Byta från direktverkande el till vattenburen värme

 

Med skenande elpriser är det är det en bra idé att se över sin bostads energiförbrukning. Många äldre hus har fortfarande direktverkande el som en värmekälla. Har du direktverkande el i din bostad har du säkerligen upplevt att kostnaderna för din uppvärmning blir mycket höga, och du har kanske hört talas om mer energieffektiva alternativ för uppvärmning av ditt hus som är vänligare mot både din plånbok och miljön. Genom att byta till ett vattenburet värmesystem med effektiv värmepump kan du spara mellan 50-80% på energikostnaderna och få bättre energiklass på huset.

 

För att kunna nyttja ett vattenburet uppvärmningssystem, som till exempel en luft/vattenvärmepump eller en bergvärmepump, för ett hus som tidigare enbart haft direktverkande el så krävs det ett byte, eller en konvertering som det också kallas, från direktverkande el till ett vattenburet värmesystem. 

 

Vill du veta mer om hur ditt hus kan byta från direktverkande el till vattenburen värme med effektiv värmepump? Läs mer nedan eller prata med ett energiproffs på Dryft!

El-element

Skillnaden på direktverkande el och vattenburen värme

 

Uppvärmning med direktverkande el sker med el-element som drivs av el för att värma upp bostaden. Energimässigt innebär direktverkande el att man får ut samma mängd värme som den energi som förbrukas genom elen. När direktverkande el används för att värma upp en bostad används el-element, även kallat el-radiatorer, alternativt el-slingor som el-golvvärme. Ibland används även en kombination av el-element och el-golvvärme.

 

Vattenburen värme kallas det när uppvärmning som sker genom att vatten som värmts upp cirkulerar i ett rörsystem till vattenelement, även kallat vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme. Vattenburen värme behöver inte vara effektivare än direktverkande el då vattnet kan vara värmt direkt med el, så kallat vattenburen elvärme. Med till ett ett vattenburet system kan effektivare värmepumpar såsom en luft/vattenvärmepump eller bergvärmepump användas för att värma upp tappvatten och varmvattnet för att värma huset på ett väldigt enerieffektivt sätt.

 

Måttet på hur effektiv en värmepump är kallas COP-värde. Det betyder hur mycket mer värmeenergi som kommer ut jämfört med el-energi som stoppas in. Till exempel med ett COP-värde på 5 får du ut 5 kwh värme när du stoppar in 1 kwh el. För direktverkande el är COP-värdet 1 då 1 kwh el ger 1 kwh värme. Därmed är direktverkande el inte en kostnadseffektiv lösning för att värma upp din bostad.

 

Har du frågor som berör vatten och el, kontakta våra duktiga elektriker och rörmokare på Dryft!

Kontakta oss
Hantverkare drar vattenburna ledningar

Fördelarna med vattenburen värme - ett bra alternativ till direktverkande el


Som nämnt ovan är alltså vattenburen värme varmvatten som genom slingor och rörsystem cirkulerar i bostaden. Detta ger en jämn och behaglig temperatur i bostaden då värmen sprids effektivt, speciellt med golvvärme. När varmvattnet fördelar värmen i huset så ackumulerar dessutom massan i huset värme vilket gör att huset inte skulle kylas ned lika snabbt vid händelse av till exempel strömavbrott.

 

Men största fördelarna är att du får större flexibilitet kring vilken typ av uppvärmningskälla du vill använda dig av och det möjliggör att effektiva värmepumpar kan används. En effektiv värmepump kan sänka uppvärmningskostnaden med upp till 80% för både uppvärmningen av huset och tappvatten.

 

Trots de relativt höga kostnaderna att installera ett vattenburet värmesystem har kostnaderna i regel återbetalat sig själva efter ca 10-15 år. Då livslängden på värmesystemet är mycket längre än så, så sparar du mycket i uppvärmning under systemets livstid. Därtill går huset upp  värde - så att konvertera från direktverkande el till vattenburen värme är oftast en bra investering.

Kontakta oss

Konverteringsbidrag för direktverkande el till vattenburen värme

Det finns statliga bidrag för att konvertera hus med direktverkande el till vattenburen värme. Det nya bidraget för energieffektivisering är tänkt att skynda på omställningen till en mer hållbar elförbrukning, dels ur ett privatekonomiskt perspektiv - men också ur miljösynpunkt.

Hur det går till att byta från direktverkande el till att installera vattenburen värme

Genom att byta, kallas också konvertera, från direktverkande el till vattenburen värme kan man använda en effektiv värmepump för uppvärmning istället för el - och sänker därmed uppvärmningskostnaden avsevärt. Men det är några val att göra. Vad för vattenburen värme som ska installeras, med andra ord hur värmen genom vattenburna systemet fördelas i bostaden, så kallat distributionssystem så som element eller golvvärme. Därefter hur varmvattnet som värmer huset ska värmas upp, där det är vanligast att installera en effektiv luft/vatten-värmepump eller bergvärmepump. Vad av luft/vatten-värmepump eller bergvärmepump som passa ditt hus beror på förutsättningarna.

 

Nedanför förklaras det hur bytet från direktverkande el till olika vattenburna distributionssystem och värmekällor går till.

Byta från el-element till vattenburna element

Samtliga el-element, kallas också för el-radiatorer, i huset byts ut till vattenelement/vattenradiatorer och vattenledningar dras till elementen. Vattenledningarna kan antingen dras utanpåliggande, dvs där de syns på väggen det ibland är i badrum, eller infällt så de inte syns. Utanpåliggande dragning är billigare då det inte behöver öppnas golv/väggar/tak för att gömma vattenledningarna. Vill man dölja vattenledningarna till de nya vattenelementen så är behöver de byggas in under golvet, i väggen eller i taket - vad som väljs beror på vad som passar huset och vad för andra renoveringar som ska göras i samband med bytet från direktverkande el till vattenburen värme. Vattenledningarna till elementen kan från värmekällan dras till vardera element och/eller seriekopplas. Därefter kopplas vattenledningarna till värmekällan så varmvattnet kan börja cirkulera i ditt nya vattenburna värmesystem.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Byta från el-element till vattenburen golvvärme

När ett hus byter från direktverkande el till vattenburen värme så kan det vara en bra ide att passa på att samtidigt föra en större renovering av huset. Om golven ska bytas så kan vattenburen golvvärme installeras innan de nya golven läggs. Detta görs genom att slingor av vattenledningar läggs ut i med 20-30 cm mellanrum över hela golvet. Ofta brukar slingorna läggas per rum så att det går att styra uppvärmningen per rum istället för hela våningen. Med vattenburen golvvärme blir golven skönt varma, värmen fördelas bättre över hela bostaden och ofta känner man att det räcker med en lägre inomhustemperatur som då också sparar värmekostnader. Då ytan som värmer upp huset är väldigt stor med golvvärme så kan man med vattenburen golvvärme ha en lägre framledningstemperatur, dvs temperaturen på varmvattnet som värmer upp huset, vilket leder till att värmepumpen kan arbeta effektivare.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Byta från direktverkande el till luft/vatten-värmepump

Med ett vattenburet distributionssystem så som vattenelement eller vattenburen golvvärme kan värmekällan så som är el bytas ut till en effektiv värmepump som kopplas till vattenburna distributionssystemet. Ett populärt val är en luft/vatten-värmepump. Den utvinner energi från utomhusluften genom en stor fläkt, så kallad utedel, som sitter på fasaden och samlar ihop värmen i innedelen som producerar varmvatten för både uppvärmningen och tappvatten. Med en livslängd på 15-20 år för luft/vatten-värmepumpen så har har du effektiv uppvärmning under många år framöver.

Byta från direktverkande el till bergvärme

Det vattenburna distributionssystemet ger också möjligheten att välja en bergvärmepump för uppvärmning. Med en bergvärmepump får man hög effekt även när det är kalla temperaturer utomhus då den hämtar sin värme från berggrunden som håller en jämn temperatur på ca 6 grader året om. Den värmeenergin i berggrunden hämtas genom att borra ca 200 meter ner i berggrunden och föra ner en slang där vätska cirkulera för att föra energin till bergvärmepumpen. Därmed slipper man den inte alltid så vackra och ibland högljudda utedelen av luft/vatten-värmepumpen på fasaden. Bergvärme är en större investering är en luft/vatten-värmepump. Men kombinationen av fördelarna nämnt ovan med att innedelen på bergvärmepumpen har en livslängd ca 20 år och oändlig livstid på bergvärmehålet så är en bergvärmepump ett populärt val.

Luftvärmepump

Värmepump som passar hus med direktverkande el

Vill du inte byta från direktverkande el till ett vattenburet värmesystem så kan istället det kompletteras med en luft/luft-värmepump. Den fungerar likt luft/vatten-värmepumpen men har istället för en innedel som ger varmvatten en innedel som är en fläkt som blåser ut varm luft i huset. Då värmen kommer ut med luften från ett ställe istället för att fördelas i husets alla rum med vattensystemet så sprids värmen sämre.

 

 

Oftast räcker luft/luft-värmepumpen inte helt med att värma upp alla delar av huset.  Så direktverkande elen behövs också, speciellt när det är kallt ute, men mindre än när huset enbart värmdes med direktverkande el. Då luft/luft-värmepumpen inte kan värma varmvatten så kan den därmed inte heller värma tappvattnet i huset som fortsatt behöver värmas med el. Då värmepumpen inte kan värma varmvatten så gäller inte statliga bidraget för konvertering från direktverkande el.

Kontakta oss

Frågor om byte från direktverkande el till vattenburet system

Jag behöver hjälp att byta direktverkande el till vattenburen värme, hur gör jag?

      

Kontakta oss! 

Du når oss via mejl, chatt, telefon eller genom att boka ett kostnadsfritt videomöte med ett energiproffs direkt på sidan. 

Kan man byta direktverkande el?

      Det går absolut att byta från direktverkande el! Det bästa alternativet är då att byta till vattenburen värme så en effektiv värmepump så som en luft/vatten-värmepump eller bergvärmepump kan användas.
     

Kan man få bidrag för att byta från direktverkande el?

      Det finns bidrag för att byta från direktverkande el till vattenburen värme med effektiv värmepump. Bidraget är upp till 30 000 kr av materialkostnaden och kan kombineras med ROT-avdraget.
     

Vilken värmepump kan man välja om man har direktverkande el?

      Värmepumpar såsom luft/vatten-värmepump och bergvärmepump som värmer upp huset med varmvatten behöver ett vattenburet distributionssystem så som vattenelement eller vattenburen golvvärme. Har huset direktverkande el och därmed inte vattenburet system så är alternativet en luft/luft-värmepump som sprider värmen inomhus med hjälp av luft istället för varmvatten.
     

Hur mycket kostar det att värma upp ett hus med direktverkande el?

      Stockholms handelskammare har gjort en undersökning som förutspådde att ett typhushåll i elområde 3 som innefattar stora delar av mellersta Sverige fick vara beredda på att betala en elräkning på ca 85 000 kronor under perioden oktober 2022 till mars 2023. Det är alltså en elräkning på 17 000 kronor i månaden, motsvarande året innan då det låg på ca 6200 kronor i månaden
     

Hur mycket kostar det att byta från direktverkande el till vattenburen värme?

      

Att byta från direktverkande el i en villa till ett vattenburet värmesystem för att sprida värmen i huset brukar kosta ca 250 000 kr efter bidrag och avdrag som kan göras. Enklast är att dra vattenrören synligt, så kallat utanpåliggande, och ha vattenelement. Det kostar mer att rören ska dras i väggar/tak/golv eller om man vill ha golvvärme, framförallt för att det är mer arbete med att återställa ytskikten efter. Men tänker du renovera ytskikten i huset samtidigt så är det lika bra att passa på att göra det osynligt!

Hur mycket kostar det att byta från direktverkande el till bergvärme?

      

För att byta från direktverkande el till bergvärme så behöver först ett vattenburen värme installeras som kan sprida värmen från bergvärmepumpen. Det betyder att vattenelement eller vatten-golvvärme installeras. Vattenrören till dem kan antingen dras synligt eller dolt. Sen är det dags att installera en bergvärmepump. Om man gör det enklare utanpåliggande rördragningen av vattenrören till vattenelement så brukar det kosta ca 400 000 till 450 000 kr, efter bidrag och avdrag som kan göras, att byta från direktverkande el till bergvärme som uppvärmning av huset.

Hur mycket kostar det att byta från direktverkande el till luft/vatten-värmepump?

      

När uppvärmningssystemet bytas från direktverkande el till luft/vatten-värmepump så behöver även ett vattenburen värme installeras som kan sprida värmen från värmepumpen till resten av huset. Det kan vara vatten-golvvärme eller vattenelement. Vattenrören till dem kan antingen dras synligt eller dolt. Till detta vattenburna värmesystemet kopplas luft/vatten-värmepumpen. Det kostar ca 350000 till 400 000 kr, efter bidrag och avdrag, att byta från direktverkande el till luft/vatten-värmepump om synlig rördragning till vatten-element väljs.

Hur mycket kan sparas genom att byta från direktverkande el till vattenburen värme?

      

Jättemycket! Även fast det är en stor investering att byta från direktverkande el till vattenburen värme med en effektiv värmepump så är det oftast en mycket bra investering då det kan minska energin som behövs för uppvärmning av huset och tappvatten med upp till 80%. Då uppvärmning av bostaden och tappvatten brukar vara ca 80% av en villas energibehov så finns det mycket att spara på att byta från direktverkande el till vattenburen värme. Dessutom brukar värdet på huset gå upp mycket.

Fråga oss direkt

Möt framtidens hantverksbolag

Vår vision är att skapa framtidens hantverksbolag - och att vägen dit är genom samarbete mellan människor från olika bakgrunder och erfarenheter. Vi består idag av snickare, målare, plattsättare, elektriker och rörmokare - som stöttas av projektledare, ingenjörer, affärsutvecklare, programmerare, designers, ekonomer och HR-experter för att hjälpa våra duktiga hantverkare att vara superhjältar. Genom att välja Dryft så får du inte bara en bra kundupplevelse, du kan också vara bekväm i att du valt en entreprenör som tar ansvar för både miljö och människor.

Läs mer om Dryft
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.