Energieffektivisering av gamla hus från 70-talet

 

Energieffektiviteten i hus som byggs i Sverige har förbättrats under de senaste decennierna tack vare tekniska framsteg och ökad medvetenhet om vikten av energieffektivisering både för plånboken och miljön. Däremot har det inte alltid varit så när äldre hus byggdes. Under byggboomen mellan 1960-1980 när 45% av småhusen i Sverige byggdes var isolering ofta dålig och uppvärmningen gjordes med eldning av olja eller direktverkande el samt ventilationen vad självdrag. För dig med hus från denna period finns stora möjligheter att spara mycket pengar genom energieffektivisering. 

 

Läs mer här för att lära dig hur ditt 70-tals hus kan blir lika energieffektivt som ett nybyggt hus idag!

Våra energiexperter på Dryft ser fram emot att hjälpa dig vidare!

 

 

Lär dig mer om energieffektivisering och 70-tals hus

 

Typ av hus som var populära under 70-talet

Isolering av platta på mark i 70-talshus
Tilläggsisolering av ytterväggar i 70-talshus

Tilläggsisolering av vinden och taket i 70-talshus

Byte av fönster i 70-talshus

Ventilation i 70-talshus
Uppvärmning av ett 70-talshus
Producera el med solceller
Även ett gammalt hus kan bli smart

 

 

 

 

 

 

Typ av hus som var populära under 70-talet

 

Under 1970-talet upplevde Sverige en aldrig tidigare skådad boom i bostadsbyggandet. Under detta årtionde byggdes över 427 644 småhus, det är ca 20% av alla småhus som finns i Sverige idag och 70-talshuset är därmed Sveriges vanligaste hus. Dessa hus hade ofta 1,5 våningar utan källare, även om källare också ibland förekom. Med den stora byggboomen under miljonprogrammet så var många av husen kataloghus.

 

Stora tak var huvudfokus för arkitekturen och ibland hade taken små takkupor. De stora taken där takstolen mötte bjälklaget mellan bottenplan och halvvåningen ovan var för att få en funktionell och rationell konstruktion snarare än nödvändigtvis estetisk.

 

Fasaderna var låga och fönstren var placerade direkt under takfoten, och tegel eller träpanel användes för ytterväggarna. Efter mitten på 70-talet blev även röda villor med vita knutar populära, och i slutet av 70-talet infördes låga villor i bungalowstil och tegelfasader.

 

Ett 70-tals hus får idag se som ett gammalt hus givet hur byggteknik och energieffektivitet har förbättrats under årtionden som följde. Det finns därför många möjligheter att uppgradera 70-talshuset till att bli energieffektivare hus.

 

Isolering av platta på mark i 70-talshus

70-talshus byggdes oftast med platta på mark med mycket lite, eller ingen isolering under. I de fall huset hade en källare så saknades ofta också isolering på dess väggar. Det ledde inte bara till dåligt isolering utan också fuktproblem. Idag rekommenderas det att nybyggda hus isoleras med 30 cm isolering under plattan.

Rekommendation för bättre isolering av platta i ett 70-talshus

Det går inte att tilläggsisolera under plattan i efterhand och att isolera ovanpå tar ofta för mycket från rumshöjden. Därmed behöver betongplattan bilas bort och grävas ur så ordentlig isolering kan läggas innan ny platta gjuts. Om huset har radon i grunden kan en radonduk läggas ner innan nya plattan gjuts. Gör man det rätt så blir det inte bara mycket bättre isolerat utan man kan också få mer takhöjd - ofta välkommet i ett gammalt hus. I den nya plattan kan man också gjuta in golvvärme, vilket inte rekommenderas om plattan inte är isolerad då man då värmer för maskarna i jorden under huset. Om huset har källare så bör man passa på att isolera väl vid dränering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsisolering av ytterväggar i 70-talshus

 

Även om isoleringen blev bättre under 70-talet än det varit tidigare årtionden så har ytterväggarna hade oftast max 10 cm isolering, till skillnad från dagens nybyggen har upp mot 30 cm isolering i ytterväggarna. Det finns också risk att isoleringen är ihoptryckt vilket gör att drag och kyla hittar sig in i konstruktionen. Sett till dagens mått är där för 70-talshus dåligt isolerade.

Rekommendation för att tilläggsisolering av ytterväggar i ett 70-talshus

Ytterväggarna kan antingen tilläggsisoleras på utsidan eller insidan. Utsidan är oftast att föredra då det bättre tar bort köldbryggor och gör gamla konstruktionen torrare. Utvändigt tilläggsisolering bör göras när fasaden byts, men en tegelfasad kan också isoleras utanpå - men det se konstigt ut att fönstren kommer så långt in i fasaden. Invändig isolering passar om fasaden är i bra skick och inte ska bytas, men det tar av boytan.

Tilläggsisolering av vinden och taket i 70-talshus

 

Taket och vinden i 70-talshus är likt väggarna dåligt isolerade med ca 10-15 cm isolering. Idag rekommenderas det att nybyggda hus har 50 cm isolering i tak/vind då det annars läcker mycket värme när värmen stiger.

 

Rekommendation för att tilläggsisolera taket eller vinden i ett 70-talshus

Värme stiger och vinden är ofta lätt att komma åt. Därför är tilläggsisolering av vinden eller taket ett enkelt och väldigt effektivt sätt att förbättra isoleringen på huset.

Byte av fönster i 70-talshus

Likt resten av husets isolering var inte heller energieffektiva hus något som var i tanken när 70-talshus byggdes. Det resulterade i tvåglasfönster som inte håller måttet idag för ett energieffektivt hem. Mot slutet av 70-talet, men framförallt under 80-talet, blev treglasfönster populärt.

 

Rekommendation för fönster i ett 70-talshus

Har ditt 70-talshus fortfarande tvåglasfönster så är det hög tid att byta till energieffektiv treglasfönster. Fönster och dörrar kan släppa ut 35% av värmen som smiter ut från huset. Har du redan bytt till treglasfönster så kan det vara dags att täta dem.

 

Ventilation i 70-talshus

 

God ventilation är viktigt både för energieffektivitet och en hälsosam inomhusmiljö. Under 70-talet var det vanligast med självdragsventilation. Med oljekrisen så började det mot slutet av 70-talet isoleras mer och tätare fönster användas, vilket resulterade i att självdraget som bygger på att luft smiter in genom springor fungerade sämre. Under byggboomen under 70-talet användes många olika typer av material som idag ses som giftiga, så som formaldehyd, asbest, blåbetong med radon. Det i kombination med den sämre fungerande ventilationen skapade både fuktproblem och ohälsosamma inomhusmiljöer.

 

 

 

Rekommendation för bättre ventilation i 70-talshus

För att få riktigt bra ventilation rekommenderas mekanisk ventilation med värmeåtervinning, såkallad FTX-ventilation. Men att installera ett fullt FTX-system med allt de innebär med aggregat och dragning av luftkanaler är en stor investering och kan vara svårt att få plats med utan större ingrepp. Därför är mini-FTX en bra ide! Likt ett vanligt FTX-system ger den mycket bra värmeåtervinning på upp till 85% men behöver inte rördragningen. Ett mini-FTX monteras istället genom fasaden och växeldrar med med en parkopplad enhet på andra sidan huset. Smart! Bra ventilation är en god investering sett både till energiförbrukningen och familjens hälsa!

 

Uppvärmning av ett 70-talshus

 

Under 70-talets oljekris och uppbyggnaden av kärnkraft i Sverige så blev direktverkande el populärt istället uppvärmning med oljeeldning som var vanligt tidigare. Det betyder att varmvattnet värms upp i en elektrisk varmvattenberedare och huset värms upp med elradiatorer. Kändes logiskt på 70-talet men inte nu i modern tid.

 

 

Rekommendation för effektivare uppvärmning i 70-talshus

Ett hus som värms med direktverkande el är inte populärt i dessa tider med rekordhöga elpriser. Men som tur är så finns det åtgärder för att få ett mycket effektivare uppvärmningssystem. Med en luft-luftvärmepump kan huset värmas effektivt även om huset inte har vattenburen värme. Om du har vattenburen värme så passar det perfekt med en luft-vattenvärmepump eller en bergvärmepump för att värma både huset och varmvattnet. Med dessa effektiva värmepumpar kan kostnaden för att värma huset minskas med 75%!

Producera el med solceller

De stora taken på 70-talshus är kanske inte det mest estetiskt populära idag. Men de passar perfekt för att fylla med solceller för att producera egen el.

 

 

Även ett gammalt hus kan bli smart

Med smart styrning av ditt hus kan huset värmas upp effektivare och variationer av timpriset på el kan tas tillvara på. Huset må vara gammalt men det är lätta att ta det in i framtiden ändå genom att installera smart automatisk styrning!

 

 

 

 

Vanliga frågor om energieffektivisering av gamla hus

Vilka är de bästa sätten att förbättra energieffektiviteten i ett hus från 70-talet?

      

Bland de effektiva sätten att förbättra energieffektiviteten är att isolera vinden och väggarna, byta ut äldre fönster till energieffektiva fönster, uppgradera värme- och kylsystemen, och installera energieffektiva belysningssystem.

Vilka isoleringsmetoder är mest effektiva för äldre hus?

      

Att lägga till isolering i vinden är ofta det mest kostnadseffektiva, men även att blåsa in isolering i väggarna kan ge betydande energibesparingar.

Är det värt att byta ut fönster i ett äldre hus för energibesparing?

      

Ja, gamla fönster kan vara en stor källa till värmeförlust. Att byta ut dem mot moderna, energieffektiva fönster kan bidra till att minska energikostnaderna betydligt.

Vad bör jag tänka på när jag uppgraderar värme- och kylsystemen i ett äldre hus?

      

När du uppgraderar ditt system, överväg energieffektiva alternativ som värmepumpar. Kom ihåg att även ett effektivt system behöver vara ordentligt dimensionerat för ditt hus för att fungera som bäst.

Är solpaneler ett bra sätt att öka energieffektiviteten i ett äldre hus?

      

Ja, solpaneler kan vara ett utmärkt sätt att minska din energiförbrukning och göra ditt hem mer hållbart. Men se till att ditt tak är i gott skick och korrekt orienterat för att få mest möjliga solstrålning.

Vilka energieffektiva belysningsalternativ finns det för äldre hus?

      

LED-lampor är mycket mer energieffektiva än traditionella glödlampor och kan bidra till att minska dina energikostnader.

Hur kan jag göra mitt hus från 70-talet mer energieffektivt utan att göra stora renoveringar?

      

Små åtgärder som att täta dörrar och fönster, installera termostatstyrd värme, och byta ut gamla vitvaror med energieffektiva kan göra en stor skillnad

Är det nödvändigt att uppgradera isoleringen i mitt 70-talshus om jag redan har någon form av isolering?

      

Det beror på isoleringens skick och typ. Äldre isoleringsmaterial kan ha försämrats över tid eller kanske inte vara lika effektiva som moderna alternativ. Ett av våra energiproffs på Dryft kan hjälpa till att fastställa om din befintliga isolering behöver uppgraderas.

Hur kan jag minimera störningar och bevara husets ursprungliga charm när jag genomför energieffektiviseringsåtgärder?

      

Du kan behålla husets originalutseende genom att välja lösningar som är mindre invasiva eller kan döljas väl. Till exempel kan du installera isolering i vinden eller under golvet, använda fönsterfilm på äldre fönster för att förbättra deras effektivitet, eller välja energieffektiva apparater som liknar husets originalstil.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.

 

Vill du veta mer om hur gamla hus från andra årtionden kan energieffektiviseras? Läs mer om:
Hus från 50-talet

Hus från 60-talet