Villkor för el-tjänster

Generellt

      Installationen sker under den bokade tiden, men det är inte säkert att hantverkaren kommer precis när bokningen startar.

Om inte annat överenskommet så behöver du vara hemma under den bokade tiden.

Tjänsterna är fast pris under för bokad tjänst och förutsättningarna/villkoren som står under respektive tjänst är uppfyllda. 

Tiden som bokas är ofta tilltagen vilket betyder att hantverkaren kan vara klar snabbare och åter då vidare. Tiden bokad påverkar inte fasta priset och tillkommande beställningar, även om utförda under bokade tiden, är en tillkommande kostnad.

Priser är generellt visade efter relevant skatteavdrag (Rot, Rut och Grön teknik). Vi gör ansökan till Skatteverket åt dig, men då det är ditt personliga skatteavdrag så är du ansvarig för att det finns utrymme och att du är berättigad för det. Vi hänvisar till Skatteverket för mer information om dessa skatteavdrag. Om avdraget inte medges, helt eller delvis, av Skatteverket så är du själv skyldig att betala återstående del.

Med bokat projekt accepteras vår integritetspolicy (https://dryft.se/integritetspolicy/).
     

Elcentral

      Byte av befintlig elcentral med proppar till en ny elcentral med jordfelsbrytare och automatsäkringar. Ny elcentral är i plast och monteras med en dörr i plast.

Om ni har en befintlig gruppförteckning uppdaterar vi denna efter elcentralsbytet och du får en ny. Om gruppförteckning saknas och ni önskar en gruppförteckning i samband med byte till ny elcentral så sker detta till en tillkommande kostnad.

Vi reserverar oss för jordfel i befintlig anläggning. Om detta påträffas informeras du och vi kommer överens om lösning och kostnad för varje del på plats.
     

Strömbrytare, Dimmer och Eluttag

      
     

Taklampa

      Installation av taklampa förutsätter att el finns framdraget vid tilltänkt installationspunkt samt att lampan är färdigmonterad. Installation förutsätter även att befintligt kablage går att nyttja. Maxvikt för armatur är 15 kg, och diameter 100 cm. Max takhöjd är 2.7 meter.
     

Yale Doorman

      För att installationen ska kunna göras smidigt behöver din dörr och uppfylla några villkor:

Läs om villkor här


Ser din dörr inte ut såhär? Inga problem! Kontakta oss så hjälper vi till att hitta en lösning så det funkar även för din dörr. Modifikation av dörren sker till en extrakostnad.
     

Koppla in spishäll

      
 • Befintligt kablage samt perilexuttag/kopplingsdosa går att nyttja.
 • Ingår ej framdragning utav neutralledare om detta saknas.
 • Perilexuttag/kopplingsdosa ska vara åtkomlig.
 • Ingår ej anpassning utav ny spishäll i bänkskiva om mått ej passar.

 

Finns det inte framdragen el så är det ett lite mer arbete som vi självklart också hjälper dig med. Om du vill ha offert för att dra fram el till spishällen - kontakta oss!

Byte av huvudsäkring

      
 • Vid lägenhet - Om dina huvudsäkringar sitter i ett teknikrum i källaren så behöver vi ha åtkomst till detta rum vid tillfället
 • Uppsäkringen gäller max upp till 25A innan eventuell ombyggnad krävs till en tillkommande kostnad.

Installation av jordfelsbrytare

      

Gäller för upp till 25A huvudsäkring. Har du en äldre modell av elcentral, så kallat proppskåp, eller inte tillräckligt med plats i elcentralen så installerar vi säkringen i en lite kapsling bredvid proppskåpet.


Vi reserverar oss för jordfel i befintlig anläggning. Det betyder att det finns fel i ditt elsystem som upptäcks när jordfelsbrytaren installeras - vilket är syftet med jordfelsbrytaren. Om detta påträffas informeras kund och kommer överens om lösning samt kostnad för att åtgärda det. Jordfel kan upptäckas när en jordfelsbrytare installeras på en elcentral som ej har haft jordfelsbrytare tidigare. 

 

Installationen av jordfelsbrytare gäller i en elcentral. Om elcentralen är uppdelad i flera delar så tillkommer kostnad.

Energikoll - Wiser

      

Vid installation utav Wiser Energikoll så ingår ej utbyggnad utav elcentral om plats ej finns för komponenten som ska sitta i elcentralen. Kostnad tillkommer för minikapsling, huvudbrytare samt kablage på 640 kr inkl. moms efter ROT

Kontakta oss!