Vad tjänar en elektriker?

 

Att veta hur mycket en elektriker tjänar är en viktig faktor att överväga vid val av yrkesbana. Lönerna för elektriker varierar beroende på flera faktorer såsom erfarenhet, utbildning, yrkesnivå och arbetsplats. Nedan berättar vi mer om de olika lönenivåerna för elektriker i olika stadier av karriären.

Elektriker

Vad tjänar en elektriker som lärling

 

Första steget som elektriker är lärlingsperioden. Som lärling har en elektriker vanligtvis en lägre lön jämfört med mer erfarna kollegor. Lärlingslöner beror på flera faktorer, såsom branschpraxis och kollektivavtal. Lönerna kan också variera beroende på vilken utbildning eller inriktning som lärlingen har genomgått. Lärlingsperioden är ofta även indelad i två steg. Första steget är när man jobbat 0-720 timmar och andra steget 720 timmar tills dess att lärlingsperioden är klar, vilket ofta är vid 1 600 timmar. I genomsnitt kan en elektrikerlärling förvänta sig en månadslön på cirka 15 000 till 20 000 kronor.

Junior elektriker

Vad tjänar en junior elektriker

 

Efter att ha slutfört lärlingsperioden och fått yrkesbevis kan en elektriker förvänta sig att få en högre lön som junior elektriker. Lönen för juniora elektriker varierar beroende på arbetsplats, geografiskt område och bransch. Generellt sett kan en junior elektriker förvänta sig en månadslön på cirka 21 000 till 28 000 kronor.

Senior elektriker

Vad tjänar en senior elektriker

 

Efter att ha arbetat inom yrket under en längre tid och fått mer erfarenhet kan en elektriker avancera till en senior position och förvänta sig en högre lön. Lönen för seniora elektriker varierar också beroende på arbetsplats, bransch och geografiskt område. Med ökad erfarenhet och kompetens kan en senior elektriker förvänta sig en månadslön på cirka 28 000 till 40 000 kronor.

 

Det är viktigt att komma ihåg att lönen för en elektriker inte bara beror på erfarenhet och yrkesnivå, utan också på andra faktorer såsom arbetsgivarens storlek och ekonomiska förhållanden, lokala arbetsmarknadsvillkor och eventuella specialkvalifikationer som elektrikern kan ha. Dessutom kan övertidstillägg för jourarbete och andra förmåner påverka den totala inkomsten för en elektriker.

 

Det är också värt att notera att dessa löneintervall endast ger en övergripande bild och kan variera från fall till fall. För att få exakta och uppdaterade löneuppgifter är det bäst att rådfråga branschorganisationer, fackföreningar eller undersöka de senaste lönestatistikerna från officiella källor såsom Statistiska Centralbyrån (SCB) eller fackförbundets lönestatistik.
 

Vad gör en elektriker och vilken utbildning krävs

 

En elektrikers vardag är ofta väldigt varierad och kan se olika ut från dag till dag. Det finns också olika typer av roller som elektriker. Läs mer om vad en elektriker gör inom sitt arbete här. Är du intresserad av att utbilda dig till elektriker och vill veta vilka vägar man kan gå för det. Lär dig mer om att utbilda dig till elektriker.

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.