Bygga innervägg och dela av rum

Det har länge varit modernt att riva väggar för att få stora, luftiga ytor i hemmet. Av rent praktiska skäl kan många dock behöva göra det motsatta – bygga en ny vägg och på så vis skapa fler rum. Att bygga en innervägg och därmed skapa ett extra rum kan också vara nått som höjer värdet på din bostad.

 

Här får du ta del av våra bästa tips när det kommer till att bygga innerväggar. Eller du kanske hellre låter någon annan utföra arbetet? För att bygga en innervägg behövs ofta kompetenser i form av snickare, målare och elektriker - där Dryft har alla dessa under samma tak. Smidigt!

 

Lär dig mer om innervägg

 

Viktigt att tänka på när du ska bygga innervägg

Så monteras en innervägg
 Vanliga frågor och svar om att bygga innervägg

FAQ

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Viktigt att tänka på när du ska bygga innervägg

 

Vill du dela av vardagsrum till sovrum, så att alla barn i familjen kan få varsitt krypin? Eller du kanske drömmer om att få ha ett helt eget arbetsrum i hemmet? Här får du goda råd på vad som är bra att tänka på för att få ett så bra resultat som möjligt. En innervägg kan utformas på flera olika sätt – alltifrån enklare väggar utan några särskilda krav till väggar som ska tåla upphängning av tunga skåp eller ha extra god ljudisolering.

Planera och förbered arbetet

Börja med att planera arbetet genom att mäta upp höjd och bredd på den nya väggen, och rita en enkel skiss som visar det önskade slutresultatet. Om du planerar att ha en dörr i väggen ska dörrens läge och mått inkluderas i skissen. Likaså om du vill ha ljusinsläpp som till exempel ett överljus, vilket är ett smalt fönster som sätts högt upp på väggen för att få in ljus från rummet bredvid men inte insyn.

 

Med detta som utgångsläge kan vi sedan beräkna hur mycket material som kommer gå åt och planera utförandet. Kom också ihåg att eventuella elinstallationer ska planeras in i förväg – dragning av el behöver nämligen ske innan regelstommen kläs in.


Kontakta oss så hjälper vi dig i allt från planering, materialval och byggandet av din nya vägg!

 

Materialval

Du kan regla väggen med trä- eller stålreglar, och dessa kan i sin tur kläs in med ett eller två lager gipsskivor beroende på hur god ljudisolering du vill ha. Du kan också välja att sätta in en plywood- eller OSB-skiva bakom gipsen för att stärka väggen, och på så vis ha mer bärighet för upphängning av hyllor. För upphängning av tyngre saker än så rekommenderar vi att du istället fäller in liggande träreglar på utvalda ställen. Om du har riktigt höga krav på ljudisolering bör du införskaffa reglar av akustikmodell. Även fast det är en innervägg där det inte behöver tänkas på värmeisolering så har lämpligt isoleringsmaterial i väggen stor effekt på ljudisoleringen och är därför en bra ide att ha i sin vägg.

 

Särskilda krav om du ska bygga innervägg mot våtrum

Om den nya innerväggen ska vara en del av ett nytt våtrum finns det särskilda branschregler att ta hänsyn till. Reglarna ska sättas upp med ett CC-mått – vilket står för center to center på reglarna – beroende på vilken väggskiva som används. Väggen på våtrumssidan ska kläs med konstruktionsplywood som har en tjocklek på minst 15 millimeter, och ovanpå monteras sedan en lämplig våtrumsskiva.

Så monteras en innervägg

 

När du bygger en innervägg ska själva stommen bestå av en regel på golvet och en motsvarande i taket, samt lodräta reglar som skruvas fast mellan dessa med jämna mellanrum. Avståndet mellan de lodräta reglarna bestäms av storleken på gipsskivorna. För gipsskivor med 90 eller 120 centimeters bredd behöver CC-måttet mellan reglarna vara 45 respektive 60 centimeter. När reglarna är fastmonterade är det dags att fästa skivorna på ena sidan, utföra eventuell eldragning eller isolering, och därefter fästa skivorna på andra sidan också. Eventuella dörrar monteras därefter och avsluta med att spackla alla gipsskivans skarvar för att skapa ett fint underlag inför tapetsering eller målning. Ofta monteras golvsocklar efter målningen men om golvsocklarna ska målas in i samma färg som väggen så behöver de monteras före väggarna målas.

Vanliga frågor och svar om att bygga innervägg

 

Här kan du läsa våra svar på de vanligaste frågorna om innerväggar.

 

 

Hur tjock måste en innervägg vara?

Icke-bärande innerväggar bör i regel bestå av reglar med ett mått på minst 45 x 70 mm, även om du i vissa fall kan använda klenare dimensioner än så. Med två skivor som vardera är 12 mm, ofta ett lager plywood och ett lager gips, på vardera sida av 70 mm regeln så blir väggen ca 120 mm som är en normal väggtjocklek.

Hur lång tid tar det att bygga en innervägg?

Att bygga innerväggar är långtifrån ett så komplicerat och stort arbete som många kanske tror. Om golvytan är tillräckligt stor och du planerar arbetet noga och väl kan den nya väggen med största sannolikhet sitta uppe inom ett par dagar. Det krävs inget bygglov för att sätta upp rumsavdelare i form av väggar, och några golvbrädor behöver du inte heller ta bort.

Varför sätts ofta OSB-skivor eller plywood i innerväggen?

OSB är en särskild typ av träfiberskiva som är gjord av limmade träbitar. Detta likt Plywood som är ihoplimmade tunna träskivor. Att någon av dessa två används i innerväggar är för att det till skillnad från gips, som ofta används som yttre lager, är bättre lämpade för att skruva i när saker ska hängas upp på väggen. Plywood är lite dyrare än OSB men har och andra sidan bättre fästgenskaper. OSB eller plywood ger också en syvare och hållbarare vägg än om bara gips används.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Vanliga frågor om innervägg

Vad behöver jag för material för att bygga en innervägg?

      

Du behöver bland annat reglar (vanligtvis av trä), gipsskivor för väggens yta, skruvar, spikar, isolering (om behövs), och verktyg som en skruvdragare, hammare, såg, och vattenpass.

Behöver jag tillstånd för att bygga en innervägg och dela av ett rum?

      

I de flesta fall behöver du inte ett bygglov för att bygga en innervägg eftersom det anses vara en inre renovering. Men det är alltid en bra idé att kontakta din lokala byggmyndighet för att vara säker.

Hur mycket kostar det att bygga en innervägg?

      

Kostnaden varierar beroende på material, storlek på väggen och om du gör det själv eller anlitar en hantverkare. Pris kan variera från några tusen kronor upp till tiotusentals kronor.

Hur lång tid tar det att bygga en innervägg?

      

Tiden det tar att bygga en innervägg beror på dess storlek och komplexitet, samt din erfarenhet. En enkel vägg kan ta en eller två dagar, medan en mer komplicerad struktur kan ta flera dagar.

Hur isolerar jag en innervägg korrekt?

      

Innerväggar isoleras vanligtvis inte om de inte är mellan olika temperaturzoner, men om du vill göra det, lägg isoleringsmaterialet mellan reglarna innan du sätter upp gipsskivorna.

Hur bygger jag en ljudisolerad innervägg?

      

För att bygga en ljudisolerad innervägg kan du använda speciella ljudisolerade gipsskivor och lägga ljudisolerande material mellan reglarna.

Hur fäster jag saker på min nya innervägg?

      

Det beror på vad du vill hänga. Lätta föremål kan hängas med bildhängare, medan tunga objekt kan behöva vingmuttrar som är infästade i reglarna.

Kan jag installera eluttag i min nya innervägg?

      

Ja, men det bör göras av en certifierad elektriker. Det är viktigt att följa alla byggnormer och säkerhetskrav.

Kan jag bygga en innervägg med fönster?

      

Ja, du kan definitivt bygga en innervägg med fönster. Du behöver bara vara säker på att konstruera ramen för fönstret korrekt och se till att det är säkert och korrekt isolerat. Detta kan dock kräva mer komplexa byggfärdigheter än en standard innervägg.

Kan jag bygga en innervägg om jag har golvvärmesystem?

      

Ja, du kan bygga en innervägg över golv med värmesystem. Det är dock viktigt att förstå var värmeslangarna eller kablarna ligger innan du börjar bygga, för att undvika att skada dem. Använd en värmekamera eller andra lämpliga metoder för att lokalisera värmekällorna innan du sätter ner några skruvar eller spikar.

Behövs det bygglov för att sätta upp en innervägg?

      

Det behövs generellt inget bygglov för att bygga en innervägg. Men om det görs större förändringar av planlösningen kan bygglov ibland behövas.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.