Bergvärme

 

Bergvärme är energi som har lagrats i marken som du kan utvinna med ett bergvärmesystem och använda till att värma din bostad och producera varmvatten.  Med en bergvärmepump så har du ett av de mest effektiva typerna av uppvärmningsystem för din villa. För att kunna använda energin behöver man borra hål som är, beroende på de lokala förutsättningarna, uppemot 200 meter djupa och ha en bergvärmepump. I Sverige har fler än 300 000 hushåll bergvärme och det är sedan länge en beprövad teknik. Temperaturen i berggrunden är jämn och bergvärme fungerar därför effektivt hela året. Kontakta gärna oss på Dryft om du är intresserad av bergvärme och vill veta mer om förutsättningarna för bergvärme i ditt område.

 

För att få din villa energieffektiv så är en effektiv värmepump viktig, så som en bergvärmepump men även en luftvärmepump funkar bra. Men det gäller att ta ett helhetsgrepp för villa för att få en riktigt energieffektiv villa. Det är allt från bättre isolering, energieffektiv ventilation, täta fönster till smart styrning och egen elproduktion med solceller - helt en helhetssyn för att få en energieffektiv villa.
 

 

Vill du ha hjälp att se vad för energieffektiviseringar som passar ditt hus och kanske till och med få det utfört? Prata med våra energiexperter

 

 

Så går det till att installera bergvärme

Exakt hur det går till att installera bergvärme beror på vad det är för ett system. Processen kan se ut så här och ta omkring två veckor efter det att borriggen har kommit på plats: 

 

 1. Själva borrning genomförs
 2. Foderrör sätts in i det borrade hålet
 3. En så kallad kollektorslang förs ner i borrhålet
 4. Nedmontering och bortforsling av befintlig panna sker om sådan finns
 5. En installatör kopplar in bergvärmepumpen
 6. När arbetet är avslutat görs en noggrann överlämning så att du lär dig hur systemet fungerar.

 

 

Redan innan man börjar borra för bergvärme görs en uppskattning av förutsättningarna, bland annat utifrån vad det är för typ av berggrund då alla inte lämpar sig lika bra. Om grannarna har bergvärme-hål nära ditt hål så så kan det även påverka effekten. Därför är analysen före installationen viktig så ditt borrhål inte kommer för nära grannarnas hål.

 

 

Ett bergvärmesystem kan användas länge

Bergvärme har lång livslängd även om det kan vara vissa skillnader mellan olika bergvärmepumpar. Att satsa på hög kvalitet brukar löna sig. Olika delar av ett bergvärmesystem kan ha olika lång livslängd. Man brukar räkna med att pumpen har en livslängd på omkring 20 år medan själva borrhålet och kollektorslangen har mycket längre livslängd än så. Det blir alltså billigare att förnya ett bergvärmesystem än att skaffa en helt ny anläggning för bergvärme.

 

 

Fler fördelar med bergvärme

Förutom att bergvärme innebär att du kan sänka dina uppvärmningskostnader och på så sätt tjäna stora pengar på lång sikt finns det fler fördelar med bergvärme, om vi jämför med andra typer av uppvärmning.
 

 

 • Ett bergvärmesystem kräver inte lika stor tomt som jordvärme
 • Bergvärme är en miljövänlig energikälla
 • En bergvärmeanläggning kräver nästan inget underhåll
 • Du kan kombinera bergvärme med ett solcellspaket som driver värmepumpen
 • När det är för varmt inomhus kan bergvärmen användas också för effektiv och kostnadseffektiv kylning
 • Du slipper den fula utedelen som behövs för en luftvärmepump
 • Effektiv uppvärmning, till exempel med bergvärme, höjer värdet på ditt hus och är därför ofta en mycket lönsam investering


 

När det gäller bergvärme vs. luftvärmepump så får du räkna med en betydligt högre investeringskostnad för bergvärme. Men under rätt förutsättningar kommer det ändå att löna sig med bergvärme.


 

Vanliga frågor och svar om bergvärme

Här ger vi på Dryft svar på några vanliga frågor om bergvärme.

 

Vad är bergvärme?

Bergvärme är solenergi som som lagrats i berggrunden. Berggrunden håller en relativt konstant temperatur på 2-8 grader året runt på ca 200 meters djup. Även om det inte låter så varmt så finns det tillräckligt med värmeenergi där för att samla ihop och koncentreras med hjälp av bergvärmepumpen så det kan värma ditt hus och varmvatten. Det betyder att du med varje kwh av el som används för att driva bergvärmepumpen kan få ut 3-4 gånger mer värmeenergi när energi hämtas upp ur borrhålet, det kallas också för COP-värde.

 

Hur fungerar bergvärme?

Med hjälp av en värmeväxlare och vatten som pumpas genom rör tar man tillvara på bergvärmen och använder uppvärmt vatten som värmekälla i ett vattenburet bergvärmesystem.
 

 

Vad är nackdelen med bergvärme?

För att du ska kunna utvinna bergvärme behöver du ha ett vattenburet värmesystem och vara beredd att göra en ganska stor investering initialt. Det krävs att du har en tomt där det passar att borra djupt för att utvinna bergvärme. Installation av bergvärme innebär att du får en anläggning som kan låta en del när pumpen körs. Den bör därför placeras i ett utrymme som inte är vägg i vägg med ett sovrum. Ofta placeras bergvärmepumpen i tvättstugan, källaren eller annat teknikrum.

 

 

Är bergvärme ekonomiskt?

För många innebär ett byte till bergvärme en mycket god investering på lång sikt. Räkna också med att värdet på fastigheten ökar markant med en nyare bergvärmeanläggning.

 

 

När är det lönsamt med bergvärme?

Hur ekonomiskt det är att installera bergvärme beror dels på vad du har för värmesystem i dagsläget och på hur gammalt det systemet är. Det har också att göra med hur djupt man behöver borra hos dig och på förutsättningar i berggrunden. Så länge det inte är några särskilda omständigheter att beakta så är det i regel lönsamt med bergvärme.

 

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.