Energideklaration av villa i Stockholm

---Just nu erbjuder vi inte energideklaration--- 

Våra energiexperter hjälper dig med energideklaration i Stockholm. Kontakta oss så kommer vi igång! När du gör en energideklaration med Dryft ingår alltid också Energideklaration Extra och Termografi kostnadsfritt

Har du ett hus med hög energiförbrukning? Då kan också en energirenovering också vara en bra ide.

Finalist årets byggföretag

Energideklaration Dryft Energideklaration Dryft

Hur går det till att göra en energideklaration?

Steg 1
Boka en tid som passar dig
Boka en tid som passar dig

Kontakta oss för att boka ett hembesök med våra energiexperter

Kontakta oss för att boka ett hembesök med våra energiexperter

Boka energideklaration
Steg 2
Uppgifter om ditt hus
Uppgifter om ditt hus

Efter att du bokat får du ett formulär med några frågor om ditt hus som du fyller i inför hembesöket

Efter att du bokat får du ett formulär med några frågor om ditt hus som du fyller i inför hembesöket

Läs mer
Steg 3
Hembesök av Energiexpert
Hembesök av Energiexpert

Hembesök av energiexpert från Dryft. Ni går tillsammans igenom ditt hus och gör energibesiktningen.

Hembesök av energiexpert från Dryft. Ni går tillsammans igenom ditt hus och gör energibesiktningen.

Vad är en energiexpert?
Steg 4
Energideklaration inom 48 timmar
Energideklaration inom 48 timmar

Inom 48 timmar efter hembesöket har du din nya energideklaration på mailen.

Inom 48 timmar efter hembesöket har du din nya energideklaration på mailen.

Läs om energiklass

Hur kan vi göra energideklarationer för bara 1850 kr när andra kostar många tusenlappar?

 

På Dryft är vi experter på villor och speciellt dess energiförbrukning. Förutom energideklarationer gör vi alla olika typer av åtgärder för att energieffektivisera villor och har alla typer av hantverkstjänster du behöver. Energideklarationer gör vi därför för självkostnadspris då vi vet att många villaägare senare också vill ha hjälp med andra tjänster vi har. Våra energideklarationer är precis som andras gjorda av certifierade energiexperter - men vi inkluderar alltid också Energideklaration Extra och Termografi kostnadsfritt!

 

Vi vill lära känna dig och ditt hus, och hoppas att vi i framtiden också får chans att hjälpa dig med vår bredd av hantverkstjänster och energieffektivisering.

Energiexpert på Dryft

Vad är en certifierad energiexpert?


En certifierad energiexpert är enligt Boverkets krav en person med rätt teknisk utbildning och praktisk erfarenhet inom energiområdet. Dessa experter är de enda som är behöriga att skapa energideklarationer för hus.

 

Vad som särskiljer energiexperter på Dryft med många andra är att de också har omfattande praktiska erfarenhet från energirenoveringar. Denna erfarenhet gör att de inte bara kan hjälpa dig med pappersprodukten energideklaration, utan även ge konkreta förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten, ge kostnadsförslag för dessa åtgärder och med Dryfts hantverkare göra utförandet. Med andra ord, våra energiexperter hjälper dig med allt från bara en energideklaration eller hela vägen till en hel energirenovering.

Termografi av villa

Termografi av huset visar vart värme läcker ut

 

Termografi av hus är en teknik som använder en speciell infraröd kamera, kallas också för värmekamera, för att skapa bilder (kallade termogram) som visar temperaturen på olika delar av ett hus. Denna metod är effektiv för att upptäcka var värmen läcker ut från huset, till exempel områden där isoleringen är dålig, dåliga fönster eller där dåligt ventilation, så som självdragsventilation, läcker ut värme.

 

Termografi av ditt hus ingår när du gör en energideklaration i Stockholm med Dryft!

Energirenovering med Dryft

Energideklaration Extra gör att du lär känna ditt hus

 

Energideklarationen är ett kvitto på ditt hus energiprestanda genom att ange en energiklass. Men det är också intressant att veta hur man kan ta sitt hus till bättre energiklasser. Enligt lag behöver energideklaration innehålla förlag på åtgärder för att förbättra husets energiklass, men dessa förslag är ofta standardiserade och inte skräddarsydda för just dina och ditt hus behov och förutsättningar. Med Energideklaration Extra går vi grundligt igenom ditt hus så du lär känna det och dess energipotential. Från det skapar vi en skräddarsydd plan av möjliga förbättringar för att nå bättre energiklasser - med tydlig beskrivning och kostnadsförslag för dessa förbättringar. Vi kallar det Energirenovering.

 

Att förbättra husets energiprestanda, och därmed energiklass, kan spara mycket pengar på lägre elräkning men också öka värdet på huset samt ge tillgång till ränterabatt på bolånet genom så kallat grönt bolån.

 

Energideklaration Extra ingår när du gör en energideklaration med Dryft

Vanliga frågor om Energideklaration för villa

Vad är en energideklaration för villa?

      

En energideklaration är en omfattande utvärdering av en fastighets energianvändning och energieffektivitet. Den inkluderar detaljerad information om uppvärmningssystem, elanvändning, och potentiella förbättringar för att öka energieffektiviteten. Deklarationen ger husets energiklass och är ett viktigt verktyg för att förstå och förbättra en byggnads energiprestanda. Energideklarationen görs av certifierade energiexperter.

När behövs en energideklaration?

      

En energideklaration behövs vid försäljning eller uthyrning av en villa, vilket hjälper köpare och hyresgäster att förstå byggnadens energiprestanda. För nya byggnader krävs en deklaration inom två år efter färdigställandet för att säkerställa att byggnaden uppfyller gällande energistandarder.

Är det krav att ha en energideklaration för villa?

      

För villaägare är det ett lagkrav att ha en giltig energideklaration vid försäljning eller uthyrning. Detta krav säkerställer att potentiella köpare eller hyresgäster får korrekt information om fastighetens energieffektivitet, vilket är viktigt för både miljömässiga och ekonomiska beslut.

Vad kostar en energideklaration för en villa?

      

Kostnaden för en energideklaration för en villa kan variera beroende på flera faktorer som fastighetens storlek, ålder och komplexitet. Kostnaden hos de flesta aktörer på marknaden brukar vara mellan en bit över 2000 kr till 5000 kr. På Dryft har vi marknadens lägsta kostnad, 1850 kr fast pris för energideklaration för en villa i Stockholm.

Vad är priset för energideklaration för en villa?

      

Priset för en energideklaration för en villa varierar beroende på fastighetens storlek, ålder och komplexitet. Priset för energideklaration för en villa hos de flesta aktörer på marknaden brukar vara mellan en bit över 2000 kr till 5000 kr. På Dryft har vi marknadens lägsta pris, 1850 kr fast pris för energideklaration för en villa i Stockholm.

Vad ingår i en energideklaration?

      

En energideklaration innehåller en detaljerad analys av fastighetens energianvändning, inklusive uppvärmning, elanvändning och vattenförbrukning. Den ger huset dess energiklass och listar rekommenderade åtgärder för att förbättra villans energieffektiviteten. Energideklarationen ger också en översikt över fastighetens energiprestanda jämfört med liknande byggnader. Energideklarationen får du inom 48 timmar från att vår energiexpert gjort hembesöket.

 

När du gör en energideklaration med Dryft ingår dessutom Termografi och Energideklaration Extra!

Hur gör man en energideklaration?

      

För att utföra en energideklaration anlitas en certifierad energiexpert som gör ett hembesök för att göra en grundlig inspektion av huset. Experten samlar in data om fastighetens energianvändning och sammanställs en rapport som visar fastighetens energiprestanda, samt ger rekommendationer för förbättringar. Boka en energiexpert från Dryft för att göra en energideklaration

 

Hur lång tid tar det att göra en energideklaration?

      

Oftast finns det tid för hembesök av energiexperten inom några dagar. Inspektionen tar ca 1-2 timmar beroende på storlek och komplexitet på huset. Därefter får du den färdiga energideklarationen till din mail inom 48 timmar.

 

Hur länge är energideklarationen giltig?

      

En energideklaration är giltig i tio år under förutsättning att inga större förändringar görs på fastigheten som påverkar dess energiprestanda. Om omfattande renoveringar eller uppgraderingar genomförs, kan det vara nödvändigt att uppdatera deklarationen för att återspegla de nya förhållandena.

Hur förbättrar men husets energiklass i energideklarationen?

      

För att förbättra ett hus energiklass i energideklarationen kan man genomföra olika energieffektiviseringsåtgärder. Dessa inkluderar att förbättra isoleringen i väggar, tak och golv, byta till energieffektiva fönster och dörrar och uppgradera till energieffektiva uppvärmningssystem. Att investera i  solceller kan också bidra till en högre energiklass.

 

Prata med en energiexpert på Dryft så hjälper vi dig!

Hur går det till att göra en energideklaration av sitt hus?

      

För att göra en energideklaration av ditt hus börjar du med att anlita en certifierad energiexpert. Energiexperten kommer att genomföra en grundlig inspektion av din fastighet, inklusive att analysera uppvärmningssystem, isolering, fönster och andra faktorer som påverkar energianvändningen. Efter inspektionen sammanställs en rapport som visar fastighetens energiprestanda och ger rekommendationer för förbättringar. Hembesöket tar ca 1-2 timmar och inom 48 timmar efter hembesöket får du den färdiga energideklarationen.

Vem har ansvar att energideklaration görs?

      

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en giltig energideklaration finns tillgänglig vid försäljning, uthyrning eller nybyggnation av en fastighet.

Måste huset ha en energideklaration?

      

Det är ett lagkrav att ha en giltig energideklaration vid försäljning, uthyrning eller nybyggnation av ett hus. Denna lagstiftning syftar till att öka medvetenheten om energieffektivitet och uppmuntra fastighetsägare att vidta åtgärder för att förbättra sina fastigheters energiprestanda.

Vem får skapa energideklarationer?

      

Endast certifierade energiexperter, som har genomgått nödvändig utbildning och certifiering, får skapa officiella energideklarationer. Dessa experter har kunskapen och verktygen för att noggrant bedöma en fastighets energiprestanda och ge rekommendationer för förbättringar.

Får man göra själv göra energideklaration?

      

Nej, enligt lag måste energideklarationer utföras av certifierade energiexperter. Detta säkerställer att deklarationerna är korrekta, pålitliga och uppfyller de standarder som fastställts av relevanta myndigheter. Fastighetsägare kan inte själva utföra en officiell energideklaration.

 

Vad innehåller en energideklaration?

      

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter:

 • husets energiklass
 • husets energiprestanda. Från 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital
 • den energianvändning som skulle vara kvar vid uppförande av en ny byggnad av samma typ
 • specifik energianvändning (som tidigare hette energiprestanda)
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • husets värmesystem
 • den uppvärmda arean, som kallas Atemp
 • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
 • om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • åtgärdsförslag som har att syfte att minska energianvändningen
 • uppgifter om den energiexpert som utfört energideklarationen
 • sammanfattning av energideklarationen.

 

Hos Boverket kan man läsa mer om innehållet i en energideklaration

Vad betyder energiklass som visas i energideklarationen?

      

Energiklassen i en energideklaration, som sträcker sig från A (mest energieffektiv) till G (minst energieffektiv), ger en indikation på fastighetens energiprestanda. En hög energiklass innebär lägre energiförbrukning och potentiellt lägre driftskostnader, medan en lägre klass indikerar ett större behov av energieffektiviseringsåtgärder. Här kan du läsa en detaljerad beskrivning om energiklass för hus

Måste åtgärdsplanen som finns i energideklarationen utföras?

      

Åtgärdsplanen i en energideklaration består av rekommendationer för att förbättra fastighetens energieffektivitet. Det är inte ett lagkrav att genomföra dessa åtgärder, men det kan vara bra att överväga dem då de leda till betydande förbättringar i energiprestanda, lägre energikostnader och en mer hållbar fastighet. Det påverkar också husets värde positivt.

Kan man se om mitt hus redan har en energideklaration?

      

För att ta reda på om ditt hus redan har en energideklaration kan du söka i Boverkets register, där alla utfärdade energideklarationer registreras. Alternativt kan du kontakta tidigare ägare för att få information om tidigare utförda energideklarationer för din fastighet.

Kan man sälja huset utan energideklaration?

      

Att sälja ett hus utan en giltig energideklaration är inte tillåtet enligt lag. Energideklarationen är en viktig del av försäljningsprocessen eftersom den ger potentiella köpare viktig information om husets energiprestanda och förväntade kostnader för energiförbrukningen.

Vilken energiklass behövs i energideklarationen för att få grönt bolån?

      

För att kvalificera sig för ett grönt bolån krävs ofta att huset har en hög energiklass, vanligtvis A eller B. Dessa klasser indikerar att fastigheten är energieffektiv, vilket kan leda till lägre driftskostnader och en minskad miljöpåverkan. Banker och finansinstitut erbjuder ofta förmånligare lånevillkor för fastigheter med hög energieffektivitet.

Varför kräver Boverket energideklaration?

      

Boverket kräver energideklarationer för att främja energieffektivitet och minska byggnaders miljöpåverkan - och för att mäta att regler kring energieffektivitet följs. Genom att kräva dessa deklarationer uppmuntras fastighetsägare att förbättra sina byggnaders energiprestanda, vilket bidrar till Sveriges mål för energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Det hjälper också köpare och hyresgäster att göra informerade beslut baserade på fastighetens energiförbrukning.

Är energideklaration obligatorisk för alla småhusägare?

      

Ja, energideklaration är obligatorisk för alla småhusägare vid försäljning, uthyrning eller vid nybyggnation. Detta krav säkerställer att alla potentiella köpare eller hyresgäster får korrekt och relevant information om fastighetens energiprestanda. Det är ett viktigt steg för att öka medvetenheten om energieffektivitet och uppmuntra energibesparande åtgärder.

Kan energideklarationen påverka värdet på min villa?

      

En bra energiklass i energideklarationen har positiv effekt på värdet på din villa. Hus med hög energieffektivitet är ofta mer attraktiva för köpare, eftersom de indikerar lägre driftskostnader och möjhligheter till bättre lånevillkor. En bra energiklass kan också vara en indikation på att huset är väl underhållen och moderniserad, vilket kan öka dess marknadsvärde

Vilka energiförbättringar rekommenderas vanligtvis i en energideklaration?

      

I en energideklaration rekommenderas ofta åtgärder som kan förbättra husets energieffektivitet. Till exempel tilläggsisolering, byte till energieffektiva fönster och energieffektiv uppvärmning. Men varje hus är unikt och energiexperten kan ge åtgärder anpassat för dina och ditt hus behov.

Vad händer om jag inte gör en energideklaration när det krävs?

      

Om du inte utför en energideklaration när det är lagkrav, kan du stöta på flera problem. För det första kan du bli bötfälld för att inte följa lagen. För det andra kan det skapa problem vid försäljning eller uthyrning av fastigheten. Utan en giltig energideklaration kan processen att sälja eller hyra ut fastigheten bli komplicerad och kan till och med stoppas tills en deklaration tillhandahålls.

Hur kan jag jämföra energiprestandan mellan olika villor?

      

För att jämföra energiprestandan mellan olika villor bör du granska deras energideklarationer. Dessa dokument ger en energiklassificering från A (mest energieffektiv) till G (minst energieffektiv) och detaljerad information om fastighetens energianvändning och effektivitet. Genom att jämföra energiklasser och de specifika rekommendationerna för förbättringar i varje deklaration, kan du få en klar uppfattning om hur olika fastigheter står sig i termer av energieffektivitet. Detta är särskilt användbart vid köp av en ny fastighet eller vid jämförelse av potentiella uppgraderingar för din nuvarande bostad.

Kan energideklarationen påverka mina möjligheter att få lån eller försäkring för min villa?

      

En energideklaration kan påverka lån och försäkringsvillkor, då banker och försäkringsbolag kan se en villa med hög energieffektivitet och som är bra underhållen som en lägre risk. En bra energiklass indikerar lägre driftskostnader och en mer hållbar fastighet, vilket kan leda till förmånligare lån och försäkringspremier. Detta gör att fastighetsägare med hög energieffektivitet ofta kan dra nytta av bättre finansiella villkor. Till exempel gröna lån av banker.

Hur hittar jag en certifierad energiexpert för att utföra min energideklaration?

      

Kontakta oss på Dryft så hjälper vi dig! Våra duktiga energiexperter och erbjuder energideklarationer till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Hur skiljer sig energideklarationen för äldre hus jämfört med nybyggda hus?

      

Energideklarationen för äldre hus jämfört med nybyggda hus skiljer sig ofta åt då kraven för hur energieffektivt ett nybyggt hus har ökat med åren. Äldre hus brukar ha lägre energiklasser på grund av äldre byggteknik, mindre effektiva isoleringsmaterial och äldre uppvärmningssystem. Nybyggda hus å andra sidan är ofta konstruerade med moderna energieffektiva material och tekniker, vilket resulterar i högre energiklasser. Detta innebär att äldre hus ofta har större behov av energieffektiviseringsåtgärder för att förbättra sin energiprestanda. För nybyggda hus är kraven idag minst energiklass C.

Vilken inverkan har klimatzonen på energideklarationen för min villa?

      

Klimatzonen där din villa är belägen har en betydande inverkan på energideklarationen. I kallare klimat tillåts högre energianvändning för samma energiklass. Det görs för att energiklasser ska bli jämförbara över hela landet. Men det är då viktigt att tänka på ett det därmed inte går att jämföra faktiska energianvändningen mellan villor i olika klimatzoner om man inte vet hur man räknar ut faktiska energianvändningen från husets energiklass.

Hur påverkar installation solceller energideklarationen?

      

Installation av solceller har en positiv inverkan på energideklarationen. Solceller minskar beroendet av extern energi genom att generera egen el. Det på samma sätt som hur en energieffektiv värmepump med högt COP-värde, så som en bergvärmepump eller luft-vattenvärmepump, också minskar behovet av extern energi till huset. Det är mängden tillförd extern energi som energiklassen i energideklarationen baseras på.

Vilka är de vanligaste bristerna som upptäcks under en energideklaration?

      

De vanligaste bristerna som upptäcks under en energideklaration är bland annat otillräcklig isolering, äldre och ineffektiva uppvärmningssystem så som gamla värmepumpar eller direktverkande el, dåligt isolerade fönster och dörrar. Dessa brister kan leda till onödigt hög energianvändning och dålig energiklass i energideklarationen. Att identifiera och åtgärda dessa brister är avgörande för att förbättra husets energieffektivitet och därmed energiklassen i energideklarationen.

Vilken betydelse har ventilationssystemet för energideklarationen?

      

Ventilationssystemet i huset spelar en viktig roll i energideklarationen  eftersom det påverkar energieffektiviteten. Ett effektivt ventilationssystem, så som FTX-ventilatorn, kan bidra till att minska energiförluster samtidigt som det upprätthåller en hälsosam inomhusmiljö. FTX-ventilation har värmeåtervinning vilket minskar behovet av uppvärmning och därmed förbättrar energiprestandan. Självdragsventilation å andra sidan har ingen värmeåtervinning och släpper därmed ut uppvärmd inomhusluft direkt till det fria.

Hur påverkas energideklarationen av husets uppvärmningssystem?

      

Husets uppvärmningssystem har stor inverkan på energideklarationen. Äldre, ineffektiva uppvärmningssystem kan leda till högre energianvändning och lägre energiklasser. Moderna, energieffektiva system, som värmepumpar, kan däremot förbättra energiprestandan betydligt. Valet och skicket på uppvärmningssystemet är därför en kritisk faktor för att uppnå en hög energiklass.

Vad är skillnaden mellan energideklaration och energibesiktning?

      

En energideklaration är en standardiserad bedömning av en husets energiprestanda, inklusive energianvändning och effektivitet. Den ger en energiklass och rekommendationer för förbättringar. En energibesiktning är däremot en mer detaljerad och teknisk granskning av husets energisystem, inklusive uppvärmning, ventilation och isolering. Den ger en mer omfattande analys av energiförbrukning och potentiella förbättringar.

 

När vi på Dryft gör en energideklaration så gör vi samtidigt en energibesiktning - det kallar vi Energideklaration Extra samt Termografi och ingår alltid!

Kontakta oss
Energiklasser för villor - energideklaration

 

Vad är en energideklaration?

 

Första steget till att göra ett hus mer energieffektivt är att förstå hur det fungerar. Arbetet för att få den förståelsen för ditt hem liknar arbetet som görs för en faktisk energideklaration. 

 

Sedan 2006 finns en lag i Sverige att byggnader skall ha en energideklaration. Bakgrunden är ett EU-direktiv från 2002. Syftet är att verka för en lägre energianvändning i samhället, minskad klimatpåverkan och en god inomhusmiljö. Det är Boverket som tar fram föreskrifter för energideklarationer och ser till att lagen efterlevs medans det är företag med certifierade  energiexperter som utför energideklaration för huset.

 

 

 

Det skiljer sig en del i lagstiftningen när och hur energideklarationer skall genomföras beroende på typ av byggnad, där högst krav ställs på byggnader för allmänheten och bostäder med nyttjanderätt, till exempel hyres- och bostadrättfastigheter. I denna text fokuseras det på vad som gäller privatpersoner som äger villor och radhus.

 

 

När skall villor energideklareras?

 

Villor behöver endast ha en energideklaration när de nybyggda eller om de skall säljas eller hyras ut. 

 

Nybyggda hus ska energideklareras senast två år efter att huset tagits i bruk. Det är byggherren som är ansvarar att det görs. Energideklarationen kan ses som kvitto på att huset uppfyller utlovad energiprestanda liksom minimikravet på energiprestanda för nybyggda hus i Boverkets byggregler. Boverket kan utdöma vite om inte en energideklaration lämnas in.

 

Hus som skall säljas skall ha en giltig energideklaration. Det är säljarens ansvar att det finns en energideklaration senast vid annonseringen av huset. Deklarationen underlättar för potentiella husköpare att jämföra energianvändningen och driftkostnaden mellan olika hus. Det måste också finnas en energideklaration om hela eller delar av huset skall hyras ut. En energideklaration gäller i 10 år. Om du står inför försäljning får energideklarationen alltså inte vara äldre än så. Om du har vidtagit åtgärder för att energieffektivisera ditt hus bör du också ta fram en uppdaterad energideklaration som ger rätt bild till potentiella köpare. 

 

Även om det i övrigt inte är obligatoriskt för villaägare att energideklarera sitt hus, bidrar det till förståelse av husets energiförbrukning och för att kunna ta välgrundade beslut om man vill förbättra sitt hus energiegenskaper. Många banker erbjuder också en ränterabatt om man har en energideklaration som visar att man har ett energieffektivt hus. 

 

Det finns en del undantag för kravet på energideklaration som kan vara av intresse för privatpersoner. Fristående byggnader med användbar area mindre än 50 m2 samt ekonomibyggnader med lågt energibehov inom skogs- och jordbruksnäring behöver inte energideklareras. Det gäller även bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under begränsad del av året där energiförbrukningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning, vilket i de flesta fall gäller fritidshus. 

 

Huvudregeln är att varje byggnad som skall energideklareras, skall ha en egen energideklaration. Ett undantaget är sammanbyggda byggnader, till exempel radhus och kedjehus, som under vissa förutsättningar (som oftast är uppfyllda) kan ha en gemensam energideklaration. 

 

 

 

Hur går en energideklaration i villa till?

 

Energideklarationen för skall var upprättad av en certifierad energiexpert.

 

Vid en energideklaration för småhus, så som villor och radhus, Först görs en genomgång av befintliga uppgifter om huset, omfattande husets energiförbrukning, ritningar över huset, protokoll från ventilationskontroll och radonmätning om det är gjorts, och om åtgärder har gjorts sedan tidigare energideklarationer. Därefter görs en besiktning av huset. Omfattningen av besiktningen ska bedömas av energiexperten utifrån de uppgifter husets ägare har lämnat, men normalt görs en okulär kontroll av värme- och ventilationssystem, samt hur väl husets klimatskal, dvs. fönster, ytterdörrar, taket och ytterväggar isolerar.

 

Energideklarationen skall normalt utföras med en besiktning på plats. Undantag då det kan göras på distans är om huset har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som redan är deklarerad, eller om det är ett nytt hus eller 

ett hus dokumenterat god energiprestanda.

 

Energiprestanda och energiklassning av villor

 

Husets energiprestanda och energiklass är centrala uppgifter i en energideklaration.

 

Energiprestandan av ett hus visar hur bra energirelaterade egenskaper byggnaden huset. Det är ett mått som vägs samman av byggnadstekniska och installationstekniska egenskaper. Sättet att beräkna energiprestandan och hur den ska beskrivas i en energideklaration har förändrats några gånger sedan lagen kom till 2006, allt för att kunna göra mer korrekt bedömning. En större förändring gjordes 2019. Detta medför att energideklarationer av olika ålder inte alltid på ett enkelt sätt kan jämföras med varandra.

 

För att räkna ut energiprestandan utgår man från levererad mängd energi till byggnaden, omfattande energi för uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, och eventuell komfortkyla. All annan energi som används i byggnaden benämns hushållsenergi, och räknas inte in i energianvändning för energideklarationen. En förändring i energideklarationer från och med 2019 är att man tar hänsyn till från vilket energislag som den levererade energin kommer ifrån genom ett viktningsförfarande. Den del av energin som till exempel kommer från el ”räknas upp” hela 1,8 gånger, medan om det är hållbara energikällor är faktorn betydligt lägre, exempelvis 0,7 för fjärrvärme. 

 

För att lättare kunna jämföra hus över hela landet ingår en geografisk korrigering av uppmätt energianvändning, där det finns 51 ”geografiska klimatfaktorer” (mot tidigare fyra klimatzoner). I Stockholm är klimatfaktorn 1, i ”varmare” kommuner justerar klimatfaktorn upp energianvändningen i byggnaden, och i ”kallare” kommuner justerar klimatfaktorn ner energianvändning för att uppskatta hur energiförbrukningen skulle vara om de stod i samma geografiska område.

 

Byggnadens energianvändning ska bestämmas vid ett normalt brukande, vilket bland innebär en ”normal” inne- och varmvattentemperatur, samt för ett ”klimatmässigt” normalår för den ort bygganden är belägen. Om det inte är ”naturliga förhållanden” görs en korrigering på ett standardiserat sätt.

 

Summan av de korrigerade värdena för de olika energislagen som levererar energi till byggnaden kallas för byggnadens primärenergianvändning. 

 

I nästa steg beräknas byggnadens energiprestanda genom att primärenergianvändning sätts i relation till husets uppvärmda boarea, s.k. Atemp, där man alltså får uppgift om byggnadens energianvändning i kWh/m2 och år. Detta benämns byggnadens primärenergital, EP-pet. I energideklarationer äldre än 2019 används begreppet specifik energianvändning, som kan skilja sig från primärenergitalet eftersom det är beräknat på ett annat sätt. För att underlätta jämförelsen med äldre energideklarationer finns även den specifik energianvändning redovisat i sammanfattning i energideklarationen från och med 2019. 

 

Efter att ha bestämt husets energiprestanda klassas byggnaden med en energiklass, som infördes 2014. Energiklassningen använder bokstäver från A till G, där A är bästa betyg. Det liknar alltså den energiklassning som används för vitvaror, tv-apparater m.m. 

 

Minimikravet på energiprestanda för ett nybyggt hus i Boverkets byggregler får energiklass C. Det motsvarar ett primärenergital på 68-90 kWh/m2 och år. Som jämförelse har ett hus i energiklass A ett primärenergital på högst 45 kWh/m2 och år. Ibland används benämningen ”passivhus” för hus i klass A och ”lågenergihus” för hus i klass B.  Hus i klass D - G, där de flesta äldre hus hamnar, har alltså större energibehov än kravet på ett nybyggt hus. I ett hus i klass G går det till exempel åt mer en 2,3 gånger mer energi än kravet för ett nybyggt hus.

 

A = EP-pet är under 50 procent av kravet för en ny byggnad.

B = EP-pet är mellan 50 och 75 procent av kravet för en ny byggnad.

C = EP-pet är mellan  75 och 100 procent kravet för en ny byggnad.

D = EP-pet är mellan  100 och 135 procent av kravet för en ny byggnad.

E = EP-pet är mellan 135 och 180 procent av kravet för en ny byggnad.

F = EP-pet är mellan 180 och 235 procent av kravet för en ny byggnad.

G = EP-pet är över 235 procent av kravet för en ny byggnad.

 

 

Åtgärdsförslag för energieffektivisering av villa

 

Om energideklarationen visar att huset har behov av energiförbättringar skall energiexperten ge förslag på åtgärder för att minska energianvändningen, där det också redovisas hur stor energibesparingen blir om åtgärden genomförs. Åtgärderna skall vara konstandseffektiva, men de får inte försämra inomhusmiljön eller husets kulturvärde. På Dryft kan vi hjälpa dig med alla olika typer av energieffektiviseringsåtgärder och vilka bidrag för energieffektivisering som finns för ditt hus. 

 

 

Centralt register för energideklarationer

Energideklarationen skall rapporteras till Boverket, som håller ett centralt register över alla genomförda energideklarationer. Det är energiexperten som upprättat energideklarationen som ansvarar för det.

 

 

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.