Villkor för VVS-tjänster

Generellt

      Installationen sker under den bokade tiden, men det är inte säkert att hantverkaren kommer precis när bokningen startar.

Om inte annat överenskommet så behöver du vara hemma under den bokade tiden.

Tjänsterna är fast pris under för bokad tjänst och förutsättningarna/villkoren som står under respektive tjänst är uppfyllda. 

Tiden som bokas är ofta tilltagen vilket betyder att hantverkaren kan vara klar snabbare och åter då vidare. Tiden bokad påverkar inte fasta priset och tillkommande beställningar, även om utförda under bokade tiden, är en tillkommande kostnad.

Priser är generellt visade efter relevant skatteavdrag (Rot, Rut och Grön teknik). Vi gör ansökan till Skatteverket åt dig, men då det är ditt personliga skatteavdrag så är du ansvarig för att det finns utrymme och att du är berättigad för det. Vi hänvisar till Skatteverket för mer information om dessa skatteavdrag. Om avdraget inte medges, helt eller delvis, av Skatteverket så är du själv skyldig att betala återstående del.

Med bokat projekt accepteras vår integritetspolicy (https://dryft.se/integritetspolicy/).
     

Köksblandare

      För att installationen ska kunna utföras så är det viktigt att följande förutsättningar finns:

● Den nya blandaren skall passa i diskbänkens existerande håltagning.

● Avstånd från koppling till underkant av blandare får max vara 30 cm.

● Det skall finnas fungerande ballofix/kulventiler så att det går att stänga av vattnet, alternativt att de ska kunna stängas av vid inkommande vatten inom din fastighet.

● Befintliga anslutningar skall vara godkända enligt Boverkets
byggregler.

● Vid utbytesinstallation skall tidigare montage vara utfört på ett
fackmannamässigt vis.

------

I installationen ingår följande:

● Om kund inte anger annat vid beställning så ingår modellen av blandaren som har avstängning för diskmaskin.

● Demontering och urkoppling av befintlig blandare.

● Montering av ny blandare.

● Inkoppling av blandare mot befintliga vattenanslutningar.

● Grovstädning av installationsplatsen.
     

Toalett

      För att installationen ska kunna utföras så är det viktigt att följande förutsättningar finns:

● Det skall finnas fungerande ballofix/kulventiler så att det går att stänga av vattnet, alternativt att de ska kunna stängas av vid inkommande vatten inom din fastighet.

● Avloppet ska vara från marken och vara minst 8 cm från andra rör eller vägg (mätt från mitten på avloppet).

● Kapning av gjutjärnsanslutning till toalettstol ingår inte.

-----

I installationen ingår följande:

● Nedmontering av befintlig toalettstol.

● Byte av gummimanschett.

● Montering av toalettstol.

● Fastsättning av toalettstol med silikon alternativt med skruv
och plugg. Rörmokaren väljer det som lämpar sig bäst.

● Anslutning av vatten från befintlig vattenanslutning.

● Grovstädning av installationsplatsen.
     
Kontakta oss!