Some rich text block

  • Text 1
  • Text 2
  • Text 3

Header 2

Some

Some text Some text Some text Some text Some text Some text 

Som

alt text testing Mobile alt text
< class="">Test11

 

 

test grad

 

 

 

Sen tidigare finns ROT och Grön teknik-avdrag som bidrag för energieffektivisering av din villa. ROT-avdraget täcker det mesta sett till renoveringar men för vissa saker så installationer av laddbox till elbil, solceller och batteri finns det ett ker förmånligt avdrag som kallas Grön teknik-avdraget.

 

SHORT BOLD RICH TEXT

Bookaing for quote number: [QUOTE NUMBER INPUT FROM URL]

Book the handy man at the time slot that suits you in the calender.

            


<!DOCTYPE html> <html lang="sv"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Spikspel</title> </head> <body> <canvas id="canvas" width="500" height="500"></canvas> <script> var canvas = document.getElementById("canvas"); var ctx = canvas.getContext("2d");

var spikar = []; for (var i = 0; i < 6; i++) {  spikar.push(new Spik(canvas, Math.floor(Math.random() * canvas.width), Math.floor(Math.random() * canvas.height))); } var hammare = new Hammare(canvas); var timer = setInterval(function() {  for (var i = 0; i < spikar.length; i++) {    spikar[i].hoppa();  }  if (hammare.kollision(spikar[0])) {    spikar.splice(0, 1);  }  if (spikar.length == 0) {    clearInterval(timer);  } }, 1000 / 60); function Spik(canvas, x, y) {  this.x = x;  this.y = y;  this.vy = Math.random() * 10;  this.height = 20;  this.width = 20;  this.rita() {    ctx.fillStyle = "black";    ctx.fillRect(this.x, this.y, this.width, this.height);  }  this.hoppa() {    this.y += this.vy;    if (this.y > canvas.height) {      this.y = 0;    }  } } function Hammare(canvas) {  this.x = canvas.width / 2;  this.y = canvas.height - 50;  this.height = 50;  this.width = 50;  this.rita() {    ctx.fillStyle = "red";    ctx.fillRect(this.x, this.y, this.width, this.height);  }  this.kollision(spik) {    return this.x > spik.x - this.width / 2 && this.x < spik.x + spik.width / 2 && this.y > spik.y - this.height / 2 && this.y < spik.y + spik.height / 2;  } }

</script> </body> </html>

Priser är efter grönt teknik-avdrag

Vanliga frågor och svar

Färger

Svart
Röd
Vit
Mörkblå
Antracit

Tillbehör

Vi ser fram emot att hjälpa dig med laddbox på stolpe! Vi hjälper dig med lämplig stolpe, grävning, framdragning och montering - men behöver lite mer information. Boka rådgivning över video med oss så går vi tillsammans igenom vad som behöver göras. Direkt därefter får du en offert!

< class="h2 ">

Link Text

Overlay text

авіаіваів

Some text

spikspel

Test Rich text

Mobile and desktop

Children Tab

Some overlay text

Mobile

desktop alt tetext alt mobile 1

fdsfdsfsd

Desktop

No images

23232 3323323232

test5