Få svar på dina frågor

Här finner du svar på vanligt ställda frågor. Om det finns något du vill ha svar på som inte finns med. Tveka inte att kontakta oss

Vanligt ställda frågor

Hur ser er kundprocess ut?

Vid första kontakt får du möjlighet att berätta mer om din idé och vision med projektet. Med underlag i form av bild, video eller ett besök på plats får du en detaljerad offert med tillhörande material och kostnader för varje arbetsmoment. Inför arbetet och hela processen får du en kontaktperson som du enkelt kan vända dig till när du har några som helst frågor. Du får möjligheten att vara delaktig genom hela processen, från första handtag tills allt är besiktat, städat och klart.

Hur kan ni säkerställa hög kvalitet?

Vi på Dryft lever för att leverera resultat av högsta kvalitet. Utöver våra erfarna, skickliga hantverkare med bred kunskapsbas arbetar vi med kontinuerlig utveckling och inkluderar garanti på vårt arbete.

Hur får jag en offert och vad kan jag förvänta mig?

Från oss får du enkelt och snabbt en offert inom 48 timmar från att vi fått informationen som behövs. Informationen kan enkelt skickas genom hembesök, bilder eller ett videosamtal. Den detaljerade offerten med en beskrivning av varje arbetsmoment med tillhörande material och kostnader. Därmed har vi full transparens på vad som ska göras och till vilket pris. Vid extraarbete beroende på omfattning så räknar vi på ÄTA-tillägg eller en separat offert.

Tillkommer det några dolda kostnader?

Vi använder oss av fast prissättning i våra offerter. Detta innebär att du kan lugn och trygg över materialåtgång och kostnader.

Hur lång tid tar det att renovera?

Då renoveringsobjekt och idéer kan variera i väldigt stor utsträckning beror tidsramen på en mängd faktorer. Vi på Dryft jobbar alltid för att resultatet ska bli så bra som möjligt och vara en smidig process för er, ni kan därför alltid förvänta er en detaljerad tidsplan i vår offert.

Vem står för städning?

Vi är klara när du är nöjd. Detta innebär att vi också står för städning när allt är besiktat och klart.

Vad har ni för försäkringar och garantier?

Vi på Dryft är försäkrade i det arbete vi utför. Vi erbjuder minst kollektivavtalig garanti på våra arbeten, oftast längre. Våra medarbetare är auktoriserade och jobbar utifrån ramverk, lagar och certifikat för att garantera att ni kan känna er lugna och nöjda över slutresultatet. När projektet är klart så genomför vi en besiktning tillsammans med er. Det är viktigt för oss att ni blir helt nöjda och vi lämnar alltid över kvalitetsdokument på arbetet. Om ni inte är helt nöjda eller har frågor efteråt kan ni enkelt nå oss.

Vad har ni för F-skattesedel och organisationsnummer?

Vi har F-skattesedel och org.nr. 559218-3551.

Hur fungerar ROT-avdrag och hur kan jag nyttja det?

Vi hjälper dig med ROT-avdraget när du anlitar oss. Som ägare av ett hus eller bostadsrätt har du rätt till avdrag med 30% på arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person och år. Avdraget görs direkt på fakturan.

Hur arbetar ni med miljö?

Vår ambition är att vara klimatneutrala till 2021 genom att klimatkompensera samt minska vårt fossila avtryck. Det gör vi genom ett par olika åtgärder. För det första så börjar vi övergå till en helt eldriven bilflotta, som förhoppningsvis genomförs till andra halvåret 2021. Vi börjar även bli mer medvetna om vilket matrial som är mer hållbart, både från ett klimat- men även ekonomiskt perspektiv. Från hösten 2020 kommer vi även påbörja ett arbete tillsammans med examensarbetare för att kunna skapa medvetenhet kring material, verktygsanvändning och bilresor påverkan på ett jobb. Då kommer vi förhoppningsvis kunna mäta CO2-avtrycket för varje inviduellt jobb.

Vad menar ni med framtidens hantverksbolag?

Vår överygelse är att vi kan skapa bättre kund- och medarbetarupplevelser genom att jobba modernt. Det betyder för oss att vi samlar kompetenser från olika branscher och bakgrunder som kan skapa bättre innovativa lösningar. Vi har utöver kunniga medarbetare som kan hantverket även ingenjörer, designers, jurister, personalvetare, företagsbyggare och data scientists. Just nu är vi i en ganska tidig fas, men genom att vi hela tiden utmanar varje del av företaget, med krossfunktionella teams tillsammans med agilt tänk, så är vår övertygelse att vi hela tiden kommer vara ledare inom innovation och ständigt förbättras. Självklart, utöver att vi har som fortsatt ambition att ha en 5.0/5.0 kundupplevelse som vi hittills har bibehållt.

Vad har ni för betalningsvillkor?

Vi har 14 dagars betalningsvillkor till privatpersoner och 30 dagar till företag, förvaltare och bostadsrättsföreningar. En stor anledning till varför 14 dagar till privatpersoner är att vi inte kan ansöka om ROT-avdrag fören betalningen har kommit in.

Vad betyder 'övriga' kostnader i offerten?

Övriga kostnader innebär alla kostnader som inte är arbetstimmar och materialkostnader. Det kan vara exempelvis kostnader för servicebil, sophantering och liknande.

Hur fungerar rekryteringsprocessen?

Vår rekryteringsprocess bygger på tre intervjuer där vi kollar på ett rad olika egenskaper. Dels ifall våra värderingar överenstämmer, sen även yrkeskunnande, ambition, driv, ägarskap av projekt, öppenhet och kundfokus. Varje medarbetare träffar minst tre personer under processen som oberoende gör en bedömning. Varje medarbetare har sedan en provanställning där vi ytterligare validerar medarbetaren så att den håller högsta standard. Genom både headhunting och employer branding så får Dryfts olika enheter mellan 10-30 ansökningar per månad och endast ett fåtal får ett jobberbjudande.

Hur arbetar ni med era medarbetare?

Varje medarbetare får först en onboardingprocess där vi går igenom företaget, verktyg och system samt värderingar. Därefter får de en strukturerad 10 veckors process där de träffar olika kollegor och kundtyper där de blir utvärderade. Varje medarbetare på Dryft har tio utbildningsdagar per år där både yrkeskunnande och även mjuka färdigheter utvecklas, allt från feedback, självledarskap och ledarskap. Incitament strukturen på Dryft baserar sig i största del utifrån kundnöjdhet och på ledarskapspositioner kring hur väl man utvecklar sina medarbetare som man har personalansvar för.