelarna med att tilläggsisolera ytterväggarna i huset?

      

Tilläggsisolering av ytterväggar gör huset mer välisolerat då ytterväggar är husets största yta mot det yttre. Det är populärt att tilläggsisolera äldre hus då de oftast inte har tillräckligt mycket isolering med moderna mått mätt. Vanligast är att tilläggsisolera det för att få längre energiräkning på vintern, men det ökar också komforten på sommaren då det håller ute sommarvärmen bättre.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.