Elektriker

Vad gör en elektriker

 

En elektriker arbetar med diverse elrelaterade arbetsuppgifter, såsom till exempel kabeldragningar, montera elcentraler, strömbrytare, eluttag, installera kylskåp och mycket annat. Deras arbete omfattar alltså installation, underhåll och reparationer av olika elektriska system och apparater. Att vara elektriker är ett väldigt aktivt och varierande arbete där en dag inte är den andra lik. En elektriker eller elinstallatörs arbetsdag kan ske på höjder, trånga utrymmen eller i ett helt vanligt bostadshus. I elektrikerns arbete är säkerheten viktig och det krävs därför att man är noggrann, elektriker spelar en avgörande roll för att säkerställa att elektriska installationer är säkra och fungerar korrekt. Det ingår även i arbetet att göra en teknisk beskrivning av installationen för att låta andra kunna se hur den är gjord.

 

Installationer av elektriker

 

En av de viktigaste uppgifterna, och en av de vanligaste, för en elektriker är att genomföra elektriska installationer. Det kan innefatta installationer av elledningar, vägguttag, strömbrytare, belysning och andra elektriska komponenter i bostäder, företag och industrianläggningar. I detta kan variationen för en elektriker vara stor och en dag är inte den andra lik. Det kan även handla om att lösa olika uppgifter dels estetiskt men också problemlösning. Vid exempelvis belysning finns det en mängd olika varianter och alternativ oavsett om det ska lysa upp i arbetsmiljö eller skapa en mysig belysning i hemmet. 

 

Vid installationer måste elektriker även ha gedigen kunskap om elektriska koder och standarder för att alltid säkerställa att installationerna är säkra och följer gällande branschregler.

 

 

Felsökning och reparation 

 

En annan viktig och vanlig uppgift i en elektrikers vardag är felsökning och reparationer. När ett elektriskt system eller en apparat inte fungerar som den ska är det en elektriker som kallas in för både felsökning och åtgärd av problemet. Här används olika verktyg och instrument för att identifiera det eventuella felet för att därefter kunna vidta de rätta åtgärderna. 

 

Vid reparationer kan det innebära att man som elektriker får byta ut trasiga komponenter såsom strömbrytare, eluttag, termometrar och liknande. Det kan även innebära att laga skadade ledningar eller korrigera felaktiga anslutningar. När en elektriker utför felsökningar och reparationer gäller det att vara noggrann och metodisk för att vara säker på att problemet åtgärdas på rätt sätt.

 

 

Underhåll av elektriska system

 

En annan del av vad en elektriker gör inom sitt arbete är att underhålla elektriska system. För att alltid säkerställa att elektriska system fungerar som de ska och effektivt är det viktigt att de regelbundet underhålls. Här ansvarar elektrikerna för att utföra rutinmässigt underhåll av olika elektriska system och apparater. Det kan till exempel vara att inspektera elektriska paneler, rengöring och testning av elektrisk utrustning eller byta av slitna eller defekta delar. Att en elektriker utför regelbundet underhåll ökar även möjligheten att upptäcka potentiella problem i förväg och förebygga allvarliga skador och elfel.

 

 

Installation av elapparater

 

Elektriker utför även installationer av olika typer av elapparater, såsom värmesystem, luftkonditionering, vitvaror, säkerhetssystem och smarta hemsystem. Här är ofta omfattningen av arbetet lite större än vid elektriska installationer som vi nämnde högre upp på sidan. 

 

Vid installationer av elapparater kopplar elektriker samman dessa apparater med det elektriska systemet på ett säkert och korrekt sätt. När en elektriker utför dessa uppgifter kräver det ofta noggrann planering och korrekta anslutningar för att vara säker på att elapparaterna fungerar som de ska och inte riskerar att utgöra någon fara. 

 

 

Säkerhetsstandarder och regler

 

I elektrikers arbete ingår det alltid att arbeta enligt fastställda säkerhetsstandarder och branschregler. El kan vara farligt och krävs alltid att det utförs på ett korrekt sätt för att minimera riskerna för elolyckor och andra typer av olyckor som till exempel brand. En utbildad elektriker är därför alltid väl medveten om farorna med elektricitet och det ingår i arbetsuppgifterna att ta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda både sig själv och andra. Det kan till exempel vara att använda skyddskläder, isolera strömkällor, jorda elektriska system och följa tydliga säkerhetsföreskrifter. Det ingår därför i en elektrikers jobb att vara medveten om de senaste säkerhetsstandarderna och se till att deras arbete uppfyller alla krav. 

 

 

Elektriker samarbetar med andra yrkesgrupper

 

En elektriker arbetar också ofta tillsammans med andra yrkesgrupper inom byggbranschen, såsom snickare, rörmokare, arkitekter och många andra för att se till att elektriska installationer integreras smidigt i hus och andra byggnader. Det är alltså inte ovanligt att du som elektriker träffar en hel del andra yrken i din vardag.

 

 

Olika specialiseringar och roller som elektriker

 

Som elektriker finns det olika specialiseringar och roller såsom till exempel serviceelektriker och installationselektriker. Dessa två typer av elektriker har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Serviceelektriker

Vad gör en serviceelektriker?

 

En serviceelektrikers främsta arbetsuppgifter är att utföra reparationer, underhåll och felsökningar av diverse elektriska system och apparater. Jobbar man som serviceelektriker får du ofta svara på service- och underhållsfrågor hos redan befintliga kunder. Några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna för en serviceelektriker kan vara: 

 

Felsökning

Serviceelektrikern är specialiserad på att snabbt och effektivt felsöka och åtgärda elektriska problem. Där får elektrikerna använda sin expertis och erfarenhet för att hitta orsaken till fel och även lämplig åtgärd. 

 

Underhåll

Serviceelektriker är även ansvariga för att utföra rutinmässigt underhåll av elektriska system för att hålla koll på att de fungerar som de ska. Detta kan innebära inspektioner, rengöring, smörjning och justeringar av specifika delar. 

 

Reparation

Om något system eller apparater går sönder är det serviceelektrikern som reparerar dem. Det kan innebära att byta ut trasiga delar, laga skadade ledningar eller återställa anslutningar för att se till att systemet fungerar som det ska och är säkert. 

 

Kundservice

Till sist så har serviceelektrikern mycket direkt kundkontakt och måste därför ha goda kommunikationsfärdigheter. De lyssnar på kundens behov, ger råd och erbjuder självklart lösningar. 

Installationselektriker

Vad gör en installationselektriker?

 

Installationselektriker är mer inriktade mot nya elektriska installationer i olika typer av byggnader. Här är den huvudsakliga uppgiften att planera och installera elektriska system och apparater enligt projektets krav. Några av de viktigaste ansvarsområdena för en installationselektriker är: 

 

Projektplanering och förberedelse

Installationselektriker samarbetar ofta med till exempel arkitekter och byggare eller andra yrkespersoner för att utforma och planera elektriska system i byggnader. Elektrikern bedömer behoven, gör ritningar och utvecklar en installationsplan. 

 

Elektrisk installation

Installationselektrikern är ansvarig för att dra elledningar, installera uttag, strömbrytare, belysning och annan elektronik i enlighet med installationsplanen de satt upp. Här arbetar elektriker enligt branschens regler och standarder för att se till att installationen är säker och korrekt utförd.

 

Testning och verifiering

När installationen är klar så utför elektrikern även tester för att säkerställa att allt funkar som det ska. De kontrollerar att elektriska system är anslutna på rätt sätt och att inga fel eller problem uppstår. Samt att allt är enligt gällande säkerhetsregler. 

 

Dokumentation

Installationselektriker är även ansvariga för att dokumentera den utförda installationen, även ritningar, specifikationer och eventuella ändringar som gjorts. Det här är en viktig del för att andra ska kunna veta vad som gjorts vid eventuella framtida arbeten. 

Utbildning och lön som elektriker 

 

För att bli en kvalificerad elektriker krävs det vanligtvis en utbildning inom elektriska installationer, det finns olika utbildningsprogram och kurser tillgängliga. Elektriker behöver också hålla sig uppdaterade med de senaste tekniska framstegen, regler och förändringarna inom branschen. Läs mer om utbildning till elektriker här. 

 

När det gäller lön för elektriker kan det variera det från arbetsplats och såklart erfarenhet och hur länge du arbetat som elektriker. Elektrikeryrket är ofta indelat i olika nivåer utifrån erfarenhet och ansvarsområden såsom junior elektriker, elektriker och senior elektriker, och även lönen är beroende av detta. Läs mer om vad en elektriker tjänar här. 

 

 


 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.