Bidrag vid renovering 2023
Rot- och Rut- och Grön teknik-avdrag samt Energieffektivisering bidrag 2023

 

Rot- och Rut- och Grön teknik-avdrag är en skattereduktion för privatpersoner. I praktiken innebär det att du utnyttjar hantverkstjänster och hushållsnära tjänster till ett kraftigt rabatterat pris. När du vänder dig till oss på Dryft gör vi avdraget direkt på din faktura och sköter hanteringen med Skatteverket, så det innebär inget extra besvär för dig att utnyttja avdraget.

 

Bidraget har blivit något av en institution i Sverige och hjälpt många att förverkliga sina idéer eller bara få en bättre vardag. Avdraget är också bra för oss på Dryft och andra företag i branscher som berörs, eftersom vi får lättare att konkurrera med dem som erbjuder svartjobb. Avdragen möjliggöra därmed många arbetstillfällen och Rotavdraget har bidragit till att höja standarden på svenska bostäder.

 

 

Så fungerar rot- och rutavdrag 2023

Rot- och rutavdrag innebär att du, när du betalar skatt, får tillbaka en viss procent av vad du betalat för en tjänst som berättigar till avdraget. Du kan bara få rot- och rutavdrag för den del av kostnaden som gäller arbete, och inte för till exempel material och resor. Om du till exempel låter hantverkare från Dryft måla om hemma hos dig så bekostar du alltså färgen själv medan kostanden för arbetet målaren gör målare får du avdrag på. På Skatteverkets hemsida kan du läsa allt om Rot- och Rutavdrag.

 

Rotavdraget är upp till 30% av arbetskostnaden och för Rutavdraget är det 50% av arbetskostnaden. Du kan inte få avdrag för arbeten som du utför åt dig själv. Den som erbjuder tjänster som omfattas av rut- eller rotavdrag får heller inte vara släkt med dig om du vill kunna få tillbaka pengar på skatten.


 

Räkna ut ROT-avdrag

 

Exempel på hur du räknar ut rotavdrag:

 

Kostnader för arbete inklusive moms: 10 000 kronor
Kostnader för material inklusive moms: 3 000 kronor
Övriga kostnader, inklusive moms, så som till exempel resor: 1 000 kronor
Total kostnad: 14 000 kronor 

Då arbetet är 10 000 kr så dras 30% av för ROT-avdraget. Med andra ord så dras 3 000 kr av:
ROT-avdrag: -3 000 kr

Total kostnad efter ROT-avdrag: 11 000 kr
 


Det finns en maxgräns på 75 000 kronor per person och år. Rot- och rutavdrag räknas ihop och du kan till exempel få skatten sänkt med 50 000 kronor för rotavdrag och 25 000 kronor för rutavdrag. Är ni två vuxna i ett hushåll är därmed gränsen 150 000 kronor, sammanlagt. En förutsättning för att skatten ska kunna sänkas är att du betalat in ett tillräckligt högt belopp i skatt under året.

 

På Skatteverkets hemsida kan du logga in med BankID och se hur mycket ROT-avdrag, RUT-avdrag eller Grönt teknik-avdrag du har kvar för året.


 

Du kan använda avdragen till många olika tjänster

De flesta tjänster som vi på Dryft erbjuder är avdragsgilla. Här är exempel på tjänster där rotavdraget gäller:

  • Reparationer
  • Underhåll – som målning av hus eller renovering av fönster.
  • Ombyggnad och tillbyggnad.

 

Läxläsning, barnpassning, städning, flytthjälp och enklare trädgårdsarbete är exempel på tjänster som berättigar till bidrag då de omfattas av Rutavdraget.


 

Så funkar avdraget Grön teknik 2023

Istället för att använda rotavdrag för grön teknik infördes 2021 en ny typ av skattereduktion för den typen av investeringar. Det avdraget gäller när du satsar på förbättringar av ditt hem som är bra för miljön. Statens grön teknik-avdrag är ett sätt att verka för en energiomställning där vi i så stor utsträckning som möjligt går över till förnyelsebara energikällor. Hör gärna av dig till oss om du är osäker på om något du vill göra berättigar till avdrag för grön teknik. Du kan också läsa mer om Grön teknik avdraget på Skatteverkets hemsida.

 

Det är vanligt att använda detta bidrag när man låter installera en laddbox, en anläggning med solceller eller skaffar ett batteri till en solcellsanläggning. Till skillnad från Rut- och Rot-avdraget så är Grön teknik avdraget på både kostnaden för arbete och material
 

 

Hur mycket Grön teknik avdraget är på beror på typ av projekt

Beroende på vad för projekt som görs så omfattas det av olika stora avdrag.

  • Installation av solceller ger avdrag med 20% av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddbox för elbil eller system för lagring av egenproducerad elenergi ger avdrag ges med 50% av kostnaden för arbete och material.

 

 

Fler bidrag för energieffektivisering av småhus

Under 2023 kommer det fler bidrag för att energieffektivisera småhus. Dessa bidrag är för att byta till effektivare värmesystem och tilläggsisolera huset.

 

 

Ansvarsfördelning vid skatteavdrag

Vi gör ansökan för skatteavdragen till Skatteverket åt dig för projekt vi gör åt dig om du har sagt att du vill ha avdraget, men då det är ditt personliga skatteavdrag så är du ansvarig för att det finns utrymme och att du är berättigad för det. Om avdraget inte medges, helt eller delvis, av Skatteverket så är du själv skyldig att betala återstående del.


 

Vanliga frågor om Rot- och Rut eller Grönt teknik avdrag

Vi har sammanställt de vanligaste svaren på frågor om rot- och rutavdrag.

 

 

Vad är skillnaden mellan rotavdrag och rutavdrag?

Rotavdraget gäller underhåll, reparation och förbättringar av din bostad. Rutavdrag gäller hushållsnära tjänster som städning och barnpassning. Rutavdraget gäller upp till 50 % av kostnaden för arbete. Rotavdraget är 30 % av arbetskostnaden. I övrigt har avdragen många likheter och räknas ihop till en sammanlagd pott på max 75 000 kronor per person och år.

 

 

Vad är grön teknik-avdrag?

Avdraget för grön teknik fungerar på många sätt som rot- och rutavdrag. Det är ett skatteavdrag som du har rätt att göra om du investerat i till exempel en solcellsanläggning eller ett batteri för solceller. Till skillnad från rot- och rutavdrag gäller avdraget för grön teknik både arbetstimmar och materialkostnader.

 

 

Kan man få både ROT och grön teknik?

Du kan inte få två skatteavdrag för samma tjänst men under ett år kan du få både maxbeloppet för avdrag för grön teknik och maxbeloppet för rot/rutavdrag. De räknas alltså inte ihop i en gemensam pott.

 

 

Hur mycket måste man tjäna för att få grönt avdrag?

Exakt hur mycket du måste tjäna för att du ska kunna göra fullt avdrag för grön teknik beror på flera olika saker. Bland annat på vad det är för typ av inkomst du har och vad du betalar i skatt. Grundprincipen är att du har rätt till avdrag om du betalar skatt. Du kanske inte kan få ut fullt belopp på alla skatteavdrag om du inte har en normal heltidsanställning, eftersom du då betalar mindre i skatt.

 

 

När gäller inte rotavdrag?

Du kan inte få rotavdrag för arbete som utförs på en fastighet som du inte är delägare i. Du kan heller inte få skattereduktion för arbete som du eller någon du är släkt med utför. På Skatteverkets hemsida finns mer information om alla villkor.

 

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.