Rörmokare på Dryft

Installera tvättmaskin

Vad förgyller livet mer än en tvättmaskin? Att få fräscha, rena kläder utan att behöva springa till tvättstugan. Det finns många storlekar och varianter på tvättmaskiner, så välj en utifrån ditt hems förutsättningar. Vanligast är att installera tvättmaskin i tvättstugan, men det går också bra att ha den i köket och i badrummet. Beroende på vart den installeras så är det olika saker att tänka på och regler att följa för att det ska bli en säker installation utan risk för vattenskador. Innan användning behövs givetvis tvättmaskinen kopplas in till vatten, avlopp och el för att fungera och detta kräver olika åtgärder av både elektriker och rörmokare beroende på ditt hems förutsättningar. Här har vi samlat all information du behöver för installation av din tvättmaskin.

rörmokare installerar tvättmaskin

Koppla in tvättmaskin

 

Inkopplingen av tvättmaskinen varierar beroende på var du har den och platsens förutsättningar, men likt att installera en diskmaskin behöver tvättmaskinen alltid vatten, avlopp och el.

 

Koppla in el till tvättmaskin

För el kopplas tvättmaskinen antingen in i en kopplingsdosa, så kallad tvättmaskinsdosa, eller ett eluttag. Installeras tvättmaskinen till en kopplingsdosa så klipper man av stickproppen på sladden till tvättmaskinen för att koppla in tvättmaskinen med fast installation till kopplingsdosan. Det är viktigt att en certifierad elektriker gör det så det blir en säker installation. Har man ett eluttag stoppar man bara in kontakten så är elinstallationen klar. Kravet är dock att uttaget måste vara jordat och en jordfelsbrytareelcentralen kopplad till uttaget är viktigt, speciellt för utrymmen där tvättmaskinen är då det är vatten och el i kombination. Ett ojordat eluttag ska därmed inte användas för tvättmaskinen. Om du i dagsläget inte har något uttag eller eldosa nära så brukar man dra ström från närmsta elkälla, detta kan vara från ett befintligt spegelskåp, kommod eller liknande. Om det är badrum och det inte finns någon befintlig el att koppla tvättmaskinen till måste man göra hål tätskiktet i badrummet för ny eldragning och detta gör man oftast inte om det inte är i samband med en badrumsrenovering. I andra rum som kök och tvättstuga är det lättare att dra ny el till rummet om det behövs.

 

Koppla in vatten till tvättmaskin

En tvättmaskin ska placeras på ett vattentätt golv med närliggande golvbrunn. Undantag gäller för tvättmaskiner i kök, där ett vattentätt underlag med uppvikta kanter funkar samt att det är bra med en fuktsensor, till exempel från Wiser smarta hem, som känner av eventuella vattenläckage.

 

Vattenanslutningen till tvättmaskinen ska ha en avstängningsventil och en manöveranordning som ska vara synligt placerad och lättåtkomlig. För att minimera riskerna för bakterietillväxt bör kopplingsledningen till tappvatten, till en framtida installation av tvättmaskin förses med en avstängningsventil eller täppas igen i början av ledningen, så att kopplingsledningen kan stå tom till tvättmaskinen kopplas in. Anslutningsrören till tvättmaskinen ska vara noga kontrollerad och godkänd för avsedd användning. Avsättning för anslutningsrör för vatten ska vara anpassad för tätning mot en plan packning. Det är bara kallvatten som kopplas till tvättmaskinen då den själv värmer upp vattnet för tvättning.

 

Koppla in avlopp till tvättmaskin

Om det inte finns ett avlopp för din tvättmaskin bör du kontakta en rörmokare för installation. Avloppet till tvättmaskinen ska allra helst leda till en golvbrunn där vattnet kan tömmas. Vid installation av avloppet bör man säkerställa att slangen sitter fast ordentligt på väggen. Slangböjen på avloppet bör oftast placeras på en viss höjd över golvet. Det är också viktigt att slangen sitter ordentligt på väggen. Det första steget är att man måste se till att det finns vatten till tvättmaskinen med en tappkran och backventilsfunktion, detta enligt förhållningsreglerna för säker vatten. Därefter behövs ett avlopp med ett vattenlås, i vissa fall finns det avsedda avlopp för tvättmaskinen. Om inte behöver man dra avloppet till golvbrunnen eller handfatet. Denna installation måste göras av en certifierad  VVS montör för att försäkringar ska kunna gälla. 

Badrum med tvättmaskin

Installation av tvättmaskin i badrum

 

För många är det nog allra vanligast att ha en tvättmaskin i sitt badrum. Vid installation av tvättmaskin i badrum måste det finnas ett jordat eluttag. Installerar man tvättmaskinen direkt i en tvättmaskinsdosa klipper man bort stickproppen och då gäller inte kravet på att ha jordat uttag längre utan istället gäller att tvättmaskinen måste skyddsjordas. Det är också ett krav att det finns en närliggande golvbrunn för att avleda vattnet vid eventuella vattenläckage. Vidare krävs det också att vatten och avlopp är inkopplade för att tvättmaskinen ska kunna fungera. När denna installation ska göras krävs oftast både en elektriker och en rörmokare. 

Regler för tvättmaskin i badrum

Det finns regler att förhålla sig till vid installation av tvättmaskin i ditt badrum. Idag krävs det att du har en golvbrunn och ett vattentätt golv där tvättmaskinen ska stå. Det är även ett krav på att tvättmaskinen i badrummet inte får stå närmare än 60 cm från ytterkanten av din dusch eller badkar.

 

Bygga in tvättmaskin i badrum

En tvättmaskin i ett fint badrum är kanske inte det man önskar eller så är badrummet litet så det har svårt att få plats. Då finns det några tips att tänka på! Vid dessa fall kan ett alternativ vara en inbyggd tvättmaskin under handfatet och på så vis blir tvättmaskinen mindre synlig än om den står själv och den och tar inte upp onödig plats i ett litet badrum.

 

Det finns såklart flera sätt att bygga in en tvättmaskin i badrum, till exempel att bygga in den i ett skåp eller bakom skjutdörrar i ett större badrum. Att montera en bänkskiva, som också är en bra avlastningsyta, ovanför tvättmaskinen är också populärt och gör att den syns mindre. Det bästa är att anlita en snickare som kan hitta på smarta lösningar för hur du kan dölja tvättmaskinen på bästa sätt i badrummet. Det enda kravet som finns är att det måste finnas en golvbrunn i närheten av tvättmaskinen. 

 

Toppmatad tvättmaskin passar för små badrum

En toppmatad tvättmaskin är en tvättmaskin där tvätten matas in ovanifrån, till skillnad från framifrån på vanliga tvättmaskiner. Toppmatade tvättmaskiner passar extra bra i om du har ett litet badrum. Utöver att de är lättare med placering då öppningen på luckan inte tar plats framför tvättmaskinen så är de oftast smalare. En toppmatad tvättmaskin brukar vara ca  En toppmatad tvättmaskin har ungefär en storlek på  45x70 cm gentemot en frontmatad som behöver en yta av ca 60x60 cm. Därför passar en toppmatad tvättmaskin i mindre utrymmen där man behöver plats för mer än bara sin tvättmaskin. Att installera en toppmatad tvättmaskin fungerar på precis samma sätt som att installera en vanlig tvättmaskin.

Tvättmaskin i kök

Installation av tvättmaskin i kök

 

Om det inte passar att ha tvättmaskinen i badrummet så är det istället populärt att installera tvättmaskinen i köket. Det som kan krångla till det är att det oftast är mer trånga utrymmen i köket för att kunna komma åt vatten, avlopp och el-anslutningar - men det brukar gå att lösa. 

 

Det första steget är att se till att det finns en lämplig golvbrunn i köket som tvättmaskinens avlopp kan kopplas till. Likt för diskmaskiner kan det kopplas in på avloppet från diskhon. Då golvet i köket inte är vattentätt så är det viktigt att tvättmaskinen ställs på ett vattentätt underlag med höga kanter och att installera en vattenfelsbrytare som håller koll på eventuella läckage är bra. Därpå ska tvättmaskinen kopplas till kallvatten och en avloppsledning som är anpassad för den avsedda användningen. 

Bygga in tvättmaskin i kök

Givetvis går det att göra en inbyggd tvättmaskin i ditt kök. Allra vanligast är det om du bygger in tvättmaskinen i ett köksskåp bakom en skåpfront som matchar resterande delar av köket. På så sätt kan du gömma tvättmaskinen på ett snyggt sätt. Detta är likt det brukar göras med diskmaskiner, men till skillnad mot diskmaskiner där skåpsfronten kan fästas på dess lucka så behöver oftast tvättmaskinen på grund av dess lucka ställas i skåpet med lös lucka utanför. Det krav som finns när du vill dölja din tvättmaskin i ett skåp är att din tvättmaskin står på ett vattentätt golv med närliggande golvbrunn alternativt på ett vattentätt underlag där en sensor placeras under för att kunna känna av vattenläckage. Det måste även finnas tillgång till el, vatten och avlopp, oftast finns detta redan indraget i hemmets kök vilket gör att en inbyggd tvättmaskin går att bygga in på ett tacksamt sätt.

Regler för tvättmaskin i kök

De regler och rekommendationer som finns vid installation av tvättmaskin är att golvet måste vara vattentätt men i just kök finns det undantag där det räcker med ett vattentätt underlag med uppvikta kanter där tvättmaskinen står. Om köket inte har någon golvbrunn behöver en vattenfelsbrytare installeras för att kunna känna av eventuella vattenläckage. Vidare behöver du avlopp kopplat till tvättmaskinen. Finns det i nuläget inte finns några eluttag, vattenrör och avlopp är det ett krav på att elektriker och rörmokare gör arbetet med att dra fram det.

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

< style="margin-bottom: 12px" class="h4 ">

Elektriker Dryft

Installation av tvättmaskin i tvättstuga

 

För att spara på utrymmet i badrummet eller resterande del av huset kan en tvättstuga underlätta mycket. När du ska installera en tvättmaskin i en tvättstuga är det lika viktigt här att du ska ha en befintlig golvbrunn. Vid installation kopplas stickproppen från tvättmaskinen till ett eluttag eller tvättmaskinsdosa där stickproppen för sladden klipps av för att kunnas kopplas till själva dosan.

Regler för tvättmaskin i tvättstuga

Precis som för de andra utrymmena krävs det att du har en golvbrunn i din tvättstuga. Vidare ska golvet där tvättmaskinen står vara vattentätt. Undantag gäller endast för tvättmaskin i köket. I miljöer där det finns tillgång till fukt och vatten ska det vara jordade uttag. 

 

Bygga in tvättmaskin i tvättstuga

Det kan vara snyggt och smidigt att gömma din tvättmaskin genom att bygga in den i ett skåp innanför skåpsluckor eller skjutdörrar. Tänk på att du måste ha en närliggande golvbrunn för att det ska fungera. Har man en tvättstuga så har man oftast plats med även en torktumlare som tillsammans blir en vinnande kombination. Det är populärt att ställa dessa på varandra i ett högskåp med front eller bakom skjutdörrar. Ett annat populärt alternativ är att ställa dem under en bänkskiva som är smidig att ha för avlastning och vikning av tvätten, i tvättstugan.

 

Vanliga frågor om installera tvättmaskin

Jag behöver hjälp med installation av tvättmaskin, hur gör jag?

      

Kontakta oss så hjälper våra certifierade elektriker och certifierade rörmokare installera tvättmaskinen! 

Är det krav på golvbrunn till tvättmaskin?

      

Det är krav på att du ska ha en golvbrunn för installation av din tvättmaskin. Undantag gäller endast för tvättmaskin i kök där man godkänner ett vattentätt underlag med uppvikta kanter samt en vattenfelsbrytare som kan reglera vattenflödet och känna av eventuella vattenläckage. 

Måste man stänga av vattnet till tvättmaskinen?

      

Det är inget krav, men för att minimera risken för vatten eller fuktskador kan du stänga av kranen till disk- och tvättmaskinen när du inte är hemma. 

Kan man installera tvättmaskin i alla badrum?

      

I regel kan man installera en tvättmaskin i alla badrum så länge badrummet har en golvbrunn. Finns det inget eluttag avsedd för tvättmaskinen brukar man titta efter andra el-källor som den kopplas till. När fler saker kopplas till samma elkälla så är det viktigt att elsystemet och säkringen är dimensionerad för att klara av det.

Måste det vara jordad el för tvättmaskin i badrum?

      

Du ska ha ett jordat eluttag till din tvättmaskin i ditt badrum, om det inte finns möjlighet till detta ska istället en fast installation ske, det vill säga att man tar bort stickproppen och kopplar den mot en tvättmaskinsdosa.   

Hur mycket utrymme behöver en tvättmaskin?

      

Till att börja med kan du se vilket utrymme du har för en tvättmaskin i ditt hem. Mät ditt rums förutsättningar och kolla sedan efter tvättmaskiner som passar detta. Ett vanligt mått på en tvättmaskin är 60x60 cm för frontmatade tvättmaskiner. Det finns även mer kompakta modeller som har ett djup på 40-45 cm. Smalare maskiner hittas oftast som toppmatade och brukar ha en bredd på ca 45 cm. För frontmatade tvättmaskiner kan en frontmatad torktumlare ställas ovanpå alternativt att en 2-i-1 tvättmaskin skaffas som då också kan torktumla tvätten.

 

Måste man ha läckageskydd under tvättmaskinen i kök?

      

Om ditt kök inte har en befintlig golvbrunn ska du ha ett läckageskydd under tvättmaskinen för att säkerställa att det inte blir några fuktskador. Men även en vattenfelsbrytare som känner av eventuella läckage och stänger av vattnet när du inte är hemma.

Kan en BRF neka installation av tvättmaskin?

      

Styrelsen i en BRF kan i sina stadgar ha bestämt ett allmänt förbud mot att man får installera en tvättmaskin i sin egen lägenhet. Det krävs därför oftast ett godkännande av styrelsen för en installation av egen tvättmaskin i din bostadsrätt. 

Hur nära duschen från en tvättmaskin stå?

      

Det är krav på att tvättmaskinen i badrummet inte får stå närmare än 60 cm från ytterkanten av din dusch eller badkar. Detta för att minska risken för vattenstänk.

Hur många kwh el drar en tvättmaskin?

      

En modern tvättmaskin förbrukar 0.5 kWh om en tvätt körs på 40 grader medan ca 1 kWh förbrukas om det istället tvättas med 60 grader.

Får man ha en tvättmaskin i köket?

      

Ja så länge du har en golvbrunn alternativt ett vattentätt underlag med uppvikta kanter. Detta för att skydda eventuella vattenläckage. Du behöver också installera en fuktsensor under detta för att den ska kunna känna av, om det mot förmodan, skulle bli läckage. 

Måste elektriker koppla in tvättmaskinen?

      

Om installationen är fast, dvs inte med stickkontakt i ett uttag, så bör en elektriker göra installationen. Ofta behövs även en rörmokare för att koppla in vatten och avlopp.

Måste rörmokare koppla in tvättmaskin?

      

Innan tvättmaskinen monteras måste man dra fram vattenledningar och fixa med avlopp. Dessa arbeten ska utföras av en rörmokare. Ofta behövs även en elektriker för att koppla in el om det är en fast installation

Måste tvättmaskin vara fast installerad?

      

Det är inget krav på att en tvättmaskin måste vara fast installerad. Vanligast är det att man kopplar tvättmaskin mot en tvättmaskinsdosa eller så har kunden ett befintligt uttag som tvättmaskin sladden  kan stoppas in i.  Däremot är det krav på att det ska vara ett jordat uttag i våtrum. Om det inte finns ett jordat uttag ska kontakten vara ansluten mot en jordfelsbrytare.  

Måste tvättmaskin stå i våtrum?

      

Det är krav på att tvättmaskinen ska ha en golvbrunn och stå på ett vattentätt golv. Undantag gäller endast för kök den kan stå på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter.

Får man ha tvättmaskin i kök?

      

Ja, det får man. Undantag för tvättmaskin i köket är att du måste ha ett vattentätt underlag under tvättmaskinen för att den ska kunna skydda mot eventuella vattenläckage. Vidare behöver du en vattenfelsbrytare som stänger av vattnet när man inte är hemma. Utöver det behövs en fuktsensor som känner av vattenläckage.  

Vad krävs för att sätta in en tvättmaskin?

      

För att sätta in en tvättmaskin krävs det el, vatten och avlopp. Oftast går det att hitta badrum, tvättstuga och kök. För installation i kök behövs ett vattentätt underlag med uppvikta kanter då golvet vanligtvis inte är vattentätt som det brukar vara i badrum och tvättstugor. Ofta behövs elektriker och rörmokare för att göra en säker installation. Om du bor i en bostadsrättsförening behövs det oftast godkännande från styrelsen för att installera en tvättmaskin.

Hur mycket kostar det att installera en tvättmaskin?

      

Vid installation av tvättmaskinen skiljer sig priserna från fall till fall därför kan det ibland vara svårt att uppge ett exakt pris. Är det en tvättmaskinsdosa som elen ska kollas in i behövs en elektriker. Om det redan finns vatten och avlopp nära behöver en rörmokare endast koppla in slangarna och vattnet till dessa. Att installera tvättmaskin kostar ca 2500-5000 kr efter ROT beroende på om det räcker med en rörmokare eller om också en elektriker behövs.

Måste man ha jordfelsbrytare till tvättmaskin?

      

Elsäkerhetsverket rekommenderar jordfelsbrytare för elsäkerheten i ditt hem. De nämner att det är ett krav för nästan alla uttag. Om det för tillfället inte finns en jordfelsbrytare i ditt hem där det tidigare funnits en tvättmaskin, finns det inget formellt krav på att installera en jordfelsbrytare i samband med en ny tvättmaskin. 

Måste man ha avlopp till tvättmaskin?

      

En tvättmaskin ska placeras i ett utrymme med vattentätt golv och golvbrunn. Läs mer på Säker vatten om du är osäker. 

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.